ÇOK EVLİLİĞİN SINIRLANDIRILMASI

Kadın için hiçbir sorumluluk duyulmadığı bir dönemde İslâm, kadını zevk aracı, ticari mal olmaktan kurtarmış, sayısız kadınla evlenmeyi sınırlandırarak, şarta bağlamıştır.

İslâm’ın kabulü söz konusu olunca, çok evli olanların soğutulmaması esas alınmıştır. Bir toplumda yaygın olan bir âdet birden bire kesilip atılamazdı. İslâm Peygamberinin, varlık sahibi kimselerin ve kabile reislerinin desteğine de ihtiyacı vardı.  

Birde Araplar da yetim kızların mallarına tamah edilir veya kimsesiz, desteği zayıf kadınlarla evlenilir ; ya onlar kötülüğe âlet edilir veya ölümleri istenip mirasına konulurdu.Kadın, kimsesiz ise zulme uğrardı.  

Bu konuda Yüce Allah :

“Yetimlere mallarını verin, temizi, pis olanla değişmeyin.Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin.Bu büyük bir günahtır.” (Nisâ:2)

“Eğer kendileri ile evlenirseniz, yetimin haklarına riayet etmekten korkarsanız, size helâl olan kadınlardan iki, üç, dört alın.Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın, yahud sahip olduğunuz cariye ile yetinin. Bu adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.” (Nisâ :3) buyrulmuştur.  

  1. Burada İslâm dört evliliği emrediyor, denemez. Aksine sınırsız evliliği, dörtle sınırlandır-mıştır.
  2. Dört evlilik emir değil, bazı özel hallerde izindir.Zevk için dört kadınla evlenilmez.  
  3. İslâm’da zina haramdır.  Zinanın yolları tıkanmalıdır.

a- Kadın hasta ise,  b- Kısır ise,  c- Savaş sebebiyle erkekler azaldıysa,

d- Yoksulluk, sefalet varsa, kayıtsız şartsız değil, adalet şartına bağlı olarak

birden fazla evlilik müsade edilmiştir.Konulan adalet ve eşitlik şartı bakın ne kadar ağırdır. Nisâ Sûresi’nin 3. ve 129. âyetlerinde adalet şartı konmuştur.Şartlar şöyledir :  

  • İhtiyaçlar aynı ölçüde temin edilecek.  
  • Aynı zaman ayrılacak.
  • Aynı  ölçüde  sevilecektir. Bu  mümkün müdür ?

Hz. Aişe, Peygamberin hanımları arasındaki vaktini eşit böldüğünü ve “Ey Allah „ım! Bu sahip olduklarımla ilgili, benim bölüşüm. O halde senin malik oldukların hakkında beni mes’ul tutma ve bende sorumlu olmayayım.”diye dua ederdi.”der. (Siret Ans. :2/123) Hz. Peygamber (as) :  

“Bir adamın iki hanımı olup da onlara hakkaniyet ve adaletle muamelede bulunmazsa, kıyamet günü o adam, bir tarafı yere sarkık olduğu halde gelecektir.”(Age :132) (Y. Elkardavi İs.He.Ha. :197) buyurmuştur.  

Böyle olunca İslâm, tek evliliği emrediyor, demektir.

Sahabeden çoğu dörtten fazla hanımı olduğu halde müslüman olmuştu.Gaylan gibi onlara da Peygamber, dörtten fazlasını boşamalarını söylemiştir.

Bazıları Peygamber (as)’ın sünnetlerine uymadığı halde, evlilik sünnettir diye birden fazla evlenmeye kalkışıyor.  

Bazıları da sadece şehvet aracı görüp, birden fazla kadınla evlenmeyi, İslâm icat etmiş gibi görüyor, aklına da hemen cinsellik geliyor.  

İbni Abbas (ra) :”Dört kadın üzerine ziyade nikâh, kişinin Allah korusun anası ile, kızı ile, kızkardeşi ile izdivacı derecesinde haramdır.” demiştir.   

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir