ÇOCUKLAR HAK SAHİBİDİR

Ana babanın görevi köpek beslemek değil, çocuk bakmak çocuk yetiştirmektir. Hal böyle iken en çok ihmal edilen çocuklar oluyor. 

Kendini ihtiyarlığında bakacak, ardından hayır dua edecek evlat yetiştiren az. 

Çocuklar, “Allah’ın bize emanetidir. Cenab-ı Allah onu bize İslam fıtratı üzere tertemiz yaratıp teslim etmiştir. “Bakalım nasıl yetiştirecek” diye imtihana tabii tutmuştur. 

Kur’an da bize:

 • “Emanete hainlik etmeyin!” (enfal:27)
 • “Kendinizi ve aile fertlerini, yakacağı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun” (Tahrim:6)
 • “Sakın mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın” (Münafıkün:9) diye emrediyor. 
 • Peygamber (as)da; “Her çocuk İslam fıtratı olarak doğar, ana baba onu ya Hıristiyan ya da Mecusi yapar” buyurmuştur. (Buhari Muh. Terc:4/529)

Ana baba için çocuklar imtihandır. Kur’an da: 

-“Mallarınız, çocuklarınız sizin için imtihandır.” (Tegabün:15) (Enfal:28) buyruluyor. Onları iyi yetiştirmemizi emrediyor. 

Bizden öncekiler, besmele ile işe başlar, hayırlı evlat için dua eder, helal gıda ile besler, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirir. Hû hûlarla büyütür, ilahilerle uyutur, abdestsiz emzirmezler dinlerini öğretirler ve kindar değil dindar yetiştirirlerdi. 

Zengin bir aile Pazar günü bahçede sabah kahvaltısı yaparlar ve çocukları ile beraber bahçenin çimlerini, çim makinası ile kesmeye başlarlar. 

Aniden evin telefonu çalınca ana baba telefona koşarlar. Konuşma biraz uzar. 

Çocuk çalışır haldeki makine ile çimlerle beraber çiçekleri de biçmiştir. 

Baba bunu görünce çok sinirlenir, çocuğun üzerine yürür. Belli ki, dövecek. Bunu gören anne eşinin önüne atılır ve şu uyarıda bulunur: “Sakın yapma! Bizim görevimiz çiçek yetiştirmek değil, çocuk yetiştirmek” der.

Çocuklarımız çiçekten de kıymetlidir. Çiçek tekrar yetişir. Ama yanlış davranışlar çocuğun olumsuz yönde yetişmesine neden olur. 

Ana baba, çocuğun sahibi değil, emanetçidir. Onu korumak ve en güzel şekilde yetiştirmekle sorumludur. 

Cenab-ı Allah Kur’an da şöyle emrediyor:

 • “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…” (Tahrim:6) Nasıl koruyacağız? İyi terbiye ederek, dinini öğreterek. 
 • İnsan üzerinde din kadar etkili bir başka şey yoktur. Din, iyi insan için lüzumludur. Dinsiz hayat, insanı Fatihasız mezar taşına götürür. Bir ömür böylece heder olur. 

Rus Devlet Başkanı Garbaçov’un hanımı bir kitap yazıyor. Bir yerinde “Dinin hayatta yeri varmış. Kur’an’ı okuyunca anladım, Stalin’in nutkunu ezberlemek zorunda kaldığım için geç kaldım” demiştir.

(20-08-1992 Basın)

Rusya bu işin farkına vardığı için açtığı Allahsızlık okullarını kapatmıştır. 

Kıbrıs’ta Rauf Denktaş zamanında Kıbrıs’ta Kur’an kursu açma teklifi reddedildi. İmam Hatip açma reddedildi. İlahiyat açma reddedildi. Sonuçta gençler insanlığını unuttu, kötü alışkanlıklar yayıldı. Gençler haç taktı. Atizm, safanizm yayıldı. Rauf beyin oğlu aynen şöyle dedi: “Babam kaktüs yetiştirdi”. 

Kıbrıs’ta insanın ölüsü ile dirisi ile ilgilenecek din adamı kalmayınca Cumhurbaşkanlığı yapan Mehmet Ali Talat, yetişin! Cenaze namazı kıldıracak kimse kalmadı” çağrısında bulundu. (20-06-2012 Basın) Bir baba çocuğundan, şikayet ediyor.

İmam-ı Malik soruyor:

 • Oğluna hiç lanet okudun mu, beddua ettin mi?

Baba:

 • Etmez olur muyum beni dinlemedi, kötü davrandı, bastım bedduayı” der. İmam-ı Malik:
 • Oğlunu sen kötü etmişsin” cevabını verir. 

Bazıları da “dövdüm olmadı” ne yaptıysam beni dinlemedi” diye evladından şikayet ediyor. 

Evladına görevini yaptın mı diye sorunca:

-Yapmaz olur muyum. Ne istediyse aldım, ne dediyse yaptım” diyor. 

 • Allah’ını Peygamberini ve dinini öğrettin mi? Ne verdin de evladın almadı? Nasıl olsun istedin de evladın olmadı? O nu kim yetiştirdi? Deyince o zaman susuyor. 

Bir baba da Halife Hz. Ömer (ra)a evladının kendisini dövdüğünden şikayet ediyor. 

Hz. Ömer, çocuğu çağırır, baban senden şikayetçi. Onu dinlemiyor, kötü davranıyormuşsun. Babanın senin üzerinde hakları var, iyi davranmalısın diye nasihat ediyor. 

Çocuk Hz. Ömer’e:

 • “Ana’nın babanın çocuk üzerinde hakları vardır. Çocuğun ana babası üzerinde hiç hakkı yok mu? Diyor. 
 • Hz. Ömer: “Olmaz olur mu? Diyor ve sıralıyor:

anasını iyi seçecek, güzel ad koyacak, dinini öğretecek ve iyi terbiye edecek” diyor. 

Çocuk:

 • “Babam anamı iyi aileden seçmemiş, bana kara böcek adını vermiş, bana dinimi öğretmedi, beni terbiye etmedi” deyince Hz. Ömer çocuğun babasına: 
 • “Çocuğun böyle böyle dedi, doğru mu?” der. 

Adam:

“Evet” deyince ona:

“Evladın iyi ki başını yarmamış” der. 

Ana babanın en önemli görevlerinden biri de evladına örnek olmaktır. 

Cenab-ı Allah uyarıyor:

Ey iman edenler! Yapamadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?”

Yapamadığınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır” (Saff:2-3)

 • … İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz?” (Bakara:44)

İnsan yetiştirirken buna çok dikkat edilmeli yoksa söylenilenlerin etkisi olmaz. Allah Rasulü terbiye ve eğitim de bu yolu izlemiştir. Yapmış, örnek olmuş, söylediğini bizzat uygulamıştır. 

Bir ayette de;

-“Ailene namazı emret. Kendinde namaza sabırla devam et…” (Taha:132) buyuruyor.

Bu konuda Peygamber (as) şöyle anlatıyor:

 • “Kıyamet günü biri Cehenneme atılır. Bağırsakları dışarda değirmen çeviren merkep gibi döner. Onu tanıyanlar:
 • Bu halin? Sen bize güzel şeyler, nasihat ederdin” derler. O da:
 • Evet söylediklerimi kendim yapmazdım” der.

(Riyazü’s Salihin:196)

 • Ana babalar, çocukları arasında ayrım yapmamalıdır. Sevgide, terbiyede, eğitimde, mirasta her konuda adaleti gözetmelidir. 

Peygamber (as) şöyle buyuruyor: “Allah’tan korkun. Çocuklarınız arasında adalet ve eşitliğe riayet edin.” (Buhari Hibe:112)

Bilhassa kız çocuklarının yetişmesinde çok hassas davranılmalıdır. 

Peygamberimiz bu konuda:

 • “Kız çocuklarını iyi terbiye edip, iyi muamelede bulunan kimseye bu kızlar cehenneme perde olur.” (Buhari, zekât:10)
 • “Üç kızını yetiştiren ve onlara iyi muamele eden, cennete girer” (Tirmizi Birr:13) müjdesini vermiştir. 
 • Kız çocuğuna utanma öğretilmezse arsız olur. Küçükken; ar, haya, günah, haram ve ayıp nedir öğretilmeli ve dini duygu verilmelidir. Çünkü insanı inancı zapt eder. İnanç korur. İnanç faydalı işler işletir.  Bakın Peygamber (as)ne buyuruyor:
 • “Çocuğun avretine dikkat edin. Onun avreti, büyüğün avreti gibidir. Allah avret yerlerini açana rahmet nazarı ile bakmaz” (Ramuz’ul e Hadis:321/6)
 • Çocuğuna küçükken bazı güzel alışkanlıklar kazandırılmazsa, büyüyünce düzeltilemez. 

Peygamberimizin yanına baldızı Esma, ince ve dar bir elbise ile gelmişti. Peygamberimiz ondan yüzünü çevirerek:

 • “Ey Esma ince ve dar elbise giymemelisin” demiş, ona sitem etmiştir.

Çocuğu ana baba yetiştirir. Onu şekillendiren ana babadır. Çocuk dünyaya islam fıtratı üzerine doğar. Onun kirlenip kirlenmemesi ana babanın tutumuna bağlıdır. Onun içindir ki, ana babalar evlatlarından dolayı hesaba çekileceklerdir. 

Kısaca ana baba çocukları için neler yapmalıdır?

 • Besmele ile atılmış tohum, maneviyatla sulanırsa, mahsül iyi olur. Çocuk yüz akı olur, şikayet kaynağı olmaz. 
 • Besmele ile yatırılıp kaldırılır, abdestli emzirilir, helal süt emzirilir, helal gıda ile beslenilirse, ana babanın cenneti olur. 
 • Ana baba evladına iyi örnek, iyi model olursa, çocuk hayırlı evlat olur.
 • Çocuk doğuştan yaşama hakkına sahiptir, bu onun elinden alınmamalıdır. Doğduğu zaman sağ kulağına ezan sol kulağına kamet getirilip, güzel bir isim verilecektir.
 • Ana baba, çocuğunu küçük yaştan itibaren iyi terbiye edecektir. İnsanın eti yenmez, derisi giyilmez, güzel ahlakından başka nesi vardır?

İnsan hayvanlardan bazı vasıfları ile ayrılır. Bunlardan biri de güzel ahlaktır. 

 • Ana baba çocuğuna dinini öğretecektir. Çocuk ateist, satanist ve dinsiz olursa bunun sorumlusu ana babadır. 
 • Çocuk okutulacak, meslek sahibi yapılacaktır.
 • Birde ahlaklı namuslu biriyle evlendirilecek, yuva kuracaktır. Bundan sonrada görüp gözetleyeceklerdir. Zaman zaman uyarılacaklar. Kırgınlık anlarında devreye gireceklerdir. 

Şair şöyle demiş:

 • “Ana başa taç imiş,

Her derde ilaç imiş,

Evlat pir olsa da, 

Anaya muhtaç imiş.”

Ne kadar yaşlanırsa yaşlansın, ana baba evladına maddi manevi destek olacaktır. 

 • Çocuğun dövülmesi, sert kaba bir şekilde terbiye edilmesi, çocuğa yapılabilecek büyük hata olur.

Dayak ve korku, çocuğu arsız, yalancı ve intikamcı yapar. Büyüyünce yediği dayağı ve kötü muameleyi iade eder. 

Kötü evlattan ana babanın şikayet etme hakkı yoktur. Çünkü çocuk, şekillenmemiş ve bomboş ana babaya emanet edilmiştir. Onu şekillendiren ve yetiştiren ana babadır. 

Çoğu zaman hep ana baba hakkından bahsedilip, çocuğun hakkı unutulmamalıdır. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir