DEVLET BAŞKANI HZ. ÖMER’DEN EBU MUSA’YA

            Hz. Ömer halifeliği sırasında Ebu Musa’l Eş’ariy’i Kufe kadılığına tayin etmiş ve yazılı bir talimat vermiştir.

            Özetle bu talimattan bazı maddeler:

  1. “Sana bir dava delilleriyle birlikte getirildiği zaman iyice anla, dinle.
  2. Hak belli olunca hükmünü ver ve hakkı hemen yerine getir.
  3. Karşında, meclisinde ve adaletinde herkesi eşit tut. Aralarında fark gözetme ki, ileri gelenler senin haksız bir hüküm verebileceğini ummasın. Halk tabakası da ümitsizliğe ve korkuya düşmesin.
  4. Dün verdiğin bir hükme dönüp üzerinde düşünmekten ve gerçek aydınlandığında hakka dönmekten seni hiçbir şey alıkoymasın! Çünkü hak asıldır ve esastır. Hakka dönmek, haksızlıkta direnmekten hayırlıdır.
  5. Allah’ın kitabında ve peygamberin sünnetinde yerini bulamadığın, vicdanını rahatsız eden hususlarda tekrar tekrar düşün. Onların kitap ve sünnetdeki benzerlerini araştır, öğren. Sonra da benzerleriyle karşılaştırma yap.
  6. Delil ve şahit getirmek için müddet isteyen davalıya mühlet ver.
  7. Hak ve hukuk yeri olan mahkemede bunalmaktan, haktan, incinmekten, taraflara karşı sert davranmaktan sakınmanı sana tavsiye ederim.”
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir