Çocuklara İlk Öğretilecek Şey Allah’tır, Besmeledir

Yerken, içerken, oturup kalkarken, yatarken, kalkarken, ders çalışırken, okuluna giderken besmele çekmesi öğretilmeli, ihmal ettiği zaman besmele çekmesi telkin edilmelidir. Onun yanında dıştan besmele çekilip ona iyi örnek olunmalıdır. Bazen de : ―Sen besmele çekmesini unuttun mu?‖ gibi espiriler yapılmalıdır.

Çocuğu dini duygularla yetiştirmenin, maddi manevi olduğu gibi dünyevi ve uhrevi faydaları da çoktur. Besmele çeken bir evlat, ana babayı zılgıt çekmez. Eğer bir evlat, ana babasının cenaze namazını kılmazsa, burada suçlu ana babadır. Mezarın başında bir fatiha okumuyorsa burada kaybeden ana babadır.

Geçen programların birinde Babadağ‘dan çanlı yayına katılan babaanne, Kur‘an Kursuna gidip hafız olan torunu yüzünden damadının nasıl kurtulduğunu, torununun rüyası ile bize anlatmıştı. Çocuk hiç görmediği babasını ilk defa rüyasında görüyor. İimdiye kadar sen neredeydin diyor. Baba : ―Ben bugüne kadar iyi durumda değildim. Sen hafız olunca o kötü durumdan kurtuldum‖ diyor.

Hz. peygamber (s.a.) : ―Bir çocuğa besmele öğreten hocaya, çocuğa ve babasına cehennemden berat yazılır.‖ buyurur.

Neysaburi‘nin Geraibl‘il Kur‘an adıl tefsirinde şu rivayet kaydedilmektedir:

―Hz. İsa bir kabrin yanından geçerken kabir sahibinin azab çektiğini görür. Daha sonra ikinci bir defa aynı kabre uğrayınca, kabir sahibinin nur içinde ve rahmet melekleriyle beraber olduğunu görür. Hz. İsa bu duruma hayret eder. Namaz kılıp, dua eder. Cenab-ı Hakk vahyeder:

Bu kulum asi idi. Ölürken hanımı hamileydi. Sonra doğurdu çocuğunu terbiyeye başladı. Çocuk büyüyünce öğretmene teslim etti. Öğretmen ona <Bismillahirrahmanirrahim>‘i öğretince, ben yeryüzünde ismimi zikr eden bir çocuğun yer altındaki babasına ta‘zip etmekten hâyâ ettim.‖

Evet görülüyor ki, besmele çeken evlat, dinini öğrenen evlat anne babasına şefaatçi oluyor.

Hesabının nasıl olacağını merak eden, evlatlarına baksın, yeter.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir