CENAB-I ALLAH’I GÖREBİLİR MİYİZ?

 Bazıları Allah yok diyebilmek, kafaları karıştırabilmek için: “Allah olsaydı görürdük” diyor. Karşı çıkan olursa “Göster!” diyor. “Elle tutup gözle görmediğime inanmam” diyor.

 “Görmediğime inanmam” demek, insanın kendini inkarı gibi bir şey olur. Basiretsizliğini, cahilliğini ortaya koymuş olur. “Görülmeyen şey yoktur.” İddiası akla ve ilme aykırı bir sözdür.

 Bir hastalık, nazar, akıl, ruh, görülmez. Teldeki elektrik görülmez. Suda; oksijen, hidron, havada azot, demirdeki kalsiyum görülmez. Ama vardır.

     her şeyi gördüler de görülmedik bir Allah mı kaldı?

 İnsanın göz yapısı her şeyi görecek şekilde yaratılmamıştır. Görme sınırlıdır. Küçük bir engelin arkasını göremez, karanlıkta göremez, uzakları göremez. İnsan gözü Allah ile beraber daha bir çok şeyi göremez. Yani görmeye müsait değildir. İnsan gözü madde cinsinden olan şeyleri görür.

     Kur’an’da konu ile ilgili şöyle buyrulur:

  • “O’na gözler erişemez.” (En’am:103)
  • “Sen beni göremezsin.” (A’raf:143)

     Bu ayetlere göre Allah, dünyada görülmeyecektir.

 Peygamber (as): “Dünyada Allah’ı görmek hiçbir kimseye mümkün ve muvafık değildir.” Buyurmuştur. (İ:Canan Hadis Ans:17/1328)

     İslâm alimleri, Allah’ın dünyada görülemeyeceğinde ittifak etmişlerdir.

     Hz.Aişe (ra) peygamberimiz için şöyle der:

  • “Rasûlüllahın Allah’ı gördüğünü söyleyen kimse yalan söylemiş olur.

    Osmanlı alimlerinden Ömer Nesefi: Allah’ı baş gözü ile gördüğünü söyleyen

sapıktır.” Der. (Akaid:91)

  1. Peygamber (as) Allah’ı Miraçta Gördü mü?

 Miraç sabahı peygamberimiz miracı anlatırken biri “Allah’ı gördün mü?” diye sorunca ona: “O bir nurdur, nasıl göreyim?” cevabını vermiştir.

İ.Azam Hazretleri: “Peygamber (as) miraçta Allah’ı kalp gözü ile görmüştür.” Der. (Fıkh-ı Ekber:154)

  • Rüyada Allah Görülebilir Mi?

 Cenab-ı Allah rüyada da görülemez. Rüyada Allah’ı gördüm  diyen yalan söylemiş olur.

 Bu konuda İmam-ı Maturidi: “Rüyada Allah’ı gördüğü iddiasında bulunan, puta tapandan daha şerlidir. Zira rüyada görülenler hayal ve misallerdir. Allah ise bunlardan münezzehtir.” Der. (Ömer Nesefi, Akaid:89)

 “Ben Allah’ı uyanıkken gördüm, Allah’tan emir aldım, alıyorum diyen kimse küfre girer.” (Age:211)

 İnancımıza göre Cenab-ı Allah dünya gözü ile görülemez. Bu güne kadar kimse görememiştir. Ancak Müslüman Allah’ı görüyormuş gibi yaşayacak, görüyormuş gibi ibadet edecektir. Peygamber (as) şöyle buyurur:

 – “Allah’ı görüyormuş gibi ibadet edin. Siz O’nu görmüyorsanız da O sizi görür.” (Ramuz el-Ehadis:63/7)

 Hz.Ömer (ra) ile karşılaşan çoban: “Efendim görmüyorsa da Allah da mı görmüyor!” Fakir sütçü ailesinin kızı: “Ömer görmüyor ya Allah da mı görmüyor!” diyordu.

     c)  İnananlar Allah’ı Cennette görecek

 Cenab-ı Allah’ı cennet ehli Cennette göreceklerdir. İ.Azam Hazretleri Fıkh-ı Ekber adlı eserlerinde şöyle der:

  • “Allah ahirette görülecektir. Mü’minler Allah’ı cennette baş gözü ile bir şeye benzemeksizin göreceklerdir.”  

 “Cennet ehline Allah: Bir şey istiyor musunuz? Size nimetlerimi arttırayım” buyuracak. Cennet ehli de: “Bizi cennete koymadın mı? Diyecekler. Allah da: “Evet” diyecek ve mü’minler Allah’ı görecekler.” (Fıkh-ı Ekber : 154 – 155)

  Allah’ı görmek haktır. Çünkü Allah vardır. Fatih’in hocası Hızır Bey şöyle der:

  • “Mü’minlerin baş gözü ile Allah’ı görmeleri vuku bulacaktır. Fakat kör olan kafirler O’nu göremeyecektir. Çünkü Allah kafirleri kör olarak haşredecektir.” (Ö.Nesefi, Akaid:85 + Taha:124)

     Musa Peygamber Cenab-ı Allah’ı görmek istedi. Cenab-ı Allah O’na:

  • “Ey Musa! Sen beni göremezsin. Beni ancak Cennet halkı görecektir.” Buyurmuştur. (H.H.Erdem, İlahi Hadisler:76)

   Peygamber (as) ashabı ile sohbet ederken, Allah’ı görecek miyiz? Sorusuna:

  • “Siz Allah’ı (dolun ayı göstererek) bu ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz” buyurmuştur. (Riyaz üs-Salıhın:1055)

        Buna Kur’an’dan delil de Kıyâme Sûresi’nin 22-23 ve 24 ayetleridir. Şöyle bildirilir:

  • “Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacaklardır. Onu göreceklerdir. Yüzler de vardır ki o gün buruşacaktır…”

     Rabbim nur cemalini görenlerden etsin.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir