BOZULMAMIŞ DİN: İSLAM

c-     İmanın şartları:

 1. Allah’a iman,
 2. Meleklere iman,
 3. Kitaplara iman,
 4. Peygamberlere iman,
 5. Ölüm ötesine iman,
 6. Hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna iman,

d-    İslam’ın şartları:

 1. Şehadet getirmek,
 2. Namaz kılmak,
 3. Oruç tutmak,
 4. Gücü yeterse hacca gitmek,
 5. Varlık sahibi ise malının zekatını vermek,

e-     İslam dininin diğer dinlerden farklı yönleri:

 1. İslam, peygamberlerin sonuncusu HZ. Muhammed (AS) a Allah tarafından gönderilen son dindir. Vahiy meleği Cebrail tarafından Peygamberimize gönderilen emir ve yasaklar yazıya geçirilmiş, ezberlenmiş, kaybolmasına meydan verilmeden günümüze kadar ulaşmıştır.
 2. İslam, Hz. Adem’den beri devam eden tevhid zincirinin son halkasıdır.
 3. Fıtrata uygun bir dindir. İnsanın yaratılışına uygundur.
 4. Bütün insanlığa inmiş evrensel bir dindir.
 5. İslam Peygamberi bütün insanlığın peygamberi ve son peygamberdir.
 6. Yeryüzü Muhammed Ümmetine mescid kılınmıştır.
 7. İslam, ırk, renk, dil farkı gözetmez. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Herkes Adem’in soyundan gelmiştir. “İnsanlar tarağın dişleri gibi birbirine eşittir”  
 8. İslam, insanın aklına, sağlığına, inancına, nesline ve malına zarar veren her şeyi yasaklamış, faydalı olan şeyleri de emretmiştir.
 9. İslam, beden ve ruh temizliğini emreder. Temizliği imandan saymıştır. Yiyeceklerinde temiz olmasını ister. İbadet için maddi ve manevi temizlik şarttır. Temiz olmayanın duasını da, ibadetini de kabul etmez.
 10. İlmi, ilim öğrenmeyi emreder. İlim öğrenmeyi ibadet sayar.
 11. Çalışmayı emreder. Çalışmayı ibadet sayar. Dünya ve ahiret dengesini kurar. Biri için diğerinin terkini hoş görmez.
 12. İslam, katı bir din değildir. Her devre hitap eder, her seviyedeki insana hitap eder.
 13. İslam’da, baskı zorlama yoktur. İslam kolaylık dinidir. “Kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz” buyrulmuştur.
 14. Toplumun, ailenin bozulmaması için herkese tebliğ, cihad, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak görevi verilmiştir.
 15. İslam, ahlakı en önde tutar. Kendi aleyhimize de olsa doğru olmamızı emreder.   Yalanı, hileyi, zarar vermeyi mübah meşru saymaz.
 16. İslam bütün inananları kardeş ilan etmiştir.
 17. Allah inancı: Eşi benzeri yoktur.
 18. Bütün Peygamberlere imanı esas alır.
 19. Allah’ın gönderdiği kitapların aslına inanmayı emreder.
 20. İslam akla hitap eder. Düşünmeye davet eder.
 21. Aşırılıkları hoş görmez, orta yolu emreder.
 22. İslam, sosyal adaleti emreder. (Yardım, zekat, sadakayı emreder) “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” buyrulmuştur.
 23. İslamiyet, 23 yılda ihtiyaca göre sindire sindire inmiş ve tamamlanmıştır.
 24. Kur’an bozulmamıştır. Dünyanın her bir yerindeki Kur’an’lar aynıdır.
 25. Allah’la kul arasına kimse giremez. Allah adına kimse iş göremez.
 26. İslam’da insan günahsız olarak dünyaya gelir. Çevresi onu kirletir.
 27. İslam’da her Allah’ın günü ibadet vardır. Cuma günü kutsal gündür, o gün bile Cuma saati iş yapılmaz. O da üzerine Cuma farz olanlar içindir.
 28. İslam’da insan kutsaldır. Kul hakkı çok önemlidir. Allah “kul ve hayvan hakkı ile huzuruma gelmeyin” buyurmuştur. Allah şehidin kul hakkından başka günahını affedeceğini bildiriyor.
 • İslamın kimliği:  

Yaratıcı: Eşi ve benzeri olmayan tek Allah’tır.

Peygamberi: Bütün insanlığın peygamberidir.

Kutsal kitabı: Kur’an-ı Kerim’dir.

Din adamı: Yoktur, Devlet Başkanı dini işleri de görür. İmam Devlet Başkanının vekilidir. İbadet Yeri: Cami olmakla beraber yeryüzü Müslümanlar için mescidtir.

Her yerde ibadet yapılabilir.

Kutsal Yeri: Kabe’dir.Sembol: Hilaldir.

 • İslamdan başka din geçerli değildir:

İslam’ı Cenab-ı Allah bizim için beğenip seçmiştir. Peygamber (AS) şöyle buyurur:

-“ Rab olarak Allah’ı, din olarak İslam’ı, peygamber olarak Muhammed’i seçip beğendim diyen kimse, cenneti hak etmiştir” (Ebu Davut, Vitir:26)

Kur’an’da şöyle buyrulur:

 • “Allah nezdinde hak din İslam’dır” (Ali İmran:19)
 • “ Kim İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır” (Age: 85)
 • “ Sizin için din olarak İslam’ı beğenip seçtim” (Maida:3)
 • “Size Allah Müslüman adını verdi” (Hac:78)

Demek ki Cenab-ı Allah bugünün insanından İslam’ı istiyor, başka bir din istemiyor.

f – İslamdan önce insanlık:

İslam’dan önce insanlık her türlü iyiliğin, güzelliğin ve insanlığın yok olduğu, cehaletin hakim olduğu bir devir yaşıyordu. Bu devrin adına cahiliye devri denir.

İnsanlar birbirlerini yiyecek kadar ileri gitmişlerdi.

Her şey değişikti, insanın zevkleri bile değişikti.

Hak, haklının değil kuvvetlinindi.

İğrenç işler, günlük işlerden sayılıyordu.

İçki, kumar, faiz, hırsızlık, kan davaları, fuhuş almış yürümüştü.

Kadın alçalmış, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu.

İnsanlık puta tapacak kadar alçalmıştı.

Dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi Araplarda çok kötü bir hayat yaşadıkları için Muhammed (AS) Peygamber olarak gelmiştir. Peygamberimize peygamberlik iddiasından vazgeçmesi için akla hayale gelmeyecek imkanlar teklif ettiler. Peygamberimiz: “ sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler, yemin ederim ki davamdan vazgeçmem” cevabını verdi.

Peygamber (AS)a inanmayanlar niçin inanmamıştı:

 1. İslam cahiliye devrine, cahiliye işlerine karşı çıkmıştı.
 2. İnsanlar arasında kadın erkek, köle hür, Arap olan olmayan herkesi eşit ilan etmişti. Köleliğe karşı çıkmıştı.
 3. Putçuluğu yasaklamıştı.
 4. İyice alıştıkları kötülükleri, kötü alışkanlıkları bırakamadılar.
 5. Faizcilikle, tefecilikle çalışmadan geçinenlerin işine gelmedi.
 6. İnananlara baskı vardı.
 7. İslam’ı beğenmediklerinden değil, bilmedikleri ve işlerine gelmediği için inanmamışlardı.

Hz. Ömer: “ Eşeğim Müslüman olsa ben olmam” demişti. Ne zaman ki kız kardeşinin evinde Kur’an’ı gördü, teslim olmak zorunda kalmıştır.

Ebu Talib: “ İnanırım ama kadınlar ne der” demişti.

Ebu Cehil: “ Muhammed doğru söylüyor ama ne çare!” demiş, “Muhammed’ül-emin adını verdikleri Peygambere inanmak işlerine gelmemişti.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir