BÜYÜK GÜNAHLAR

            Günahlar; büyük ve küçük günahlar diye ikiye ayrılır.büyük günah Kur’anda ve hadislerde günah olduğu bildirilen büyük günahlar vardır.

Büyük günahlar nelerdir?

Allah Resulü büyük günahları bize şöyle bildirmiştir:

 1. Allah’a şirk koşmak
 2. Anaya babaya isyan etmek
 3. Haksız yere birini öldürmek
 4. Namuslu kadına zina iftirasında bulunmak
 5. zina yapmak
 6. Büyü yapmak, yaptırmak
 7. Cihadtan kaçmak
 8. Yetim malı yemek
 9. Haramları işlemekte ısrar etmek
 10. Faiz yemek
 11. Hırsızlık yapmak
 12. İçki içmek
 13. Yalan şahitliği yapmak
 14. Yalan yere yemin etmek (Buhari Vesaya: 8/1172)

Öncelikle büyük günahlar yedidir:

 1. Allah’a ortak koşmak
 2. Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek
 3. Namuslu kadına zina isnadında bulunmak
 4. Savaştan kaçmak
 5. Faiz yemek
 6. Yetim malı yemek
 7. Hicret ettikten sonra eski cahilliğe (günahlara) geri dönmek (Hadis: Camiu’s:3/3065)

Fıkıh ve akaid kitaplarında sıralanan büyük günahlar şunlardır:

 • Zina etmek, livata yapmak
 • İçki içmek
 • Kumar oynamak
 • Anne babaya haksız yere isyan etmek
 • Yalan söylemek, yalan şahitliği yapmak
 • Hırsızlık yapmak
 • Gıybet etmek
 • Kötü zanda bulunmak, kötü düşünmek
 • İftira etmek
 • Yetimi azarlamak, doyurmamak
 • Domuz eti yemek
 • Ölü hayvan eti yemek (Bunlar da Kur’anda geçen büyük günahların başlıcalarıdır)
 • Allah’ın rahmetinden ümit kesmek
 • Allah’ın rahmetinden emin olmak
 • Günah işlemekte ısrar etmek, korkmamak
 • Koğuculuk yapmak
 • Büyü yapmak
 • Fala bakmak
 • Stokçuluk yapmak, fahiş fiyatla mal satmak
 • İbadetleri geciktirmek, terk etmek
 • Rüşvet almak, vermek, aracı olmak
 • Besmelesiz kesilen hayvanı yemek
 • Sövmek, lanetlemek
 • Kibirlenmek
 • Allah’ın dinine müdahale etmek.

Kur’anda zikredilen bazı büyük günahlar şunlardır:

 • Hırsızlık yapmak (Maida:38)
 • Allah’a ortak koşmak ( Maida:72)
 • İçki içmek, kumar oynamak ( Maida:90)
 • Cana kıymak ( İsra:31+33)
 • Zina etmek ( İsra:32)
 • Ana babaya isyan etmek ( İsra:23)
 • Yetim malı yemek ( Nisa:10)
 • Yalan söylemek, yalan şahitliği yapmak (Nisa:137)
 • Büyü yapmak ( Bakara:102)
 • Faiz yemek ( Bakara:275)
 • İnsanları Allah yolundan alıkoymak (Bakara:219)
 • Temizi pis olanla değiştirmek (Nisa:2)

Hadislerde zikredilen bazı büyük günahlar şunlardır:

 • Allah’a ortak koşmak
 • Cana kıymak, çocuğunu öldürmek
 • Komşusunun namusunu kirletmek ( Tecrid-i Sarih Ter.11/38)
 • Kişinin ana babasını lanetlemesi ( Age:8/122)
 • Yalan söylemek ( Age:8/68)
 • Lanetleşmek, içki içmek, çalgı çalıp eğlenmek, zina etmek ( Ramun-el Ehadis:53/18)
 • Namuslu kadına iftira etmek, büyü yapmak, yetim malı yemek, haramda ileri gitmek, faiz yemek, hırsızlık yapmak, içki içmeki yalan yere yemin etmek ( Buhari, Vesaya 8/1172)

İslam büyüklerinin eserlerinde geçen büyük günahlardan bir kaçı şunlardır:

 1. Kumar
  1. İsraf
  1. Riya
  1. Kibir
  1. Rüşvet
  1. Zulüm
  1. Yalan
  1. Gıybet
  1. Kötü zan
  1. Bid’at işlemek, günahta ısrar etmek
  1. Günah işlemekten korkmamak
  1. Büyü yapmak
  1. Gaybı bildiğini iddia etmek
  1. Fala bakmak
  1. Ruh çağırmak
  1. Uğur, uğursuzluk aramak
  1. Ölmüşlerden yardım beklemek
  1. Bazı insanları günahsız saymak
  1. Allah’a yaptığını başkasına yapmak,Allah’tan istediğini başkasından istemek
  1. İbadeti terk etmek
  1. Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenmemek
  1. Allah’a ve iyilik yapana şükretmemek

23.İmansız olmaktan korkmamak

 • Faiz alıp vermek
  • Müslümanları aşağı görmek
  • Müstehcen söz ve resim
  • Zulmetmek
  • Ana babaya isyan etmek
  • İçki içmek
  • Hırsızlık yapmak

Bir şeyin hakkında haram olduğuna dair ayet ve hadis varsa, o şeyi yapanı Allah cezalandıracağını ve cehenneme koyacağını bildirmişse, o şeyi işleyenin kafir olacağı bildirilmişse, o şey büyük günahtır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir