Cehennemdekilerin yiyeceği nedir?

Bu konuda Kur’an şöyle bildiriyor: 

-‘’İnatçı zorbaya cenhennemde irin içirilecektir.’’ (İbrahim:16)

-‘’Zakkum ağacı günahkarların yemeğidir.’’ (Duhan:45-46)

-‘’Ahirette günahkarlar kanlı irinden başka bir şey yemeyeceklerdir.’’ (Hakka:36-37)

-‘’Cehennemdekiler kaynar su ve irin tadarlar.’’ (Nebe:27)

-‘’Elbette zakkum yerler.’’ (Vakıa:52) -‘’Azgınlar cehennemde çağlar boyu kalırlar. Orada bir serinlik ya da susuzluk gideren bir içecek tatmazlar. Ancak dünyada yaptıklarına karşılık kaynar su ve irin tadarlar.’’ (Nebe 2326) buyrulmaktadır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir