CENAB-I ALLAH’LA İLGİLİ KÜFRE GÖTÜREN SÖZLER ve HALLER NELERDİR?

 Cenab-ı Allah’ın şanına layık olmayan söz ve davranışlar insanı dinden imandan eder.

 Şirk koşan, pişman olup yeniden iman etmedikçe Allah onu affetmez. Çünkü şirk, günahların en büyüğüdür.

Peygamber (as) şöyle buyurur:

“Büyük günahların en büyüğü Allah’a ortak koşmaktır.” (B.H.Külliyat:4/287)

Ömer Nesefi, İslâm inançlarının Temelleri AKAİD adlı eserinde insanı küfre götüren haller başlığı altında şunları sıralamıştır:

 1. Ayet ve hadislerin açık manalarını bırakıp gizli manalar çıkarmak, “Kur’an’ın ve Sünnetinin manaları gizlidir. O gizli manayı ancak üstad bilir.” Demek.
 2. Kur’an ve sünneti reddetmek, yalanlamak.
 3. Büyük veya küçük haramı, günahı helal saymak.
 4. Dinle, dinin hükümleri ile alay etmek.
 5. Allah’ın rahmetinden ümit kesmek. Kur’an’da “Kafirlerden başkası Allah’tan ümit kesmez buyrulmuştur. (Yusuf:87)
 6. Allah’ın azabından emin olmak (Araf:99) 7. Gaybtan haber verdiğini iddia edeni ve haberini tasdik etmek. Hz.Peygamber (as): “Kim kahine gelir, söylediğini tasdik ederse Allah’ın Muhammed’e indirdiğini inkar etmek olur” buyurur. (Müslim:39/35)

     Allah’a iman konusunda insanı küfre götüren haller:

 1. Allah’a yakışmayan şey isnat etmek, isimlerinden, emirlerinden biri ile alay etmek “Allah bize zulmediyor. Ben; Allah mallah tanımam, beni Allah bile göremez” gibi sözler söylemek.
 2. Allah’ın cennette mükafatlandıraca-ğını kabul etmemek.
 3. “Allah’ın ortağı vardır, eşi vardır, oğlu kızı vardır” demek.
 4. Şuna Allah’ın gücü yetmez demek.
 5. “Allah’ın eli uzundur” demek. (El isnat etmek)
 6. “Eğer Allah bana şunu emretseydi yapmazdım” demek.
 7. Allah’ın yarattıklarından şunun ne hikmeti var? Demek.
 8. Allah yukarıdadır, aşağıdadır diyerek Allah’a yer isnat etmek.
 9. “Allah’tan korkmaz mısın?” Denilince “Korkmuyorum” demek.
 10. Hasta olmayan birine “Seni Allah unuttu” demek.
 11. “Ben Allah’ın takdiri olmadan yapa-rım” demek.
 12. Hanımına: “Sen bana  Allah’tan daha sevgilisin” demek.
 13. Bir kimsenin yaptığı bir iş için “bu işi ben yaptıysam kafir olayım” demesi. (Kafir olmaya rıza gösterdiği için kafir olur)
 14. Yalan olduğunu bile bile “Allah biliyor seni oğlumdan çok seviyorum” demek.
 15. Gaybı bildiğini iddia etmek.
 16. Biri için “Onun hakkından Allah bile gelemez, ben nasıl geleyim” demek.
 17. “Allah’ım; bana rahmetini vermek hususunda cimrilik etme” demek.
 18. “Allah yalanını mübarek kılsın, bereketli kılsın” demek.
 19. “Allah’ın hiç işi kalmadı da bunu mu yarattı” demek.
 20. Allah; filanı çok veriyor, bana az veriyor, böyle adalet mi olur” demek.
 21. “Falancanın ruhu burada hazırdır” demek.
 22. Allah izin verirse yaparsın diyene “verse de vermese de yaparım” demek.
 23. “Eğer ahirette Allah adaletini gösterirse senden hakkımı alırım” demek
 24. Ölenin ruhunun başka birine geçtiğini söylemek
 25. Allah’ın ruhunun bir kimseye geçtiğini söylemek
 26. “Ben Allah’ı gördüm, O’ndan emir aldım veya emir alıyorum” demek.
 27. Bir kuşun ötmesinden birinin öleceği manasını çıkarmak. Kuşun ötüşünü veya bir hayvanın önünden geçmesini uğursuz sayıp işinden, yolundan dönmek
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir