DİN DÜŞMANLIĞI VE SEBEPLERİ

Alemlerin Rabbi olan Allah, insanoğlunu yarattıktan sonra kendi haline başıboş bırakıvermemiş; peygamberler göndermiş, kutsal kitaplar göndermiştir. En son da insanlığa peygamber olarak Hz. Muhammed’i, kitap olarak Kur’an-ı Kerim’i, din olarak da İslâm dinini göndermiştir.

Artık İslam son dindir. Başka bir din gelmeyecektir. Onun için Allah katında makbul din, İslâm’dır.

Bu gerçek Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir:

  • “Allah katında makbul din, İslâm’dır.”  (Al-i  İmran:19)
  • Kim İslam’dan başka din ararsa, makbul değildir.” ( Al-i İmran:85)

Bu ayetlere göre İslâm’dan başka din arayanın dini, inancı ve yaptığı ameller geçersiz olacaktır. Ayrıca İslâm’a inanmayan ve İslâm’a  karşı olanın da İslâm’a hiçbir şekilde zarar veremeyeceği bildirilmiştir.

Al-i İmran Suresinin l77. ayetinde şöyle buyrulur:

“İmana karşı küfür satın alanlar, Allah’a hiç bir şeyle zarar veremezler.  Onlar için çok acıklı bir azap vardır.”

Nur Suresinin 57. Ayetinde de:

“Ey Rasülüm, sakın o inançsızları, yeryüzünde bizi aciz bırakacaklarını sanma” buyrulmuştur.

Bu durumda Allah’ın dinini red, O’nunla alay, inançlarla alay boşunadır

İnançların cezalandırılması, insan vicdanının taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktür. Çünkü inkar, insan tabiatına da, akla da, İlme de tamamen zıd bir şeydir.

Cenab-ı Allah Lokman suresinin 6. Ayetinde : “İnsanlardan bazıları vardır ki, Allah yolunda bilgisizlikleri yüzünden saptırma ve o yolu eğlence yerine tutmak üzere batıl ve boş lafa müşteri çıkar. İşte onlara şiddetli bir azap vardır” buyrulmuştur.

Gerçekleri görmek istemeyen, yola gelmek istemeyen için Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

“Ben ve siz, ateş yakanla ateşe düşen pervane gibiyiz. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için eteklerinizden tutuyorum; Halbuki siz benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.” (R. Salihin:l63)

Körü körüne din düşmanlığı yapıldığı devirler, vicdanları sızlatan olaylar Allah’a şükür yavaş yavaş gerilerde kalıyor. Sebebi de, inançsızlığın hem fert, hem de toplum için felaket sebebi olduğunun anlaşılmasıdır. Bütün dünyada dine dönüş başlamıştır. Önümüzdeki çağ, inanç çağıdır, dine dönüş çağıdır. Çünkü; İslam Dini’nin insanlığa sunduğu evrensel mesajlar iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Dünya, insanlık dini İslam’a koşuyor. Bu koşu, artarak devam edecektir. Çünkü İslam, fıtrat dinidir, herkesi Allah yaratmıştır, herkes Allah’ın kuludur.

Şöyle bir düşünülecek olursa, din düşmanlığı, anlamsız bir düşmanlıktır. Bazı canlıların iğne veya aşı yapmak isteyen baytara kızmaları gibi bir şeydir. “Cahil, cesur olur” diye bir söz var. İnanmayan için dinsizlik ve din düşmanlığı gayet ucuz ve kolay olan bir husus. Bir kelime, bir söz yeter. Atalarımız: “Çürük baklanın kör alıcısı olur” demişlerdir. İnançsızlık ona cazip gelir, nefsine de hoş gelir. Bazı insanların bu yolda maddi ve manevi kazancı da olmaz. Dinsizlik uğruna hayatını verir, fakat dinsizlik ona hiç bir şey vermez.

Başka bir açıdan da din düşmanlığı, normal bir hareket değildir. Körü körüne bir düşmanlıktır. İnanca saygısızlık ve düşmanlık, inananları hatta top yekün milleti incitmek olur. İnsanı Allah yanında da, insanlar yanında da sevimsizleştirir. Zaman zaman insanın dışlanmasına neden olur. Böylece imanda birlik vatanda dirlik bozulur. Düşman oyunlarına gelinmiş olunur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir