CAMİLER MÜSLÜMAN TÜR VARLIĞININ TEMİNATIDIR

Cami, AlIah‘ın huzuruna çıkıp O‘na secdeye vardığımız yerdir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

            ―Camiler yeryüzünün en kutsal yerleridir.‖ (Ramuz el-Ehadis:76/10)

―Yer yüzünde Allah‘ın evleri, mescidlerdir.― (Ramuz el-Hadis:121/6)

Yeryüzünde, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa, sonra da camiler en kutsal yerlerdir.

Cami, müslümanlar için bir sığınaktır, bunca dert ve sıkıntının içinde bir huzur evidir.

Cami, isteklerin, dua ve ibadetlerin, yüce Allah‘a arz edilip yükseldiği kutsal mekanlardır.

Cami, müslümanların buluştuğu, kaynaştığı ibadetlerine derecesi yüksek sevaplar aldığı, huzur duyulan yerlerdir.

Cami, müslüman olduğumuzun simgesidir. Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçasıdır.

Cami, vatanın tapusudur. Atalarımız, gittikleri, fethettikleri her yere ilk iş cami yapmışlardır.

Rus — Ermeni işbirliği ile Erzurum‘da yapılacak katliam, ve baskını haber alan bir müezzinin vakitsiz okuduğu ezan feryâdı ile önlenmiştir.

Sütçü İmam, Mehmet Akif, Ahmet Hulusi Efendi gibi büyüklerimiz milli mücadele ruhunu camilerden tutuşturmuşlardır.

Lozan görüşmelerinde Edirne, Yunan‘a verilmişti. Bir İngiliz delegesinin, ―Bu şehrin minarelerini nereye koyacaksın‖ sözü üzerine Edirne, bizim sınırlarımız içerisinde kalmıştır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir