CEHENNEM

İnanmayanların, bağışlanmayanların ve şefaat olunmayanların yaptıklarının karşılığını göreceği azap yeridir.

İnanıp da günahkar olanlar,günahları kadar cehennemde kalacaklardır.

Kur’an’da: “Cehennem kafirler için hazırlanmıştır.” buyrulur.(Al-i imran:131)

Kur’an’a göre cehennem, yer altı zindanıdır. İçi ateş dolu çukurdur.Cehenneme girenler ateşten elbiseler giyeceklerdir.

Cehennemdeki azap suçlara göre değişik olacaktır.

Cehennem Nerededir ?

Cehennemin nerede olduğu Kur’an’da ve Peygamber (as) tarafından bildirilmemiştir. Biz  Müslümanlar olarak varlığına inanırız.

Cennet de Cehennem de Allah tarafından yaratılmıştır. Yani şu anda mevcuttur.

Kur’an’da: “Hazırlanmış cennete koşun” (Al-i İmran:131)

Peki nerede bunlar? denecek olursa, biz cennetin ve cehennemin nerede olduklarını bilemeyiz. Bugün gökyüzünde göremediğimiz, ışığı dünyamıza henüz gelmemiş yıldızlar var onları bile göremiyorum. Cenneti ve Cehennemi de göremiyoruz. Ama haberini alıyoruz.

Sevgili Peygamberimiz miraca çıktığında Sidret’ül-müntehada cenneti ve cehennemi görmüştür. Hatta azap görenleri bile görmüş ve anlatmıştır.

Kur’an’da şöyle bildirilir:

– “And olsun onu, sidretül-müntehanın yanında önceden de görmüştü. Cennetü’lme’vada onun yanındadır. (Necm:13-15)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir