CENAB-I ALLAH’A İMAN KONUSUNDA KÜFRE GÖTÜREN HALLER

İslam inancının temeli, Allah’a imandır. Görmüyorum diye âlemlerin rabbi olan Allah inkar edilemez. Göremediğimiz birçok şey vardır, ama kabul ederiz. Küfre götüren haller:

 1. Allah’ın varlığını, birliğini, yaratıcılığını kabul etmemek.  
 2. Allah’ın Rahîm, Rahman ve Ekber gibi sıfatlarını Allah’tan başkası için kullanmak.  
 3. Allah’a mahsus olan gaybı bilme konusunda gaybı bildiğini söylemek ve bir başkasının gaybı bildiğine inanmak.  
 4. Allah’tan beklenileni başkasından beklemek, Allah’tan istenileni başkasından istemek, O’ndan başkasına sığınmak.  
 5. Allah’ın zulmettiğini, haksızlık ve adaletsizlik yaptığını kabul etmek, söylemek.  
 6. Allah nereden görecek, nasıl duyacak, bana Allah karışamaz. Ben Allah mallah tanımam” demek.  
 7. Allah baba, Allah dede demek Allah’ın oğlu, kızı var demek.  
 8. Bu işe Allah’ın gücü yetmez demek, Allah bile istese, gelse bu iş olmaz demek.  
 9. Allah’a şekil ve mekan izafe etmek. Allah gökte demek.  
 10. Allah şunu niye yarattı ki deyip, Allah’ın yarattığı şeyi lüzumsuz ve manası görmek.  
 11. Allah’tan korkmuyorum demek, “Allah’tan korkmuyor musun? diyene “Evet” demek.  
 12. Allah beni unuttu, seni unuttu demek.  
 13. Biri için: “Onun hakkından Allah bile gelemez.” Demek.  
 14. Allah’ın başka işimi yok, başka işi mi kalmadı demek.  
 15. Allah bula bula beni mi buldu demek.  
 16. Allah izin verse de vermese de yaparım, ederim demek.  
 17. Allah’ı gördüm, O’ndan emir aldım, Allah’la konuştum demek.  
 18. Allah’ın yaratıcılığını inkar için tenasüh ve evrim teorisini kabul etmek. Tabiat ana yarattı demek.
 19. Allah’tan başkasına secde etmek, tapınmak ve sığınmak.
 20. Allah gelse seni benim elimden alamaz, demek.  
 21. Birine “Sen bana Allah’tan daha sevgilisin” demek.  
 22. Allah bana cimrilik etti demek. Böyle adalet mi olur demek.  
 23. Teslis inancını kabul etmek.  
 24. İbadete riya ve şirk karıştırmak.  
 25. Allah’la alay etmek, emirlerine karşı ilgisiz kalmak, böyle emir mi olur, yasak mi olur demek, beğenmemek.  
 26. Allah’a sövmek, dil uzatmak.  
 27. Allah’ın haram kıldığını helâl saymak, Allah bile dese gene yapmam demek.  
 28. Allah öldürmedi Allah yaratmadı demek insanı küfre götürür.  
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir