Allah’ü Teala dua edenden hoşlanır

Peygamber (as) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Allah’ü Teala dua eden kulundan hoşlanır.” (Tirmizi, Daavat:3571) Dua eden kul aczini ifade edip, kendisine cevap verecek bir Rabbinin olduğunu düşündüğü için Allah ondan […]

Dua edebilmek hidayet işidir

Cenab-ı Allah’a kulluk ve O’na dua ve niyazda bulunmak her kula nasip olmaz. Rabbim dilerse olur. Bazıları için hayır dua edemeyip “Rabbim hidayet versin” dememiz bundandır. İnançsıza, hak yoldan sapmış […]

Niçin dua edilir?

Dua etmek kula Cenab-ı Allah’ın emridir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Bana dua edin, kabul edeyim.” (Mü’min:60) “Rabbinize yalvara yakara dua edin. Ve gizlice yalvarın. Bilin ki o haddi aşanları sevmez.” […]

Dua nedir?

Dua, çağırmak, yardım istemek, sığınmak demektir. Dua, bütün benliğiyle Cenab-ı Allah’a yönelmek, O’ndan istekte bulunmak, Allah’ın kudretini düşünerek O’na durumunu bildirmektir. Dua, kurtuluş kapısıdır. Dua, Cenab-ı Allah’a aczini bildirerek ondan […]