CENNET VE CEHENNEM EHLİNİN HALİ

İnsanoğlunun iki hayatı vardır; birincisi dünya hayatı, ikincisi ahiret hayatı. Birincisi imtihanla geçen fani hayattır. Ahiret hayatı ise dünyada yaptıklarına ve yaşayışına göre mükafat veya ceza göreceği cennet ve cehennem hayatıdır.

Aslında dünyada iken insanın hem cennette hem de cehennem de yeri vardır. Dünyada nereyi hak ederse, ahirette yurdu orası olur.

Cennet:

Cennet Müslümanlar için hazırlanmış ödül yeridir. Allah: “Cennet, takva sahipleri için hazırlanmıştır” buyurur. (Al-i imran:133)

“Orada onların dilediği her şey bulunur. Ondan daha fazlası vardır.” (Kaf:35)

Kutsi hadiste de: “Kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insanın hayalinden geçmeyen nimetler hazırladım” buyurmuştur.

Buna göre cennet, mükafat olarak her nimetin ihsanın hazırlandığı ebedi ahiret yurdudur. Kur’an’da bu yurdun iman edip iyi davranışlarda bulunanlar için olduğu bildirilmiştir. (Bakara:25)

Bu ayetlerden anladığımıza göre cennet şu anda mevcut. Ayrıca miraçta peygamber (as)a cennet de cehennemde gösterilmiştir. Şu anda cennet ve cehennemin nerede olduğu bilinmemektedir. Cennet ve cehennemin var olduğuna bir delil de Adem (as)  ve Havva validemiz yaratıldığında cennete konmuşlardı. 

Cehennem:

İnanmayanların ve günahkarların yaptıklarının karşılığını göreceği ceza yeridir. 

Kur’an’da: “Cehennem, kafirler için hazırlanmıştır. (Al-i İmran:131) buyrulmuştur. 

İnanan günahkarlar ise günahı kadar cezasını çekip cehennemden çıkacaktır.

Cehenneminde nerede olduğunu bilemeyiz. Biz Allah’ın ve Resulünün haber verdiğine göre iman ederiz. 

İnançsızlar ve af edilmeyenlerin ebedi kalacakları yerdir. Peygamberimizin anlattığına göre ateş dolu bir çukur olduğu bildirilmiştir.

Yakıtının insanlar ve taşlar olduğu bildirilmiştir. Kur’an’da:

“Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve çocuklarınızı koruyun… (Tahrim:6) ikazı yapılmıştır.

Cennet de cehennemde sonsuzdur.

Cennet ehlinin hali

Cennete Lâ ilahe illallah Muhammeden Resulullah”  diyen girecek cennetin kapısında bu yazılı olduğu haber verilmiştir. 

Cennet imanı itikadı düzgün mü’minlerin yeridir. Günahkar mü’minler ise cezalarını çektikten sonra cennete gireceklerdir. (Mü’min:40)

Kur’an’da bildirildiğine göre cennete:

“Ey Rabbimiz! İman ettik bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru!” diyen, sabreden, dürüst olan, huzurda boyun büken, infak eden ve seher vakitleri istiğfar edenler (Cennete girer)” (Al-i İmran:17)

Cennete girecek, cehennem azabından korunacak olanlar “Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.” (Tûr:17-18)

Peygamber (as) Veda Hutbesinde şöyle demiştir:

“Benden sonra peygamber, sizden sonra da ümmet yoktur. Rabbinize ibadet edin, beş vakit namazı kılın, Ramazan orucunu tutun. Sizden olan idarecilerinize itaat edin ki, Rabbinizin cennetine giresiniz.”

Bir hadiste de “cennetlik olanlar 30 yaşında cennete girerler, artık ihtiyarlamazlar” buyrulmuştur.

(Hadis Ans:14/263)

Papanın biri Yıldırım Beyazıt’a sorar:

-“Cennettekilerin tuvalet ihtiyacı duymayacağına nasıl inanabiliyorsunuz? Yıldırım:

Papaz tekrar sorar:

-“Cennetteki Tuba ağacının dallarının herkese uzanıp meyve vereceğine inanıyorsunuz, bu nasıl olur? Yıldırım:

-“Güneş ışığının her yere, herkese ulaştığı gibi. Güneş her yeri herkesi aydınlatır, ısıtır, neden olmasın” der. 

Papaz susunca, Beyazıt bir soru ben sorabilir miyim?” der.

-“Cennetin kapısında ne yazılıdır? Papazlar:

-“Uzun uzun düşündükten sonra bilemiyoruz” der. Ama tahmin ediyoruz: “Eşhedüenlailahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh” derler. 

Beyazıt oradakilere:

-“Gelin hep beraber söyleyelim” der. Hep beraber “Eşhedüenlailahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh” derler.

Gelin, gönülden bizde söyleyelim ki; cennetin kapısından girelim, söylüyor muyuz? “Eşhedüennailahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh”

Cennet, cehennem hakkındaki bilgilerimizi Kur’an’dan ve peygamberimizin hadislerinden öğreniyoruz. 

Kur’an’da cennet ehlinden şöyle bahsedilir. 

-Böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzu etmeyenlerdir. (Kasas:83)

-İman edip iyi davranışlarda bulunanlardır. (Bakara:25)

-İman edip yararlı iş yapanlardır. (Bakara:82)

-Onlar takva sahipleridir. (al-i İmran:15)

-Onlar Rablerine karşı gelmekten sakınanlardır. (Al-i İmran:198)

-Onlar Allah’a ve Peygambere itaat edenlerdir. (Nisa:13)

-Allah’ın azabından korkan, rahmetine sığınanlardır. (Hıcr:45)

-Rabbim Allah diyen sonra da dosdoğru yaşayanlardır. (Ahkaf:13)

İnanmadığı halde halka hizmet eden, faydalı iş gören cennete gidecek mi?

Cennete girmenin şartı Müslüman olmaktır. Daha önce peygamberlerine ve getirdiklerine inananlar hariç, Müslüman olmanın şartlarını, taşımayan cennete giremeyecektir. 

Tabi ki bir şey icat eden insanlığın hizmetine sunanla, fitnecinin, islam düşmanının durumu Allah yanında bir olmaz. Ebu Talip ile Ebu Cehil elbette aynı muameleyi görmez. 

İman etmeyenin yaptığı işlerin mükafatı dünyadadır. Unvan kazanır, para kazanır, itibar kazanır. Ama Allah yanında hiçbir değeri olmaz. 

Kur’an’da:

“İman etmeyen kimselerin yaptığı faydalı işler, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Ahirette o yapılanların hiçbir faydası olmaz.” (İbrahim:18)

“Kafirlerin beğenerek yaptığı bütün işler, kıyamette boşa gidecek ve cehennemde ebedi kalacaklardır.” (Tevbe:17)

“Kafir olarak ölenlerin yaptıkları işler dünyada ve ahirette boşa gider. Cehennemde ebedi kalı4rlar. (Bakara:17) buyrulmuştur. 

Giriş belgeleri olmayan birinin başka ülkelerin vatandaşlık haklarından yararlanamayacağı gibi. Müslüman olmayanlarda cennete girip oradaki nimetlerden istifade edemezler. 

Peygamber (as):

“Bana cennete giren ilk üç kişi arz edildi: Biri şehit, biri iffetini koruyan, biri de Allah’a ibadetini güzel yapan kimse” buyurmuştur. (Hadis Ars:14/269) 

Peygamber (as)ın hadislerine göre cennetliklerden şöyle bahsedilmiştir. 

“İstemeyenler hariç bütün ümmetim cennete girer”

-Kim istemez! Derler.

-Kim bana itaat ederse cennete girer, kim itaat etmezse, o cennete girmeyi istememiş olur” buyurur.

(Hadis Ars:12/436)

“Miraçta ümmetimi dövme yapmayanlar, uğursuzluğa inanmayanlar ve tevekkül edenler olarak gördüm.”

“Cebrail bana Allah’a şirk koşmadan ölen cennete girer” dedi. (Ramuz:10/4)

**

“Dört şey cennet hazinesidir;

-Sadakayı gizli vermek

-Musibeti gizlemek,

-Akrabayı ziyaret etmek,

-Lâ havle illâ billah demek” (Age:70/2)

**

“Sözü güzel söyle, selamı açıktan ver, akrabanı yokla, gece herkes uyurken namaz kıl. O zaman selametle cennete gir.”(Age:72/14)

**

“İnsanları cennete en çok Allah korkusu ve iyi ahlak, cehenneme ise iki dudak arası ve iki bacak arası sokar.  (Age:80/3)

**

“Ben cennette şu kimse için cennette köşke kefilim: Haklı olduğu halde münakaşayı terk eden, şaka da olsa yalan söylemeyen ve ahlakını güzelleştiren.” (Age:152/6)

**

“Cennete ilk davet edilenler çok hamd edenlerdir.” (Age:159/2)

**

“Cennete ilk önce girecek olanlar doğru tüccarlardır.” (Age:161/1)

**

“Cennet kılıçların gölgesi altındadır” (Age:111/8)

**

“Üç şey vardır ki, bunları ancak cennet ehli yapar:

1-İlim peşinde olmak,

2-Ölülere merhametli olmak, 3-Fukarayı sevmek.” (Age:264/10) Cennetlik bazı işlerde şöyledir:

Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor:

“Kim iyi iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kimde kötülük yaparsa, kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına zulmedici değildir.” (Fussılat:46)

Cennet de cehennemde dünyada hak edilir. Peygamber (as) “Allah yolunda ayağı tozlananlara cehennem ateşi dokunmaz” buyurmuştur. (Buhari, cihad:16)

“Bana uyun, cennete girin” demiştir. (Hadis Ars:12/436)

“Müslüman bir kimse farzların dışında nafile olarak hergün nafile namazlar kılarsa, Allah onun için cennette köşk hazırlar” (Tirmizi salat:189)

“Yolda Müslümanlara eziyet veren bir şeyi kaldırana cennet vaad ediliyor. (Müslim, birr:128)

“Sabah akşam camiye gidene, cennette bir ikram hazırlanır” (Buhari, ezan:37)

“Eşine itaat eden kadın, ilim talep eden kimse, babaya ikramda bulunan evlat cennete girer. Cennet anaların ayağı altındadır” (Ramuz:200/16)

“Mü’min kulumun sevdiği birini aldığım zaman sabrederse, karşılığı cennettir.” (R. Salihın:322)

“Olanca kuvvetinizle temizlenin cennete ancak temizler girer” (Ramuz:258/12)

“Cennete ancak merhametliler girer. (Ramuz:458/6)

“Kulumu gözlerinden mahrum ettiğim zaman kulum şikayet etmezse, ilk gözüne bedel ona cennet vardır” (R. Salihın:33/9)

Resul-i Ekrem (sa) buyurdular:

-“Ey ümmet ve ashabım! Siz bana altı şeye riayet edeceğinize söz veriniz, bende size cenneti tekeffül edeyim, cennetlik olacağınıza dair size söz vereyim. 

1-Konuştuğunuz zaman doğru söyleyiniz.

2-Vaadettiğiniz zaman va’dinizi yerine getiriniz.

3-Size bir şey emanet edilirse onu yerine eda ediniz.

4-Cinsi uzuvlarınızı zinadan koruyunuz.

5-Gözlerinizi harama yumunuz.

6-Ellirinizi haramdan çekiniz, harama yaklaştırmayınız.

“Güzel amel işleyenlere, daha güzel iyilik, bir de ziyade vardır.” (Yunus Sûresi:26)

Kur’an’a göre cehennem ehlinin hali:

İlk Cuma hutbesinde Hz. Peygamber şöyle demiştir:

“Ey insanlar! Sağlığınızda ahiretiniz için hazırlık yapın; bilin ki, kıyamet günü birinin başına vurulacak. Allah soracak. “Resulüm gelip sana tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen kendin için ne hazırladın? O kimse sağına soluna bakacak, cehennemden başka bir şey göremeyecek. Kim kendini yarım hurma ile de olsa ateşten kurtarabilecekse, hemen o hayrı işlesin.”

Cehennem kafirler ve günahkarlar için hazırlanmış ceza yeridir. Aslında her insan cehenneme uğrayacaktır. Cehennemin üzerinde kurulu olan sırat köprüsünden mü’minler geçecek kafirler oradan cehenneme düşecektir. (Meryem:71-72)

“Kafirler için hazırlanmış yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden sakının” (Bakara:24)

“Kimsenin kimseye fayda vermediği günden sakının” (Bakara:123) buyurarak Cenab-ı Allah bizi böyle uyarmıştır.

Cehennemlikler, kör olarak hasrolunacaktır. (Taha:124)

Kafirlerin ahirette ateşten başka bir nasibi olmayacaktır. Yaptığı iyi şeyler boşunadır. (Hûd:16 + Tevbe:17) Kafirlerin bütün dünyada ki çabaları boşa gidecektir. (Kehf:103-104)

Yahudi ve Hristiyanlar içinde şöyle buyrulmuştur:

“Ey ehl-i kitap! Yahudiler ve Hristiyanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur.” (Bara:111)

“Onlardan ölen kimse üzerine namaz kılma, kabri başında durma! Cenazesine katılma, kabrini ziyaret etme! Çünkü onlar Allah’ı ve Resulünü tanımadılar.  Kafir olarak can verdiler.” (Tevbe:84)

Kötülük edenler, cehenneme girerler. (Bakara:81)

Kötülere uyanlar, onlarla beraber cehenneme gireceklerdir. (Bakara:167)

Bozgunculuk yapanlar, cehennem ehlindendir. (Bakara:206)

İnkarcılara kıyamet günü hiçbir şey fayda vermeyecektir. (Al-i İmran:10)

Allah’a ve peygamberine isyan edenler için acıklı azap vardır. (Nisa:14)

Ayetleri inkar edenler ateş ehlindendir. Yaptıklarına pişman olup geri dönmek isteyeceklerdir.

(Nisa:56+En’am:27)

Allah’a şirk koşanlar, ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. (Tevbe:17)

“Onlara biriktirdiği paralar cehennem ateşinde kızdırılıp, onlarla alınları, yanları, sırtları dağlanacağı gün onlara denir ki! İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yaptığınız şeylerin azabını tadın” (Tevbe:35)

“Cehennemliklere orada inim inim inlemek düşer.” (Enbiya:100)

Ateş ehlinin ateş yüzlerini yakar. Onların suratları çirkin ve gülünç bir haldedir. (Mü’minun:104)

Ahireti inkâr edenler için alevli ateş vardır. (Furkan:11)

Yolları sapık olanlar sürüklenerek ateşe atılırlar. (Furkan:34)

“O gün zalim kimse ellerini ısırarak şöyle der. “Keşke peygamberle birlikte yol tutsaydım. Yazık bana! Keşke falanca sapığı dost edinmeseydim” (Furkan:27-28)

Kitabı soldan verilenler keşke dirilseydim de bende iyi şeyler yapsaydım, malım bana hiç fayda vermedi derler” alevli ateşe atılır” (Hakka 13-31)

“Cehenneme getirilen yaptıklarını hatırlar. Keşke ahiret için bir şeyler yapıp gönderseydim derler” (Fecr:23-24)

“İnkarcı, yaptıklarına bakacak: “Keşke toprak olsaydım” diyecek. (Nebe:39-40)

“İnkar edenlere cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki, ölsünler. Cehennem azabı da onlara biraz olsun hafiflemez. İşte biz küfürde ileri gidenleri ve her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada: “Rabbimiz, bizi çıkar” diye feyat ederler. Size düşünecek insanın düşüneceği kadar ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Şimdi tadın azabı! Zalimlerin yardımcısı yoktur” denir. (Fatır:36-37)

“Azana dünya hayatını ahirete tercih edene şüphesiz cehennem tek barınaktır” (Naziat:37-39)

“Hak yoldan sapanlar, cehenneme odun olmuşlardır.” (Cin:15)

“Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek ateşe sokacağız! Onların derileri pişip acı duymaz hale gelince de derilerini başka derilerle değiştireceğiz ki, acıyı duysunlar!… (Nisa:56)

(Taylant Üniversitesi Prof. Derinin yanınca acıyı beyne aktarmadığını görünce, bunun Kur’an’da yer aldığını öğrenince Müslüman olmuştur.)

Peygamber (as) bir gün ashabına:

-Size cehennemlik kim olduğunu söyleyeyim mi? demiş, Ashab-ı Kiramda:

-Evet ya Rasulullah deyince:

-Katı kalpli, kaba, cimri ve gururlanarak yürüyen, kibirli kimsedir” buyurmuştur. (Buhari, edep:61)

Bir hadislerinde de:

“İçki müptelası, kabirden kalkar iki gözü arasında “Allah’ın mağfiretinden mahrumdur” yazılıdır. İnkar eden kalkar, onunda iki gözü arasında “Ya kâfir, ateşten yerine hazırlanan” yazılıdır” buyurmuştur.

(Ramuz:508/1)

Cennet ehli ile cehennem ehlinin konuşması:

Cennet ehli ile cehennem ehlinin birbirleri ile konuşmasını Cenab-ı Allah bize şöyle bildiriyor: 

“Cennet ehli cehennem ehline:

-Biz Rabbimizin bize vadettiğini gerçek bulduk. Siz size vaad edileni gerçek buldunuz mu? Derler. Onlar:

-Evet gerçek bulduk” derler ve aralarından biri: “Allah’ın lâneti zalimlerin üzerine olsun!” diye bağırır. (A’raf:44)

****

“Cehennemdekiler cennetliklere:

-Suyunuzdan ve Allah’ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin!” derler. Onlarda:

-Allah bunları kafirlere haram kılmıştır” derler. (A’raf:50)

“Günahkarlar, dünyada iman edenlere gülerlerdi. Onlarla kaş göz hareketleri ile alay ederlerdi. Bundan zevk alırlardı. Mü’minler için “Bunlar sapıtmış” derlerdi. Ahirette de iman edenler, kafirlere gülerler ve kafirlere:

-Yaptıklarınızın cezasını buldunuz mu? Derler. (Mutaffifin:29-36)

**

“Cennettekiler kafirlere:

-Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Derler.

Onlar da:

-Biz namaz kılanlardan değildik” yoksulu doyurmazdık, batıla dalıyorduk, ceza gününü yalanlıyorduk sonunda da, ölüm geldi çattı derler. (Muddesir:40-47)

**

Cehennemdekiler ne yer ne içerler:

Cehennem ehli normal şeyler yiyemezler. Normal yiyecek içecekler onlara haram kılınmıştır. 

(A’raf:50)

**

“İnatçı zorbaya cehennem vardır. Kendisine irinli su içirilecektir.” (İbrahim:16) **

“Cehennem ehli bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilecek.” (Muhammed:15)

“Cehennemdekiler susuzluktan “İmdat su!” diyecekler, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilecek. O ne kötü bir içecektir.” (Kehf:29)

**

“Dünyada yaptıklarının karşılığı olarak kaynar su ve irin tadarlar. (Nebe:24) **

“Cehenneme girenlerin içeceği kaynar su ve irindir” (Sad:57)

**

“Zakkum ağacı günahkarların yiyeceğidir” (Duhan:43)

“Elbette zakkum ağacından yiyecekler” (Vakıa:52) “Üstüne de kaynar su içirilecek” (Vakıa:54) **

“Günahkarların yediği kanlı irinden başka yiyeceği yoktur” (Hakka:36) diye haber verilmiştir.

Peygamber (as) şöyle buyurmuştur:

“Cehennem ehlinin yiyeceği zakkumdan dünyaya bir damla damlasaydı bütün yiyecekleri ve ağız tadını bozardı.” (Tirmizi:4/707)

Peygamberimiz (sav) miraçta neler gördü:

Peygamberimiz miraca çıkarıldığında cennet ve cehennem manzaralarından bazıları gösterildi. 

Miraç olayı, Kur’an’da anlatıldığı için gerçektir. İnkarı küfür sayılır.

-Peygamberleri görmüş, onlara namaz kıldırmıştır.

-Öfkesini yenenler için hazırlanan köşkleri görmüştür.

-Firavun ve adamlarının faiz yiyenlerin karınlarını çiğnediğini görmüştür.

-Zina edenlerin çıplak olarak pislik yediğini görmüştür.

-Dedikodu yapanların kendi etlerini yediğini görmüştür.

-Namaz kılmayanların başlarının taşla ezildiğini görmüştür.

-Dilleri ve dudakları kesilen fitne çıkaranları görmüştür.

-Deve dudaklı, ağızlarına ateşten taş koyulan, hak yiyenleri görmüştür.

-Önlerindeki güzel donatılmış sofradan istifade edemeyen aç kimseleri görmüş, bunların kim olduğunu sormuş, helal eşlerini bırakıp harama yönelenleri görmüştür.

-Şiş karınları yılanlarla dolu olan faiz yiyenleri görmüştür.

-Dudakları ateşten makaslarla kesilen, başkalarına söylediğini kendisi yapmayan ve Kur’an okuyup onunla amel etmeyenleri görmüştür.

-Bakır tırnaklarla yüzlerini tırmalayan ırz düşmanlarını görmüştür.

-Fırında çığlık atan zina edenleri görmüştür. (Prof. Dr. İ. Cenan Hadis Ars:3/427+17/264)

Peygamber (as)a miraçta cennet ve  cehennem ehli ile ilgili mesaj olacak bir çok manzara gösterilmiştir. 

Peygamber (as) Mirasta Allah’la konuşmuş fakat onu görmemiştir. 

Musa (as) görmek isteyince “Sen beni göremezsin” cevabını almıştır. Allah dünya gözü ile görülemez.

(A’raf:143)

Peygamberimize “Allah’ı gördün mü? Diye sorulunca şu cevabı vermiştir. “O, bir nurdur, nasıl görebilirim.” (Hadis Ans:17/1328)

Kur’an’da: “O, Allah’a gözler erişemez” buyrulmuştur. (En’am:103)

Peygamberimize

-Ahirette Allah’ı görecek miyiz? Diye soruldu. 

-Mü’minler dolunayı gördüğü gibi Allah’ı görecektir” cevabını verdi. R. Salihın:1055) + (Ramuz:135/7) Kıyam Suresi 22-23’te mü’minlerin Allah’ı kıyamet günü göreceği bildirilmiştir.

Kıyamet gününde Allah’a itaatsizliği yüzünden kör olarak diriltilenler göremeyecektir. (Taha:124-125)

Kalplerini işledikleri kötülükler kirletmiş olanlar, Allah’ı göremeyeceklerdir. (Mutaffifin:13-15)

Rabbim, mü’min kullarına nur cemalini görmek nasip etsin. Kabir azabından, cehennem azabından korusun. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir