Cünüp İken Yıkanmak, Gusül Abdesti Almak Geciktirilebilir mi?

–         Kendinizi çağdaş kabul eden bazı yarı aydın kimseler, yıkanmayı gereksiz bulduklarını söylüyorlar.

Bazılarının tutumu sırf inançsızlık temeline dayanıyor. Aslında yıkanmak kadar güzel bir şey olabilir mi? hele sağlıkçıların tavsiyesi varken, inat etmenin bir manası olamaz. Yıkanmak asla anlamsız değildir.

Yıkanması gerekenin yıkanmayı inanmasa bile sırf sağlık açısından geciktirmemelidir. Birşeyi Cenab-ı Allah emrettiyse, Hz. peygamber (s.a.) yaptıysa, yapın dediyse onda büyük hikmetler ve faydalar vardır.

Büyüklerimiz yıkanmadan iş yapmamaya, uyumamaya, bir şey yiyip içmemeye gayret göstermişlerdir. ―Abdestsiz yapılan işin hayrı yoktur‖ demişlerdir.

Yıkanmayı terk etmek veya geciktirmek asla doğru değildir. Velilerin, evliyaların ve salih kimselerin, insanlığa hizmet eden, başkalarına hayrı dokunan kimselerin geçmişi araştırıldığında bazı farklılıklar görülecektir. Bunların başında ana babasının helal süt emzirdiği, abdestli ve besmeleli büyüttüğü görülecektir.

Geçmişte besmeleli ve abdestli yapılan işlerin sağlam ve uzan ömürlü olduğu görülmüştür.

Üç kıtaya hükmeden Osmanlı ordularının en önünde hamam çadırları gitmiştir. Hiçbir asker cünüp olarak cepheye gitmemiştir. Hakimiyetin uzun oluşunu, zaferden zafere koşulmasının sebeplerinden bir budur.

Selimiye Camii yapılırken işçinin sırtındaki taşı koymayıp getirip, tekrar götürdüğünü gören Mimar Sinan, inşaatı durdurur, önce hamam yaptırır.

Cünüplükten kurtulmak için acele edilmelidir. İlk fırsatta yıkanılmalıdır.

Dinimizde ölçü şudur: Bir namaz vakti geçmeden yıkanılacaktır.

Yıkanmayı geciktirmenin hem sağlık yönü vardır, hem de manevi yönü vardı.

İslâm peygamberi (s.a.) şöyle buyurur :

  • ―Kişi işlediği günahlardan dolayı rızkından mahrum olur.‖ Buna göre yıkanmayı geciktirmemek gerekir. Çünkü yıkanmamak fakirliğe sebep olur.

İ.Gazali derki : ―Cünüp olan çabuk yıkanmalıdır. Çünkü insanın yanında bulunan hafaza melekleri ve Kiramen Katibin melekleri incinir.‖

Peygamberimiz (s.a.) hadislerinde şöyle der :

  • ―Melekler, cünüp, köpek ve resim bulunan eve girmezler.‖ (Büyük Hadis Külliyatı:1/131)

Hz. Aişe (r.a.) şöyle der : ―Allah Rasulü cünüp yemek ve uyumak isteyince avret yerlerini yıkar, namaz abdesti gibi abdest alırdı.‖ (Age:1/129)

Bir soru üzerine de : ―Abdest al, uyu, sabaha gusledersin‖ buyurmuştur. (Ramuz el Hadis:259/2)

Bu hadislere göre bir şey yemek zorunda kalan ve uyumak zorunda kalan, yıkaması gereken yerini yıkayacak, abdest alacak ondan sonra yiyip içecek ve uyuyacaktır.

Keyfi yıkanma geciktirilmemelidir. Aksi halde maddi ve manevi zararı olacaktır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir