BOŞANMANIN DÜNÜ BUGÜNÜ

            Brehmen hukukunda kötü, hilekâr, sert ve kaba yürekli kadın, kocası tarafından boşanabilirdi.

            Roma hukukunda kocanın ölümü, karşılıklı anlaşma ile boşanılır, sebepsiz boşanma yasaktı.

            Yahudilikte, kadının kötülüğü sebebiyle boşamaya müsaade vardır.

Hıristiyanlıkta, İsa Peygamber boşanmayı haram kılmış ve boşanan kimselerin evliliğini yasaklamıştır.

            Hıristiyanlıkta zinadan başka bir sebeple boşanma olmaz. İncil’de : “Tanrının birleştirdiğini insan bozamaz” denmiştir.

            Katolik mezhebinde boşanmak suçtur. Ancak katolikten çıkan, çocuklarını katolik yetiştirmeyen ve eşine fena davranan boşanabilir.

            İslâmda ise boşanma ne zaman geçerlidir?

            -Sonradan ortaya çıkan özür ve bulaşıcı hastalık…

            -Cinsi yönten tatmin edememe varsa.

            -Evi terk vaki olmuş, haber alınamamış, dört aydan fazla haber alamama durumunda…

            -Kocanın ağır hapsi nedeniyle…

            -Eşe kötü muamele varsa,

            -Zinaya düşülmüşse,

            -Dinden çıkılıp inkâr varsa,

            -Kocanın meşru olmayan, dinde haram ve günah olanı istek ve telkin varsa,

            -Evin nafakasını temin imkânsız hale geldiyse,  

            -İyi olmayan bulaşıcı hastalık varsa, boşanmak meşrudur.

            Haksız yere boşamak, zulümdir… Allah’a hesabı zor verilecek bir günahtır.

            Eğer geçinme ümidi kalmadıysa, o zaman boşanmakta hayır vardır. Zorla sevgi, zorla güzellik olmaz. Zulüm olur.

            Haram olan boşanma : Sebepsiz, nefsi boşanmadır. Eşin harama düşmesi, sokağa düşmesi, çocukların kötü olması halindeki boşanmadır.

            Mekruh olan boşanma : Basit sebeplerle olan boşanmadır. Sorumluluktan kaçma niyetiyle boşanmadır.

            Vacip olan boşanma : Hakim kararı ile boşanma, geçinme ümidi kalmayan boşanmadır.

Caiz olan boşanma : Eşin ahlaksızlığı nedeniyle boşanma. Evlilik yükünü taşıyamama durumunda, kadının günahtan vazgeçmemesi durumunda, iffetsizlik halinde boşanmadır.

            -Kadın hayızlı iken boşanmaz.

            İslâmı yaşayan, iffetini muhafaza eden eşten ayrılmak caiz midir?

            Eğer herhangi bir hatası varsa, uyarılır, anlatılır. İnkâr yoksa, geçinmenin yolları aranır. Çünkü ıslah olması mümkündür. Kısacık dünya hayatında Allah’ın rızasına uygun iş yapılırsa, Cenab-ı Allah mutlaka bir genişlik verir ve bir çıkar yol gösterir. İnançlı ve ahlaklı bir kadının boşanmasına Allah razı olmaz. Yer gök titrer.

            Bir bacı soruyor : Beyim benden boşanacak, eski fotoğraflarımıza bakmam günah olur mu? diye.

            Bu kadar hassas bir kadın bırakılır mı?

            Büyüklerimiz bırakıp gitmiş mi? Hele bir başkası ile metres hayatı yaşamak için…             Müslüman, Hz. Peygamberin aile hayatını bilmiyor. Varmı Hz. Peygamberin hayatında böyle şeyler. Neden Allah Rasûlünün aile hayatına bakmıyoruz. Neden ona kulak vermiyoruz?

            Bazı “dindarım” diyen kimselerin, ailesini ihmâl etmesine, eşine bir müslüman gibi davranmamasına, insan üzülüyor. Bazı kimseler de ;

            Kendisi bir cemaate giriyor, yıllarca beraber yaşadığı hanımının kızının hemen değişmesini istiyor.

            Bazıları da onun bunun ağzına bakıyor, hanımının başını açmasını, mantosunu çıkarmasını istiyor. Bayanların toplantısına gitmemesini istiyor. Cahil mi kalsın? Kendini teşhir mi etsin?

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir