CEMAAT FARKLILIĞI EVLİLİĞE MANİDİR?

            Hangi mezhepten olursa olsun dört hak mezhebin mensupları birbiri ile evlenebilir. Eşler, uyum için mezhep değiştirebilirlerde.

            Tarikat farklılığında evlenmeye mani değildir. Yeter ki, sapık tarikat olmasın. Uyum sağlama bakımından eşler birbirinin tarikatına da geçebilir. Değilse, eşler kendi cemaatinden de ayrılmayabilir. Çünkü hak tarikatlar arasında fark yoktur. Önemli olan, bir insanın uyum sağlaması ve islâmı yaşayabilmesidir.

            Burada şunu da ifade edelim ki; islâm’da mânevi babalık, mânevi ağabeylik, mânevi annelik mânevi ablalık olmaz. Kanları karıştırarak kan kardeşliği de olmaz. Yani bu yollarla haramlık ortadan kalkmaz. Bu sözlerle kimse günaha girmemelidir.

           Birbirlerine kan verenler arasında da kan kardeşliği de doğmaz, akrabalık da oluşmaz.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir