DİĞER DİNLERDE ÇOK EVLİLİK

İslâm’dan önceki hak ve batıl dinler incelendiği zaman görülecektir ki, birden fazla evliliği yasaklayan veya sınırlayan bir emir yoktur.  

Bunun için peygamberler bile birden fazla evlilik yapımışlardır.

İbrahim Peygamber, Sâre’den çocuğu olmayınca Sâre, kocasını kendi eliyle Hacer’le evlendirmiştir.

Yakup Peygamber, dayısının iki kızını nikâhlamıştır.

Davut   Peygamberin beş tane eşi vardı.  

Hz. Süleyman için Tevrat’ta 1000 kadar kadın alındığından bahsedilir.

(İslâm’da Kadın Hakları Antolojisi :1/56)  

Tevrat’ta ve İncil’de birden fazla evliliği yasaklayan veya sınırlandıran bir hüküm yoktur. Hatta İngiltere’de XI. Yüz yılda kadının başka bir erkeğe ödünç verilebileceği hakkında kanun çıkmıştır.  (Aile İlmihali :177-H.Döndüren)  

Matta İncil’ine göre (25/1) Hz. İsa çok evliliğe müsade etmiştir.Bir adamın on dört kadınla evliliğinden söz edilmektedir. Dokuzuncu Yüzyılda papazların çok kadınla evlendiği bilinmektedir. Martin Lüter, çok evliliğin helâl olduğunu söylemiş, Pavlus ise çok evliliği tavsiye etmiştir.

Matta : 15/1-12 sözlerinde bir erkeğin, on kadınla evli olabileceğine delil gösterilmiştir.

Tevrat Çıkış: 21/10 birden fazla evlilikten söz eder.

Peygamberlerden sadece İsa Peygamber evlenmemiştir.12. ve 13. Yüzyıllarda

Salzburg’ta tek kadınla yaşayan papazlara evliya gözü ile bakılmıştır.Papazlar:”Kadınlarınızı sokağa atmayın, odalık alın.”tavsiyelerinde bulunmuşlardır.

Hz. Peygamber de birden fazla evlilik yap-mıştır. Siyasi, iktisadî, sosyal ve insanî sebeplerle evlenmiştir.Bunu şehvetpereslik ve kadın düşkünlüğü olarak göstermek yanlıştır.

İslâm Dinine gelince ; İslâm, daha önceden sınırsız olan evliliği sınırlamıştır.Bazı hâllerde birden fazla evliliğe de müsade etmiştir.Bu da ağır şartlara bağlanmıştır.Şartların yerine getirilememe-si halinde de tek evlilik tavsiye edilmiştir.

Bu, tarih boyunca sürüp gelen sınırsız, kayıtsız, şartsız evliliğin sınırlandırılıp, kayda bağlanmasından başka bir şey değildir. İSLÂM DİNİNDE DURUM  

İnsanca muamele görmenin özlemini çeken kadının özlemi İslâm’la bitmiştir.

Kur’an : “Erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınlarında erkekler üzerinde hakları vardır.” (Bakara :228) buyurarak kadının da hak sahibi olduğunu bildirmiştir.

Hz. Peygamberde : ”Kadınlar hakkında Allah’tan korkun. Sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi, onlarında sizin üzerinizde hakları vardır.”diyerek insanca muameleyi tavsiye etmiştir.

İslâm, sınırsız olan evliliğe sınır koymuş, çok evliliği zorlaştırmıştır. “Çok evlenin” dememiş, “birle yetinin”demiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir