CAMİ YAPIMINDA İNANÇSIZ BİR KİMSE ÇALIİABİLİR Mİ?

Cami yapılırken kim olursa olsun yaptığı yardım alınabilir. Cami hepimizin, dirisi gelmeyenin ölüsü gelir. ―Camiye gelmiyorsun senin yardımın geçersizdir, alamayız‖ denemez.

Camiye saygı gerekir. Camiye saygı bakımından Caminin yapımında, plan projesinde, inançsız kimseler çalışabilirse de gene de camiye saygı duyacak kimselerle iş yapılırsa, daha uygun olur. Geçen cami plânı çizen bir mühendisin girişi tarif ederken ―İöyle eşek semeri gibi diyerek tarif ettiğini anlattılar.

Cenab-ı Allah şöyle buyurur:

―Müşriklerin küfürlerine kendileri şahit olurlarken, Allah‘ın mescidlerini imar etmeye onların ehliyeti yoktur. Onların hayır diye bütün yaptıkları boşunadır. Ve onlar ebedi olarak ateşte kalıcıdırlar.‖ Allah‘ın mescidlerini ancak Allah‘a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan, zekat veren, Allah‘tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır. (Tevbe:17-18)

Camiye kıyafeti uygun olmayan ve ay hali gören kadın ve yıkanmayı kabul etmeyenin girmesi uygun değildir.

Camiye ait kısımda alkol, alkol ve domuz katkılı maddelerin satışı da caiz değildir.

Yeryüzü mescid olmasına rağmen Hz. Peygamber Hicret esnasında Küba camiini kendi eliyle yapmış, cami yapılmasını teşvik etmiştir. Çünkü bir yer cami ile, minare ile ezanla güzelleşir. Bakın köylerimize, kerpiç evlerin yanında taştan betondan camiler ve gökyüzüne yükselen minareler görürsünüz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir