CENAB-I ALLAH ZULMEDER Mİ?

Allah asla zulmetmez. Kulun çektiği kendi cezasıdır. Allah insanı yaratmış hür iradesiyle baş başa bırakmış. Birde uyarıcılar göndermiş, kitaplar göndermiş, emir ve yasaklar koymuştur. Kulun bir şeyi yapıp yapmamasında hiçbir zorlama olmaz. Dileyen iman eder, güzel ameller işler, dileyen küfreder, isyan eder.

Kur’an’da şöyle buyrulur:

  • Kıyamet günü şöyle denilecektir: ‘’Bu dünyada iken kendi ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır.

Yoksa Allah kullarına zulmetmez.’’

(Al-i İmran:82) 

  • ‘’Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler.’’

(Yunus:44)

*****

  • ‘’Kim bir iyi iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kimde bir kötülük yaparsa, bu da onun aleyhinedir. Rabbin kullarına zulmedici değildir.

 (Fussılat:46) Eğer kulun işlerinde zorlama olsaydı o zaman ceza haksızlık olurdu. Mükafat da haksızlık olurdu.

Allah şeytanı bile bu haliyle yaratmamıştı. O kendisi isyan etti, günahkâr oldu.

 İnsanların ‘Eyvah !’ , ‘Keşke !’ demeleri bile kendi arzuları ile yanlış yaptıklarının ifadesidir.

 İnsan son nefesini verirken melek ‘ Ne işle meşguldün?’ deyince ‘Eyvah !’ diyecek.

 Kabirde melekler ‘Ne getirdin ?’ deyince ‘Keşke!’ diyecek.

 Amel defterini soldan alanlar ‘Keşke !’ diyecek.

( Hakka:28)

 Amelleri boşa çıkan ‘Eyvah’ diyecek.

(Kehf:42)  İnanmayan ‘Keşke iman etseydim’ diyecek.

(Şuara:102)

 Şeytana aldanan ‘Keşke’ diyecek.

 (Zuhruf:38)  Cehennem ateşini gören ‘Keşke’ diyecek. 

(En’am:27)

 Ahirette inanmayan ‘Keşke toprak olsaydım’ diyecek.

(Nebe:40)

 Hazırlıksız giden ‘Keşke inansaydım’ diyecek.

(Fecr:24)  Kafir; ‘Keşke inansaydım’ diyecek.

 (Hıcr:2)

 Peygambere uymayan ‘Keşke peygamberle yol tutsaydım’ deyip ellerini ısıracak.

(Furkan:27)

 İnançsızları dost edinen ‘Keşke falancayı dost edinseydim’ diyecek.

(Furkan:28)

 İsyankarlar; ‘Keşke Allah’a ve peygamberlere itaat etseydim’ diyecek.

 (Ahzab:66)

 Cenab-ı Allah kimlerin yanlış yapıp sonrada pişman olacağını bu ayetlerle haber vermiştir.

  Şair :

‘’Kuldan kula bela gelmez,

 Allah bela yazmayınca.

 Allah kula bela yazmaz,

 Kul kendisi azmayınca.’’ demiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir