ÇOKÇA ZİKİR GEREK

Allah’ı sıkça ve çokça anmamız lâzım. Çünkü Rabbimiz öyle istiyor. Kur’an da :

 1. ―Müminler, Ancak Allah anıldığı zaman kalbleri titreyen kimselerdir.‖
 2. ―Allah’ı çokça anın ki, başarıya erişesiniz.‖ (Enfal:45)
 3. ―Sabah akşam yalvararak ve korkarak Allah’ı zikredin. Allah’ı anan ki, gafillerden olmayın.‖ (A‘raf:205)
 4. ―Allah’ı çok anan ki, kurtuluşa erişesiniz.‖ (Cuma:10)
 5. ―Allah’ı çok zikreden erkekler ve kadınlar varya; işte Allah bunlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.‖ (Ahzab:35)
 6. ―Ey İman Edenler! Allah’ı çok zikredin.‖ (Ahzab:42)
 7. ―O (Allah’ı) sabah akşam tesbih et.‖  (Ahzab:42)

Ayrıca az anma konusunda da:

 • ―Münafıklar Allah’ı pek az hatıra getirirler.‖ (Nisâ:142)
 • ―Kim Rabbini zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz.‖
 • ―Furkan Suresinin 18. ayetinde Allah’ı az anmanın helâk sebebi olacağı haber verilmiştir.‖

Peygamber Efendimiz de şöyle buyurur:

 1. ―Allah’ı o kadar çok zikredin ki, mecnun desinler.‖ (Ramuz:80/9)
 2. ―Halk size deli deyinceye kadar Allah’ı zikredin.‖ (Büyük Hadis Külliyatı:5/234)
 3. ―Bir kimse Allah’ı çok zikrederse, münafıklıktan kurtulur.‖ (Ramuz:408/7)
 4. ―Size amellerin en hayırlısını, en temizini, derecesi yüksek olanı, altın gümüş infak etmekte daha hayırlısını söyleyeyim mi? Allah’ı çok zikredin.‖ (Ramuz:164/7)

Bu konuda Hz. Osman (ra.) ında güzel bir sözü vardır : ―Kalbler temiz olursa, Allah’ı zikretmekten usanmaz‖ der. Demek ki, zikirde de, fikrin, düşüncenin yeri olan kalb temizliği esastır. Tabii ki helâl lokmada çok önemlidir.

Hasan Basri şöyle der : ―Mânevi zevki üç şeyde arayın:Namazda, zikirde ve Kur’an’da‖

Allah’ı anmada O‘nunla olmada ısrar edersek, zamanla çok büyük haz alırız, zevk alırız.

Kur’an’da şöyle buyrulmuştur :

 1. ―Rasulüm deki : Kulluk ve yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?‖

(Furkan:77)

 • ―Gecenin bir kısmında O‘na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O‘nu tesbih et.‖

(İnsan:26)

 • ―Sabah akşam Rablerine, Onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini ondan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme.‖ (Kehf:28)

Evet Allah anılacaktır, çokça anılacaktır, devamlı anılacaktır. İslâm‘da aşırılık yoktur. Orta yol tutulacaktır. İeriati bilmeden nasıl tarikat olmazsa, İslâm‘i içine sindirmeden, İslâm‘ı yaşamadan istenilen zikir yapılamaz. Yapılsa da zevk alınmaz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir