BÜYÜK GÜNAHLAR NELERDİR?

Bu bölümde günahları, günahların cezasını ve günahları yüzünden helak olanları göreceğiz. Şeytanın insanı nasıl günaha düşürdüğünü, günahın yansımalarını ve günahından dolayı lanetlenenleri okuyacağız.  

Bunlardan sonra günahlardan korunmayı ve günahlardan kurtulmayı ele alacağız.  

Bizi günahlara götüren zaaflarımız var. Önce onlara bir göz atıp sıralayalım:  

 • Çoğumuz dinimizi bilmiyoruz.  
 • Allah’a ve ahirete imanımız zayıf.  
 • Günahı tanımıyoruz, günahın yansımasını düşünmüyoruz.  
 • Nefsimizin arzularına ve şeytanın tuzaklarına karşı etkili olamıyoruz.  
 • Tahrikler, fitneler, müstehcenlik ve sergilenen kötü örnekler insanımızı çabuk etkiliyor.  
 • Küçük günahları önemsemiyoruz, onları büyütüyoruz. Büyük günahlardan da korkmuyoruz.  
 • Toplumda koruyucu tedbirler yok. İnsanımız korumasız.  
 • Suçlular, caydırıcı bir ceza görmüyor.  

Ne derler, bozulmayı önleyecek tuz bozuksa, bozulma önlenmez. Toplum bozuksa, bekçi boşuna bekler.  

Bir de son zamanlarda insanımızın yanlış yönlendirilmesi, günaha girmesinde en büyük etken olmaktadır. Buna bazı örnekler verecek olursak, şöyle telkin ediliyor.  

 • Zaman değişti, zaman bunu gerektiriyor…
 • İçinde bulunduğumuz şartlar böyle, ne yapalım?..
 • Âdet böyle, yoksa kınanırız!..
 • Herkes yapıyor…
 • Biz böyle yaparsak el ne der?
 • Falan böyle dedi, şöyle yaptı…
 • İnsan günahsız olmaz.  
 • Bu da mı günah olurmuş canım, ne var bunda!..
 • Hangi çağda yaşıyoruz?  
 • Öyle şey erkeğe de mi günah olur canım!
 • Bana ne başkalarından vb…

İşte böyle yanlış telkinler ve yanlış düşünceler günah işlemeyi hem çabuklaştırıyor, hem de kolaylaştırıyor. Böylece istemeyen de günaha düşmekten kendini alamıyor.  

Bazıları bu ortamda günaha girmemek mümkün mü? deyip işi gevşetiveriyor. Bu şeytanî bir telkin. Böyle bir anda daha çok dikkat edilmeli ki, günaha düşülmesin.  

Bazılarına da şeytan: “Daha var, daha gençsin” diyerek insanı günahta bırakıyor ve günahı çoğaltıyor, dönmeyi önlüyor.  

Günahkarların arasında yaşamaya razı olunmaması lazım çünkü; Cenab-ı Allah günah işlemeye devam edeni kulluk defterinden silip atabilir, böylece cezalandırabilir.        

GÜNAH NEDİR?

Günah, dinde yasaklanan şeydir. Günah emrolunanı yapmamaktır. Günah, insanın vicdanını rahatsı eden kötü ve zararlı olan şeydir.  

BÜYÜK GÜNAH NEDİR?  

Allah’ın ve Peygamberin büyük günah olduğunu bildirdiği günahlar vardır ki, bunlara büyük günah denir. Bunların cezası da büyüktür.  

Aslında günahları büyük küçük diye düşünmemek gerekir. Çünkü; bazı günahlar gözümüzde küçülür. Yavaş yavaş da benimsenmeye başlanır. Sonuçta küçük günahlar, büyük günahlara götürecektir. Kalpteki küçük lekeler büyüyecek, kısa zamanda kalp kararacaktır.  

Kur’an’da: “Eğer yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koyarız” buyrulmuştur. (Nisa: 31)

Küçük günahlardan kaçınılırsa, büyük günahlardan korunmuş olur.Küçük günahlardan kaçınılırsa da, küçük günahlar affolunur.  

İnsanlar, peygamberler ve melekler gibi günah işlemekten korunmadıkları için her zaman günah işleyebilirler. Fakat günahlardan kaçınılırsa Allah, kaçınamadığı günahları affedeceğini müjdeliyor.  

Bir müjde de Necm Sûresi’nin 32. ayetinde veriliyor: “Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbinin affı boldur.”  

Kur’an’da iman sahiplerinden bahsedilirken: “Büyük günahı işlemekte direnirler” (Vakıa: 46), “Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar.” (Şuara: 37) denmiştir.  

Mezhebimize göre büyük günah işleyen kimse, dinden çıkmaz, günahkar olur. ne zaman ki, günahı inkar ederse, o zaman dinden çıkar.  

Kimseye günahtan kurtuluş yolu kapalı değildir. Her isteyene tevbe kapısı her zaman açıktır. Ölüm anına kadar herkes tevbe edebilir. Kul hakkı hariç günahlardan kurtulabilir. Kul hakkını da iade eder, helâllaşır, ondan da kurtulabilir.  

Cenab-a Allah: “Yok mu tevbe eden affedeyim” deyip duruyor. Peygamberimiz de: “Günahlarına tevbe eden, günahsız gibidir” diyor.  

Önemli olan, günahta ısrar edip, tevbeyi geciktirmemektir.  

HER GÜNAHTAN SONRA TEVBE VACİBTİR:  

Hz. Peygamber: “Günahları küçük görmekten sakının” buyuruyor. (Ramuz-el-Ehadis: 173/9)

 • “Kul, günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer tevbe ederse, o siyahlık yok olur. Günaha devam ederse, o siyahlık büyür, kalbini karartır.” (Age: 26/9)
 • “Bir günah işlediğin zaman derhal tevbe et.” (Age: 25/11) – “Bir günah işlediğinde, abdest alıp iki rekat namaz kılan ve tevbe edeni Allah affeder” (Age:

384/6) buyurmuştur.  

Demek ki, günaha aldırış etmeme durumu olmayacak, günahın hemen ardından tevbe edilecek.  

Allah Kar’an’da “tevbe edin” diyor. Kula tevbe etmek yaraşır.  

Günahı bilmemek mazeret değildir. Günah bilinecek ve tanınacaktır. Hz. Peygamber şöyle buyurur:  

 • “Alimin günahı bir günahtır. Cahilin günahı iki günahtır. Cahil hem günah işlediği hem de öğrenmediği için iki defa azab görür. (Age: 286/8)
 • “Günahta insan kendini mazur görmedikçe asla helak olmaz.” (Age: 354/2)

Helak olmak, ceza görmek istemeyen, her türlü günahtan kaçınacaktır. Çünkü her günahın mutlak bir karşılığı vardır. Günahtan kaçınmanın da mükafatı vardır. İnsan kendisi günahtan kaçındığı gibi başkalarını da kaçındırmaya çalışacak, kaçınamayanları da korumak için çaba sarf edecektir. Uyaracaktır.  

İbrahim Ethem ile bir günahkar arasında, şöyle bir konuşma geçiyor. İbrahim Ethem’e günahkar şöyle diyor:  

 • Ben kendimi günahlardan koruyamıyorum. Bana nasihat et.  
 • Günah işleyeceğin an Allah’ın sana verdiği rızkı yememeye karar ver, ondan sonra günah işle.
 • Bu mümkün mü?  
 • Öyleyse Alah’ın rızkını yerken ona karşı gelinir mi? Sen de günahı terk et.  

2.’si: Asi olacaksan, günah işleyeceksen Allah’ın mülkünde oturma çık, ondan sonra isyan et ve günah işle.  

 • O’nun mülkü olmayan bir yer var mı?  
 • Hem mülkünde oturacaksın hem de isyan edip günah işleyeceksin olur mu?
 • Öyleyse günah işleme.

3.’sü: Gunah işleyeceksen Allah’ın görmeyeceği yerde işle.

 • Onun görmediği yer mi olur? – Öyleyse günahtan vazgeç.  

4.’sü: Günah işleyeceksen, Azrail’e: “Biraz bekle, tevbe edeyim, sonra ruhumu alırsın” de!

 • Azrail beklemez. – öyleyse günahtan vazgeç.  

5.’si: Mezarda münker-nekir’e hesap verme.  

 • Bunu yapmak kimin haddine? – Öyleyse günah işleme.

6.’sı: Kıyamet günü zebaniler sürükleyip götürürken itiraz et.  

 • Hiç bunu yapabilir miyim?  
 • Öyleyse Allah’a isyandan, günah işlemekten vazgeç.  

Adam, ellerini kaldırır, tevbe istiğfar eder. Bir daha günah işlemeyeceğine dair söz verir.  Haydi biz de günahlarımızı birer birer gözden geçirelim; harama, günaha, isyana yeter artık diyelim. Bugüne kadar kuldan utandık, Allah’tan utanmadık, Allah’tan da utanalım da bitsin bu iş.  

BÜYÜK GÜNAHLAR

Günahların sayısından ziyade gayretimiz, haramların özünü kavramaya ve haramlardan sakınmaya dönük olmalıdır. İnsan, harama muhtaç değildir. Onun için harama uzanan el, harama atılan adım, harama dikilen göz derhal geri çekilmelidir. Günahları yok edecek iyilikler arttırılmalıdır. Günahlar terk edilmekle de büyük sevaplar kazanılmalıdır. Günah Allah’la kul arasında perdedir. Kul bu perdeyi kaldırmadan Rabbine yaklaşamaz.  

Büyük günahların en büyüğü Cenab-ı Allah’a şirk koşmaktır. Çünkü Allah diğer günahları affedebilir ama şirki dönülüp tevbe edilmeden affetmez. Bir de diğer büyük günahlar, inkar edilmedikçe küfre sokmaz, şirk ise doğrudan küfürdür.  

Öncelikle büyük günahlar yedidir:  

 1. Allah’a ortak koşmak.  
 2. Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek.  
 3. Namuslu kadına zina isnadında bulunmak.  
 4. Savaştan kaçmak.
 5. Faiz yemek.  
 6. Yetim malı yemek.  
 7. Hicret ettikten sonra eski cahilliğe (günahlara) geri dönmek. (Hadis: Camiu’s-Sağîr: 3/3065)

Fıkıh ve akaid kitaplarında sıralanan büyük günahlar şunlardır:  

 • Zina etmek. Livata yapmak.
 • İçki içmek.  
 • Kumar oynamak.
 • Anne babaya haksız yere isyan etmek.  
 • Yalan söylemek, yalan şahitliği yapmak.  
 • Hırsızlık yapmak.
 • Gıybet etmek.
 • Kötü zanda bulunmak, kötü düşünmek.
 • İftira etmek.  
 • Yetimi azarlamak, doyurmamak.  
 • Domuz eti yemek.  
 • Ölü hayvan eti yemek. (Bunlar da Kur’an’da geçen büyük günahların başlıcalarıdır.)
 • Allah’ın rahmetinden ümit kesmek.  
 • Allah’ın rahmetinden emin olmak.  
 • Günah işlemekte ısrar etmek, korkmamak.  
 • Koğuculuk yapmak.  
 • Büyü yapmak.  
 • Fala bakmak.  
 • Stokçuluk yapmak, fahiş fiatla mal satmak.  
 • İbadetleri geciktirmek, terk etmek.  
 • Rüşvet almak vermek, aracı olmak.  
 • Beslemesiz kesilen hayvanı yemek.  
 • Sövmek, lânetlemek.  
 • Kibirlenmek.  
 • Allah’ın dinine müdahale etmek.  

KUR’AN’DA GEÇEN BÜYÜK  

GÜNAHLARDAN BAZILARI

Birkaç örnek:

 1. “Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah’tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin…” (Maide: 38)
  1. “Kim Allah’a ortak koşarsa, Allah ona cenneti haram kılar. Onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcı yoktur.” (Maide: 72)
  1. “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz.” (Maide: 90)
  1. “Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur.” (İsra: 31) 5-                “Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayazıslıktır. Ve çok kötü bir yoldur.” (İsra: 32) Burada “Zina etme” demiyor “Yaklaşma” diyor. Yani zina etmekle beraber zinaya götüren yollarda yasaklanmıştır. Çünkü zinadan korunmak zordur. Nefis kabarırsa önü alınmaz. İslam’da zina ile beraber zinaya götüren, sebep olan söz, davranış ve giyimde yasaklanmıştır. Elin zinası vardır, tutmaktır, dilin zinası vardır, söylemektir. Gözün zinası bakmaktır. Kulağın zinası dinlemektir.  
  1. “Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın…” (İra: 33)
  1. “Anana babana „Öf’ bile deme. Onları azarlama” (İsra: 23)
  1. “Haksız yere yetimlerin mallarını yiyenler, şüphesiz karınlarına ateş tıkınmış olurlar…” (Nisa: 10)  
  1. “Sizin ve yakınlarınızın aleyhinde de olsa yalan şahidlikte bulunmayın” (Nisa: 137)
  1. “Sihir-büyü yapanların ahiretten nasibi yoktur” (Bakara: 102)
  1. “Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların: “Alım-satım tıpkı faiz gibidir” demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alım-satımı helâl, faizi haram kılmıştır. Kim faizden vaz geçerse, onun işi Allah’a aittir. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar.” (Bakara: 275)
  1. “Allah’ın yolundan çevirmek, Allah’ı inkar etmek, içki içmek ve kumar oynamak” (Bakara: 217-219)
  1. “Yetim malı yemek, temizi pis olanla değişmek…” (Nisa: 2)
  1. “Allah’a ortak koşmak…” (Nisa: 48)

Kur’an’da büyük günah olarak bildirilenlerden bazıları bunlardır.  

HADİSLERDE BÜYÜK GÜNAHLAR

Allah Rasulü bazı büyük günahları şöyle bildirmiştir. Birkaç örnek:  

 1. Hz. Peygambere sorulur, O’da cevap verir:  
  1. Allah’ın dininde hangi günah büyüktür?
  1. Allah seni yarattığı halde Allah’a eş uydurmandır.  
  1. Doğru, peki sonra hangi günah büyüktür?
  1. Çocuğunu öldürmendir.  
  1. Bundan sonra hangi günah büyüktür?
  1. Komşunun ailesiyle zinalaşmandır.” (Tecrid-i Sarih Terc.: 11/38)

Allah Rasülü şöyle buyurur:  

 • “Büyük günahların büyüğünden biri, kişinin ana ve babasını lanetlemesidir” (Age: 8/122)
  • “Büyük günahların en büyüğünü size bildireyim mi?  
   • Evet Ya Rasulallah!
   • Allah’a şirk, ana babaya ezadır. İyi dinleyin bir de yalandır.” (Age: 8/68)
  • “Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurur:  

“Beş şey zuhur ederse, helak olmak ümmetimin üzerine hak olur:  

 1. Birbiriyle lanetleşmek.  
  1. İçki içmek,  
  1. İpekli giymek. (Erkekler için)
  1. Çalgı çalıp eğlenmek.  
  1. Erkeklerin erkeklerle, kadınların kadınlarla tatmin olması.” (Ramuz 53/18)  
  1. “Büyük günahlardan ateşten kaçar gibi kaçınız. Bu günahlar şunlardır:  
   1. Allah’a şirk koşmak,  
   1. Ana-babaya isyan,
   1. Haksız yere adam öldürmek,
   1. Namuslu kadına zina iftirasında bulunmak,  
   1. Zina yapmak,
   1. Savaştan kaçmak,
   1. Büyü yapmak,  
   1. Yetim malı yemek,  
   1. Haramları işlemekte ileri gitmek,
   1. Faiz yemek,  
   1. Hırsızlık yapmak,
   1. İçki içmek,  
   1. Yalan şahitliği yapmak.
   1. Yalan yere yemin etmek.” (Buhari Vesâyâ: 8/1172)

Bunlar da Allah Rasulünen dilinden büyük günahlardan bazıları olarak ifade edilmiştir.  

İSLAM ALİMLERİNE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR:  

Osmanlı alimlerinden Hamza Efendi, Bey’i ve Şirâ Risâlesinde şöyle der:  

On şey, son nefeste imansız gitmeye sebep olur:  

 1. Allah’ın emirlerini, yasaklarını öğrenmemek,
  1. İmanını ehli sünnet itikadına göre düzeltmemek,  
  1. Allah’a ve iyilik gelmesine sebep olanlara şükretmemek,  
  1. İmansız olmaktan korkmamak,  
  1. Beş vakit namazı vaktinde kılmamak,  
  1. Faiz alıp vermek,  
  1. Dinine bağlı olan müslümanları aşağı görmek ve bunlara kötü sözler söylemek,  
  1. Fuhuş sözleri söylemek, yazıları yazmak, resimleri yapmak,  
  1. İnsanlara, hayvanlara, kendine zulmetmek, eziyet etmek,  
  1. Dünya malına, rütbesine ve şöhretine düşkün olmak.”

İşlenen bir günahın bizzat kendisi küfür sebebi olmayabilir, ama günah başka bir günaha götürür veya vazgeçilmezse, günah da ısrar manasına gelir. Böylece insanı imandan uzaklaştırır.  

Osmanlı Alimlerinden Ömer Nesefi, AKÂİD adlı eserinde büyük günahları şöyle sıralamıştır:

 1. Haksız yere adam öldürmek,  
  1. Namuslu kadına iftira etmek,  
  1. Zina etmek,
  1. Harpten kaçmak,
  1. Sihir yapmak,  
  1. Yetim malı yemek,  
  1. Müslüman olan ana-babaya âsi olmak,  
  1. Haramda ileri gitmek,  
  1. Faiz yemek,
  1. Hırsızlık yapmak,  
  1. İçki içmek.” (Akaid s. 78)

Alimlerimize göre; bilgisizlikten, gafletten dolayı büyük günah işleyen dinden çıkmaz.  Bile bile, günahı ve cezasını bildiği halde günah işleyenin ve günahta ısrar edenin durumu, küfürle iman arasındadır, her an küfre düşebilir. Çünkü her günahta küfre giden bir yol vardır. Devamlı günah işleyen, günah ortamlarında bulunan, imanını koruyamaz.  

Dinde yasaklanan bir hususu şu veya bu nedenle inkar eden, bu da mı günah olurmuş, diyen küfre girer.  

İslam büyüklerinin eserlerinde geçen  

Büyük günahlardan bir kaçı şunlardır

 1. Kumar
  1. İsraf
  1. Riya  
  1. Kibir  
  1. Rüşvet  
  1. Zulüm
  1. Yalan  
  1. Gıybet
  1. Kötü zan
  1. Bid’at işlemek, günahta ısrar etmek
  1. Günah işlemekten korkmamak  
  1. Büyü yapmak  
  1. Gaybı bildiğini iddia etmek
  1. Fala bakmak
  1. Ruh çağırmak
  1. Uğur, uğursuzluk aramak
  1. Ölmüşlerden yardım beklemek
  1. Bazı insanları günahsız saymak
  1. Allah’a yaptığını başkasına yapmak, Allah’tan istediğini başkasından istemek
  1. İbadeti terk etmek.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir