Cennet Ehli kimdir?

İnsanın hem cennette hem de cehennemde yeri vardır. Nereyi ister, nereye hazırlanır, neresi için gayret gösterirse, oradaki yerine gider. Hz.Peygamber (as) şöyle buyurur.

  • “Cennetlik olarak ölenler, kim olursa olsun 30 yaşlarında olarak cennete gider. Artık ihtiyarlamaz. Cehennemlikler için de durum böyledir.” (İbrahim Canan Hadis Ans:14/263)
  • “Cennete ne zengin, ne cimri, ne de kaba, merhametsiz girebilir.” (Age:14/270)

“Eğer cennet kadınlarından biri, dünyaya şeref verip gelse, bütün yer yüzünü misk kokusuyla doldurur. Ve güneş ile ayın berraklığını köreltir.” (Ali Arslan Kadınlara hitap:1483)

  • “Cennet ehli, cennette yer, içer, tükürmez, sümkürmez, küçük, büyük abdest bozmaz.”  (İ Canan, Hadis Ans:14/263)
  • “Bana cennete giren ilk üç kişi arz edildi; biri şehit,biri iffetini koruyan diğeri de Allah’a ibadetini güzel yapan kimsedir.” (Age:14/269)
  • “Yüzler vardır o gün taptazedir, Rablerini göreceklerdir.” (Kıyamet 22-23)

Deniliyor ki inanmayan biri insanlığa hizmet ediyor; neden cennete girmesin?..

Tabi ki; Darwin gibi geriye fitne fesat bırakanla bir şey icat etmiş de ölmüş biri aynı olmayacaktır. Allahü alem.

Mesela; açıktan iman etmeyen Ebu Talip ile Ebu Cehil elbette bir olmaz. Her şey yapılanla orantılı olacaktır.

Direk cennete girmeyen mü’min de, hatta kelime-i şehadet getiren kimsede, cehennem de günahı kadar cezasını çektikten sonra cennete gireceği bildirilmiştir.

Kafirin, Allah yanında hiçbir değeri yoktur. Yaptığı iyiliklerin de hiçbir değeri yoktur. Hatta cami, çeşme yaptırsa da, hayır dağıtsa da Kur’an’da;

-(İmansızların yaptıkları faydalı işler, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Ahirette o işlerin hiçbir faydası olmaz.) [İbrahim 18]

-(Kafirlerin [beğenerek] yaptığı bütün işler, kıyamette boşa gidecek ve cehennemde, ebedi kalacaklardır.) [Tevbe 17]

-(Kıyamette onların yaptıkları her işi toz duman ederiz.)[Furkan 23]

-(Kıyamette en çok ziyana uğrayanlar, iyi işler yaptıklarını sanıp da, bütün çabaları boşa gidenlerdir.) [Kehf 103-104]

-(Ahirette onlara ateşten başkası yoktur, yaptıkları işler boşa gitmiştir.) [Hud 16]

-(Kafir olarak ölenlerin yaptıkları işler, dünyada da,ahirette de boşa gider, cehennemde devamlı kalırlar.) [Bekara 217]

Diyorlar ki;

“Efendim Edison cennete girmeyecek de falan mı girecek?” Bu yanlış. Başka ülkeden biri, T.C vatandaşı olan biri gibi bazı haklardan yararlanabilir mi? Pasaport olmadan bir yere sokuyorlar mı? İman olmadan da cennete girilemez. Cenab-ı Allah sınır koymuştur.

Peygamberimiz;

  • “İmanı olmayan cennete giremez” buyurur.
  • “Bid’at ehlinin hiçbir ibadeti kabul olmaz.”
  • “Kafir bir iyilik yaparsa. Ona karşılık dünyalık verilir. Mü’mine gelince Allah onun iyiliğinin karşılığını ahirete saklar. Ona dünyada da rızık verir. (R.Salihın: 431) buyurur.

Hayberin Fethinde çoban savaşa katılmak istediğini söyler. Peygamber ona İslam’ı anlatır, imana davet eder. Çoban iman eder, biraz sonra savaşa katılır, şehid düşer. Fetih sonrası Peygamber çobanın cesedini görür ve : “Şimdi huriler onun yüzündeki toprakları siliyor’’der.  “Az iş yaptı çok sevap kazandı” diye ilave eder.

Kafirin ödülü dünyadadır. Nedir o? Allah onu diğer kulları gibi rızıklandırır. Halk tarafından takdir edilir,övülür.Veya yaptığının karşılığını para olarak alır.Menfaat olarak alır. Bir de adı anılır. Alacağı mükafat budur. Ahirete inanmayanın ahiret mükafatı olmaz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir