Günahtan Sonra Hemen Tövbe Edilmelidir

İslâm‘da tövbe için günah itirafına, papaza, merasime, kiliseye gitmeye ihtiyaç yoktur. Tövbe etmek isteyen isterse, hemen Allah’a yönelebilir. Furkan Sûresinin 70. ayetinde buyrulduğu gibi ―Tövbe edip, ameli salih işleyenlerin, Allah […]

Tövbede Neler Söylenmelidir?

Mübarek yerlerde, mübarek zamanlarda bilhassa namazlardan sonra ve hayırlı bir iş yaptıktan sonra günahlar hatırlanıp tövbe edilmelidir. Ağzı dualı Allah’ın sevgili kullarının duaları alınmalıdır. Peygamberimiz ve Evliyaullah vesile kılınmalıdır. Kur’an’da […]

Tövbe Etmek Her Kula Vaciptir

Cenab-ı Allah Kur’an’ı Kerim de : ―Rabbınızdan af dileyin, sonra O‘na tövbe edin‖ (Hûd:3) ―Ey Mü‘minler! Hepiniz Allah‘a tövbe edin. Ta ki korktuğunuzdan emin ve umduğunuza nâil olasınız.‖ (Nur:31) buyurur. […]

Tövbe Nasıl Yapılmalıdır?

Cenab-ı Allah : ―Ey İman Edenler! Nasuh (ciddi,samimi) dönüşü olmayan bir şekilde tövbe edin‖ buyuruyor. (Tahrim:8) Hz. Ömer (r.a.) : ―Memeden çıkan sütün geri dönmediği gibi tövbe edeninde günaha dönmemesi […]

Tövbe Etmeden Önce Neler Yapılmalıdır?

Bir miktar sadaka vermek, Abdestli olmak, Mübarek zaman gözetmek, mübarek mekân seçmek, İki rekat nafile namaz kılmak (Evvabin, kuşluk, teheccüt namazlarından sonra tövbe etmek) Tövbeden önce istiğfar etmek, ―Estağfirullah‖ demek. […]

Tövbenin Şartları Nelerdir?

Tövbe etmenin şartları vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz : Önce pişmanlık duyulmalıdır. Günah kesin olarak terk edilmelidir. Bir daha o günahı işlememeye kesin karar verilmelidir. Peygamberimiz : ―Günahı terk etmeden tövbe […]

Günaha Israrla Devam Etmek

Günahta ısrar, en büyük günahtır. İnsan hata edebilir ama hatasında ısrar etmez. Hatadan dönmek en büyük fazilettir. Günahta ısrar, insanı küfre bile götürebilir. İnsanın hataya düşmesi bir cezadır. Hatadan dönüp […]

Günahlardan Uzaklaşmak İçin Neler Yapılabilir?

Günahlardan uzaklaşmak isteyen herkes için mutlaka bir yol vardır. Günahtan uzak kalmak isteyen :   Allah’ın gazabını ve cehennemi düşünmelidir. Günahları sebebiyle helak olanları hatırlamalıdır. Günahların ferdî, ailevî ve sosyal […]

Günahtan Nasıl Korunulur?

Günah işlemek, bir şeyin günah olup olmamasına aldırış etmemek, günah işlerken Allah’tan korkmamak, kuldan utanmamak, ―inandım diyen bir kimsenin yapabileceği şey değildir. Günah işleyen, Allah’a isyan, peygambere muhalefet etmiş olur. […]

Günah Çeşitleri Nelerdir?

Farz ve vacipleri terk eden, dönüş yapıp bunları ödeyebilir. Namaz kılmıyorsa namaza başlar, kaza eder. İçki, faiz, zina, kumar gibi günahlar, bir daha yapmamak şartı ile ter edilir, tövbe edilir, […]