CENAZE NAMAZI

            Cenaze namazı kılmak ölü için duadır. Ne kadar çok insan kılarsa o kadar çok sevap olur. “Nasıl bilirsiniz?” denilince, iyiliğine şehadet edilmelidir.

            Bu namaz, farz-ı kifayedir. Bazılarının kılmasıyla diğer Müslümanlardan sorumluluk kalkar.

            a) Cenaze namazının şartları nelerdir?

            1- Ölen kimsenin namazının kılınabilmesi için Müslüman olmalıdır. Kafirin cenaze namazı kılınmaz. Cenab-ı Allah : “Onlardan ölenlerin hiç biri üzerine cenaze namazı kılma” buyurur. (Tevbe : 84)

            İnkar edenin, “namazım kılınmasın” diyenin, namazla, dinle, Allah’la, Peygamberle, Kur’an’la alay edenin namazı kılınmaz. Kılınırsa hiç faydası olmaz. Günahkarın namazı kılınır.

            Kafirin inançsızın, inançsız olduğunu söyleyenin kılınmaz. İnançsız için “Rahmetli” ,“Allah rahmet etsin”, “Rabbim onu affet” gibi sözler söylenmez. Kur’an da şöyle buyrulur : -İnançsıza rahmet okunmaz: “(Onlar) için bağışlanma dilemeleri peygambere ve müminlere yaraşmaz.” (Tevbe : 113); inanmayan babası için yaptığı “rahmet duası” Hz. İbrahim’den dahi kabul edilmemişken (Mümtehine, 4), “biz” den mi kabul edilecek? Bu Allah’a ait şeyler üzerinde tasarrufta bulunmaya kalkışmak gibidir. Bunların cenaze namazı da kılınmaz: “Onlardan ölen birinin namazını hiçbir zaman kılma, mezarı başında da durma.” (Tevbe : 84)

            Bakara, 217: “Kafir olarak ölenin ameli başka gider”  

            Bu ayetlere göre rahmet istemeyen için zahmete girilmez. Cenaze namazı ölen için rahmet duasıdır. Rahmete layık değilse boşuna zahmet çekilmez.

            Musalla taşına konan cenaze için “Nasıl bilirsiniz?” sorusuna iyi bilinmiyorsa, “iyi biliriz” denmemeli, iyiliğine şahadet edilmemelidir. “Fatiha dilencisi değilim” diyerek tafra satan için “Fatiha” diyerek  fatiha okutturulmamalı ve okunmamalıdır.

            2- Yıkanmadan cenaze namazı kılınmaz. Gusül abdesti alması gerekenlerden biri ölüdür.             3- Şehit yıkanmadan, kefenlenmeden, namazı kılınmadan gömülür. Kılınsa olmaz mı? Kılınır, Hz. Peygamber kılmıştır. Bugünde kılmak lazım. Çünkü şehit çeşit çeşittir. Dünya şehidi var, ahiret şehidi var, hem dünya, hem de ahiret şehidi vardır.

  • Gıyabi cenaze namazı kılınır mı ?  

            Gıyabi cenaze namazı kılınır. Dört mezhep imamına göre kılınır. Eğer cenaze kayıpsa Hanefi mezhebine göre ölüp ölmediği belli olmadığı için namazı kılınmaz. Bir parçası bulunursa kılınır.

            Hz. Peygamber, Müslümanlara sahip çıkan Necaşi’ nin gıyabi cenaze namazını kılmıştır. Şehitler için sonradan peygamberimiz namaz kılmıştır. Mescide yardım eden kadının ölümünü sonradan duymuş ve onun için namaz kılmıştır.

  • Kimin cenaze namazı kılınmaz?
  1. Küfrü açık olanın kılınmaz, mezarı da İslam kabristanına gömülmez.
  2. Irk kavgasında, Müslüman’la savaşta ölenin, kılınmaz.
  3. İmam-ı Ebu Yusuf’a göre hırsızlık yaparken öldürülenin, eşkıyanın, teröristin, yol kesen pusu kuran, gasp sırasında ölenin kılınmaz.
  4. Namaz kılınmasını istemeyenin “beni yıkamayın, namazımı kılmayın” diyenin isteği, vasiyet sayılır. İstemediği için kılınmaz.
  5. Şekli belirlenmiş, vücudu tam oluşmamış çocuğun cenaze namazı kılınmaz.  
  6. Ölü doğan çocuk yıkanır, cenaze namazı kılınmaz. Ama bizim mezhebimiz göre düşük veya ölü doğan çocuğa ad verilir, yıkanır kefenlenir. Namazı kılınır.

            Düşük, 4 aylıktan fazla ve organları tamsa yıkanır. Organları eksik ise, 4 aylıktan eksik ise beze sarılıp gömülür. (Bak. İs. Fık. Ans. : 3/26)

            Böyle olan çocuklar Müslüman ana babaya şefaatçi olacaktır.

  • Günahkarın namazı kılınır. Mesela; intihar edenin namazı kılınır. Çünkü intihar küfre götüren hal değildir.

            Sarhoş ölenin namazı kılınır. İçki içmek büyük günah olup imandan çıkarmaz. İçen, içki haram değil derse, o zaman İslam’i usullere göre yıkanıp, namazı kılınmaz. Kılınsa ne olur? Ona hiçbir faydası olmaz.

            Yaşantısı İslam’a uymasa da, Müslüman olduğunu söyleyenin namazı kılınır.

            Namaz kılmayan için, namaz kılmıyor, namazı kılınmaz demek doğru değildir.  

            Bir cenazenin Müslüman olup olmadığı tam bilinmezse, Müslüman olduğuna hükmedilir. Delil yokluğu, bilgi eksikliği lehte kullanılır.

            Doğduktan sonra ölene ad verilir, yıkanır namazı kılınır.

            Namazı kılınmaması gereken birinin, namazının kılınmaması halinde fitne çıkacaksa namaz kılınır, namaza katılınır. Fitne savulur. O namazın ona zaten faydası olmaz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir