DEPREMLE İLGİLİ KUR’AN AYETLERİ

Kur’an-ı Kerim’de deprem ile ilgili ayetler ve sure vardır.

Rabbimiz, bu ayetlerle bizim uyanmamızı istemektedir:

*****

1) ‘’ Onları müthiş deprem yakalayınca, Musa dedi ki : ‘’Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin içimizden birtakım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini sapıtırsın, bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin.‘’

( A’raf : 155 )

******

2)‘’ O ülkenin insanları günahtan sakınsalardı, elbette onların üzerine gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık, fakat yalanladılar, bizde ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik.’’

( A’raf : 96 )  3)‘’ Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurken kendilerine

azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular?’’  ( A’raf : 97 )

*****

4)‘’ Yada o ülkenin halkı kuşluk vakti eğlenirken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? ‘’

( A’raf : 98 ) *****

5)‘’ Allah’ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah’ın böyle mühlet vermesinden emin olmaz.’’

(A’raf : 99)

6)‘’Yer sarsıldığı, dağlar parçalandığı, dağılıp toz duman haline geldiği zaman. ‘’

 ( Vakıa : 4-5-6 )

*****

7)‘’ Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar sallanıp yürütüldüğünde.’’

(Tekvir : 1-2-3 ) *****

8)‘’ Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir.’’

(Hac :1 ) *****

9)‘’ Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın, emzirdiği çocuğunu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş

değillerdir. Fakat Allah’ın azabı çok dehşetlidir. (Hac:9) *****

  1. ‘’ Ogün dağlar sarsılır, yeryüzü sarsılır. Dağlar çöküntü ile akıp giden kum yığınına döner.’’  (Müzzemmil : 14 ) *****
  2. ‘’ Peki inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz?’’

( Müzzemmil : 17 ) 

*****

  1. ‘’ O günün sarsıntısı ile gökyüzü bile yarılacaktır.‘’

(Müzzemmil : 18) ***** 13) ‘’ Kulakları sağır eden o ses geldiğinde işte o gün kişi kardeşlerinden, annesinden, babasından, eşinden, çocuklarından kaçar.’’

(Abese : 33-36 ) 

  1. ‘’ İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman, insan kaçacak yer neresidir diyecektir. Hayır, kaçıp sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.’’

 ( Kıyamet : 7-12 ) *****

  1. ‘’ Onlar birbirleriyle çekişip dururken kendilerini yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar, ne bir vasiyette bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler. ‘’ ( Yasin : 49-50 )

*****

  1. ‘’ En büyük azapdan önce, onlara mutlaka en yakın azaptan tattıracağız, olur ki, imana dönerler.’’

( Secde : 21)

*****

  1. ‘’ Gökte olanın, size batı vermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır.  Yahut gökte olanın size taş yağan bir fırtına göndermeyeceğinden emin

misiniz? İşte bu tehdidimin ne olduğunu yakında bilecek-

siniz.’’ 

( Mülk : 16-17 ) –

*****

  1. ‘’ Yer küre kendisine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan ‘’ Ne oluyor buna!’’ dediği vakit, işte o gün yer, Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberleri anlatır. O gün insanlar amellerinin karşılığını görmeleri için darmadağınık geri dönüp gelirler. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa, onu görür. Kimde zerre miktarı şer işlemişse, onu görür.’’

(Zilzal: 1-8)

(Zilzal deprem demektir. Kur’an’ın 99. Suresidir ve sekiz ayettir.)

 Deprem, bir sarsıntıdır. Bir uyarıştır, bir silkelemedir. İnşallah uyanışımıza sebep olur, kendimize gelmemize sebep olur.

 Deprem olayını izah ederken toprağın altının çürüklüğünden bahsediliyor. Yerin üstünün çürüklüğünü ise kimse görmek istemiyor. Ve ‘’ Tabiat olayları ‘’ diyerek dünyayı ayağa kaldıran olayı geçiştirmeye çalışıyoruz. Yalnız bu şekilde gelecek afetlerden kendimizi asla kurtaramayız. Hatta bu halimiz daha büyük afetlere neden olur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir