CAMİ ADABI NELERDİR?

 • Cin suresinde 18. ayetinde ―Bütün mescidlerAllah‘a mahsustur. Siz mescidlere girdiğiniz zaman Allah‘la beraber hiçbir kimseye ibadet etmeyin‖ yani bit‘at karıştırmayın,yalan yanlış, yabancı şeyleri camiye sokmayın, buyrulmuştur.
 • Camide,dindenmiş gibi bazı davranışlar yaparak, sünnetten ayrılmamak gerekir. Çünkü Bit‘at girerse, sünnet çıkar. – Camiye sağ ayakla girilir sol ayakla çıkılır. Süfyan-ı Seyri bir gün sol ayakla girer. Hafiften bir ses ―Ya sevr‖ der. (Sevr=öküz demektir) süfyanın adı ondan sonra Süfyan-ı Seyri kalır.
 • Cami avlusu, camiye dahildir, tükürmek, sigara içmek, pislik atmak gibi hataya düşülmemelidir.
 • Sarımsak, soğan, sigara kokusu ile kirli elbise, kirli çorapla camiye gidilmez. Güzel kokular sürülür, temiz gidilir. Araf 31. ayetinde güzel, temiz elbiselerle camiye gelinmesi emrediliyor. –     Camide konuşulmaz, iki de bir: ―Yaklaşın, ilerleyin, sıkışın‖ denmez, sessiz olunur. Peygamber camide şiir okumayı yasaklamıştır. Camide bir şey iIân edilmez. Huşu içinde namaz beklenir, zikredilir.
 • Sonradan gelenler omuzlara basarak öne geçmez. Hz. Peygamber : ―Cuma günü, kim cemaatin omuzlarını yararak ilerlerse cehenneme bir köprü ittihaz olunur‖ buyrulmuştur.

(K.Sitte:8/2887)

 • Çıkarken de namaz kılanların önünden geçilmez. Çünkü müslümanlara eziyet verme haramdır. Ayrıca günahtır.
 • Ceket omuzda,kollar, ayaklar sıvalı, sular aka aka camiye girilmez.
 • Otururken de saygılı oturulur. Uyunmaz.
 • Çocuklar basit şeyler yüzünden camiden kovulmamalıdır.
 • Cami için de musafaha yapılmamalı, el hareketleriyle selâmlaşılmamalı. Konuşmaya yol açmayacaksa, musafaha yapılmalıdır.
 • Sandalyede namaz kılanlar oluyor. Yatıp kalkmaya gücü olan kılamaz.
 • Bacılarımız tam tesettüre uymayan giyimleri ile camiye gelmemelidir.
 • Camiler münakaşa, kavga yeri değildir.
 • Kirli, yağlı, iş elbiseleriyle camiye girilmemelidir.
 • Hasta olanların camiye gitmemesi gerekir.
 • Temizliğe, düzgünlüğe dikkat edilmelidir.
 • Camide ayni köşe, aynı direğin dibi gibi aynı yeri sahiplenip orada namaz kılınması mekruhtur.
 • Camilerimiz, kutsal mekanlardır. Orda eğlenmek, bulunmak, zikretmek, vaaz dinlemek, tefekkür etmek ibadettir. Çünkü oralar, hayırlı mekanlardır.
 • Camiye giren, vakit müsaitse iki rekat mescid namazı kılar. Eğer vakit müsait değilse şöyle denmelidir:

―Sübhanellahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber.‖ Yani : ―Allah‘ım seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah‘a mahsustur. Allah‘tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah herşeyden yücedir.‖ demiş olur.

 • Hz. Peygamber ―Mescide uğradığınızda iki rekat namaz kılın.‖ (Ramuz:40/5) buyurmuştur.

Ebu Zere de ―Ey Ebu Zer! Mescide girdiğinde selam ver.

―Biri :           ―Mescide nasıl selam verilir? diye sorar. O da:

 • ―Girince iki rekat namaz kılarak‖ buyurur. (K.Sitte 3/862)
 • Bir hususta inançsız, yıkanmayan, açık saçık turistlerin camilere girmesi uygun değildir.
 • Hayızlı, nifaslı kadın, abdestsiz kimselerinde camiye girmeleri uygun değildir.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir