Din samimiyettir. Teslimiyettir

İnanan bir kimse, samimiyet isterse önce kendisi samimi olmalıdır.

Peygamber (as)I “Din samimiyettir” buyurmuştur. (Muslim, iman:95)

Samimiyet, insanın özünün sözünün bir olmasıdır. Din de samimiyet olursa mükafat vardır. Din de samimiyetsiz sözler ve işler boşunadır. Çünkü ameller, niyete göredir.

Ameller gösterişten, riyadan uzak olursa makbuldür. Yapılmayan bir şey söylenmeyecektir. İşlerin Allah’ın rızasına uygun olmasına dikkat edilecektir.

İslam’da ki teslimiyeti, İslam’ı teslim alma şeklinde anlaşılırsa, o zaman İslam inancı yaşanmaz.

Cenabı Allah Kur’an’da uyarıyor.

-“Rabbinize yönelin; Azap size gelmeden önce O’na teslim olun sonra yardım görmezsiniz.” (Zümer: 54)

-“Kim İslam’dan başka bir din ararsa, O din kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerden olacaktır.” (Al-i İmran: 85)

İslam’ın manası teslim olmak demektir. İslam, insanlığın problemlerini çözüp, insanlığa hayat verecek bir dindir. Arayış içinde olan insanı dünya ve ahiret mutluluğuna eriştirecek bir dindir.

Diğer dinler ve ideolojiler bugün insanı mutlu etmediği ve edemeyeceği anlaşılmıştır.

Bunun için yeryüzünde yayılan takdir İslam’dır. Diğer dinler tatmin etmiyor.
İslam, din düşmanlarının gayretlerine, haçlı misyonerlerin çabalarına, ırkçıların saldırılarına rağmen yayılıyor.

Rusya’nın  70 yıllık zulmü ve açtığı Allahsızlık okulları İslam’ı yok edememiştir.

Merhum Mehmet Akif’in ifadesiyle:

“Ölüler dini değil sen de bilirsin ki, bu din

 Diri doğmuş, duracak dip diri; Durdukça zemin”

İslam barış ve güvenlik dinidir. Kardeşlik dinidir. Müslümanları kardeş ilan etmiştir. Hangi grup, hangi mezhepten olursa olsun, alevisinin de sünnisinin de dini İslam, kitabı Kur’an dır.

Cenabı-ı Allah mü’minleri birliğe beraberliğe ve kardeşliğe davet ediyor:

-“Ey iman edenler! Topluca barışa girin” (Bakara:208) diye emrediyor.

Birliğin, kardeşliğin bozulmaması için de şu uyarıyı yapmıştır:

-Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonunda da onlara yaptıklarını bildirecektir.” (En’am:159)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir