DİNDAR NESİL YETİŞTİRMEK

Şair çocuk için şöyle demiş:

“Kim demiş ki, çocuk küçük bir şeydir. Bir çocuk belki en büyük şeydir.”

Çocuk önemsenmelidir. Çünkü bugünün küçüğü yarının büyüğüdür.

Bir ana baba için en büyük kazanç dünyada ve ahirette hayırlı evlat yetiştirmektir. Çünkü hayırlı evlat insanlık için iyilik kaynağı ana baba içinde sigorta olacaktır.

Ölürse yerin, kalırsa elin beğeneceği insanı yetiştirende ana babadır. Bugünün canilerini, katillerini, teröristlerini yetiştirende ana babadır. Çocuk ananın babanın kucağına 500-600 gram et ve kemik yığını halinde verilir ve onunla imtihana tabi tutulur. Çocuğu şekillendiren ana babadır. Sonunda da o çocuk yüzünden hesaba çekilecektir.

50-60 yıl öncesinde dini kaynaklar kurutulduğu; dini kitap yasak. Hatta atalarımızın yaptırdığı çeşmelerdeki besmele kazınarak yok edilmiştir. Bu zamandaki nesil, iyi oğul çıkarmamış; iyi insan iyi vatandaş yetiştirememiştir. Yetiştirmekle sorumlu olduğu nesle verimli olamamıştır.

Padişahla beraber onların deyimiyle Allah tahtan indirilmiştir. 

Bundan sonra bozulma, yozlaşma ve taklit dönemine girilmiştir. Bize ait ne varsa küçümsenmiş din değiştirmeye kalkışanların eseri, dinsizlik moda olmuştur.

Bugünkü halin sebebini kısaca işaret ettikten sonra gelelim bugünkü nesle. Teknoloji geliştikçe, güya medenileştikçe genel olarak yeni nesil, gelecek için ümit vermiyor. Belirli hedefte yönlendirilmiş robot gibi elinde telefon, kulağında kulaklık, görmüyor, duymuyor ve düşünmüyor. 

Kötü modeller çok, kötü alışkanlıklar yaygın, cinsellik ön planda, kişilik değil dişilik sergileniyor, neden?

Cevap; maneviyat boşluğundan.

Her şeye rağmen, karamsar değilim. Şuurlu ailelerin yetiştirdiği çocuklar geleceğimizin sigortası olacaktır.

1968 yılında öğretmenlik mesleğine başladığım yılındaki nesle bakıyorum şimdi daha iyi. Şuurlu aileler daha çok. Bunların avantajı Hz peygamberin ifadesiyle çocukların İslam fıtratı üzerine yaratılmış olmaları ve din karşıtı olmayan iktidarlardır.

Ana baba çocuk dünyaya getiren biyolojik varlık değildir. İnsanın sadece yemeğe, içmeye ihtiyacı yoktur. Karnı gibi beyninde doyması gerekir.

Ortam müsait ise, ana babadan bir şeyler varsa, yarınını ve ahretini düşünüyorsa, hayırlı evlat niye yetişmesin?

Yıllar geçti iki aileyi unutmuyorum. Misafirlikteyiz, konu takımlar en büyük tartışması yapılıyor. Evin üç yaşındaki çocuğu oyunu bıraktı:’’ En büyük Allah’’ bunu bilmiyor musunuz? Dedi. Bir sessizlik ve konu bitti.

Bir evde hasta ziyaretindeyiz. Evde namaz kılmamız gerekti.

Evin lisede okuyan öğrencisine: Kıble neresi? Dedim Durakladı ve:

“Bilmiyorum” dedi.

Yetiştiren yetiştiriyor, meyvesini toplayacak yetiştirmeyen de acısını çekecek…

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir