DİNLER VE ÖZELLİKLERİ

Dinler tarihi ile uğraşan bilginler, dinleri özelliklerine göre: a-     İlkel kabile dinleri b-     Milli dinler c-     Evrensel dinler diye üçe ayırmışlardır. Ama daha çok; Hak dinler Batıl dinler diye ikiye […]

DİN NEDİR?

Din, akıl sahibi insanları iyiliğe yöneltmek ve kötülüklerden alıkoymak için peygamber aracılığı ile bildirilen emir ve yasaklardır. Buna göre din; Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamber aracılığı ile insanlara ulaşmıştır. İnsanın mutluluğunu […]

İMANIN ESASLARI = EMENTÜ

Àmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhiri ve bi’l kaderi hayrihî ve şerrihî mine’llâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’lmevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden […]

KELİME-İ TEVHİD VE KELİME-İ ŞEHADET

Okunuşu: “Lâ ilâhe illellâh, Muhammedün Resûlüllah”   Anlamı: “Allah’tan başka Tanrı yoktur. Hz. Muhammed (s.a.s) Allah’ın Peygamberidir” Okunuşu: “Eşhedü en lâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh” […]

BESMELE

EUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Manası:   Lanetlenmiş kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbı olan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile başlarım. Euzu Besmele, Yüce Allah’a ilticadır, sığınmadır. Besmele her şeyin […]