MÜŞRİKLERE BENZENMEMELİDİR

Dinimiz sapıklıktan ve sapıklardan uzaklaşmayı ve onlara hiçbir şekilde benzememeyi emreder.   Müşrikler Hz.Peygambere geldiler ve dediler ki: “ anlaşalım; bir yıl sen bizim putlarımıza ibadet et, bir yıl da […]

ŞİRKİN CEZASI

Şirkin cezası ağırdır. Şirke düşenin:   1-Ogüne kadar işlediği güzel ameller boşa gider, günahları kalır. 2-İman gittiği için nikahta gider. 3-İman ve güzel ameller gittiği için ebedi cehennemlik olur. 4-Cenaze […]

PUTPERESTLİK

İnsanlığın ilk dini tevhit inancına dayanır. Allah ilk insan Adem’i peygamber olarak görevlendirmiştir. Adem Peygamber’den sonra insanların bir kısmı sapıklığa düşmüş, Allah’ı bırakıp taşlara, ağaçlara, insanlara ve ruhlara tapmaya başlamışlardır. […]

TABİATCILIK

“ Tabiat olayları”,”tabiat ana”,”yaratıcı tabiat” ifadeleri ve düşünceleri inkarın zifiri karanlığıdır. Tabiat yaratılandır. Bu güne kadar hiçbir şey yaratmamıştır. Hiçbir şey yarattığı da görülmemiştir. Tabiatta ki her şey taştır, topraktır […]

ŞEYTANA TAPMAK (SATANİZM)

Birde şeytandan medet umanlar vardır. Bu da sapıklıktır. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan İeytan Sofrası adı verilen ve şeytanın ayak izi olduğu öne sürülen kayaya insanlar para atıp bez bağlayıp şeytandan […]

BÜYÜYE İNANMAK

İslamda büyücülük kesin yasak Peygamber (as): “ Sihir yapmak şirktir” buyurmuştur.(Nesai,tahrim:9) Büyücülük nasıl büyük günahsa, problemlerin çözümü için büyüye gitmekte aynı  şekildedir. Günahtır. Büyücü gizliyi bileceğini, problemi çözeceğini iddia eder. […]

UĞUR, UĞURSUZLUK ARAMAK

“ Uğurlu geldi” “ uğursuz geldi” sözleri yanlış bir inançtır. Çünkü hiç bir şeyde uğur da yoktur uğursuzluk ta yoktur.   Halk arasında bazı şeylerin uğuruna koşma, bazı şeylerinde uğursuzluğundan […]

KİBİR, GURUR VE HEVA HEVESİNE UYMAK

Bir hadiste; “kalbinde zere kadar kibir bulunan cennete giremez” buyurulmuştur. (B.Hadis Kül :4/284) Allah Rasulü bir hadislerinde de şöyle buyurmuştur. “ En çok korktuğum ümmetimin şirk koşmasıdır. Ben aya , […]

RİYA AMELLERİ BOŞA ÇIKARIR

Kutsal kitabımız Kur’an da rabbimiz şöyle buyurur; “ Ey inananlar! Allah’a ve ahiret gününe inanmayıp,insanlara gösteriş için malını sarf eden kimse gibi, sadakalarınızı başa kakma ve eza etmekle boşa çıkarmayın. […]

İNSANLARIN EN ŞERLİSİ

Yüce dinimiz iki yüzlülüğü, insanların karşısına başka başka durumlarda çıkmayı münafıklık sayar. Münafığında kafirden daha tehlikeli olduğu bildirilmiştir.   Müslim’in naklettiğine göre Peygamberimiz, ikiyüzlü münafıkların insanların en şerlileri olduğunu ifade […]