BOŞANMA

Boşanmaların hızla artıp, boşanmanın moda olduğu bir zaman da nikâhlı kalmak, nikâhlı yaşamak için çaba sarf etmek, hayırlı ve sevaplı işlerdendir.

Bir hadiste: “Kocası kendisinden memnun olduğu halde kadın cennete girer.” (R. Salihın: 284) müjdesinin yanında  “Kadın kocasına “Senden hayır görmedim” derse, ameli boşa gider.” Uyarısı vardır. (Ramuz el-Ehadis: 57/1)

Bir ayette de: “Kadınlarla güzel geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız sabredin.

Hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmış olabilir.” (Nisa: 19) emri vardır. Boşanmak, Allah’ın hiç sevmediği bir mubahtır. Onun için eşler Allah için birbirlerine katlanacaktır. Her şey paylaşılacaktır. Yuva yıkacak her türlü söz ve davranıştan kaçınılacaktır.

Peygamberimiz: “Birbirinin yüzüne sevgi ve şefkatle bakan eşlere Allah rahmet nazarıyla bakar.” Buyurur. (Ramuz el-Ehadis: 1/99)

Bir hadislerinde de: “Üç kişiyi cehennem ateşi yakmaz. Kocasına itaat eden kadını, ana babaya hürmet eden evladı, eşinin kıskançlığını sabreden kadını.” (Age: 267/5)

Erkek içinde şöyle buyurmuştur: “Kişinin ailesini ihmal etmesi, ona günah olarak yeter.” (R.

Salihın: 293)

Bu ayet ve hadislerden anlaşıldığına göre nikâh ve evlilik ciddiye alınacaktır.

Bir sebep yokken boşansın diye eşine kötü davranmak haramdır. (Nisa: 34) Geçerli sebep olmadan kadın kocasından boşanmak isterse, ona cennetin kokusu bile haramdır. (Ramuz el-Ehadis: 178/8)

Evliliği korumak iki tarafın görevidir. 

a)-Kadın dövülebilir mi?

Kadını dövmekte hayır yoktur. “Kadının karnından çocuğu, sırtından sopayı eksik etme.” derler ama bu İslam’a göre değildir.

Peygamberimiz şöyle emreder:

-“Sizden biriniz akşam beraber yatacağı hanımını dövmesin.” (R. Salihın: 272) -“Kimse hanımına buğz etmesin. Zira hoşlanmadığı huyları varsa, ona karşılık memnun olacağı huyları da vardır.” (Age: 273)

-“Ey ümmetim! Kadınlara hayırla muamele etmenizi tavsiye ederim. Onlara fazla tahakküme hakkınız yoktur. Onlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır.” (R. Salihın: 274)

-“En hayırlınız, kadınlara karşı hayırlı olanınızdır.” (Age: 276) 

-“Ne oluyor beylere! Hanımlarını köle gibi dövüyorlar. Eşek gibi dövdükten sonra akşam yanına yatmanız olacak şey mi?” (Buhari, Nikâh: 93) 

b)-Kadının Örtünmesi

Kadının örtünmesi Allah’ın emridir. Kur’an’da şöyle emrediliyor:

-“Açılıp saçılıp sokağa çıkmayın.” (Ahzab: 33) -“Ziynet yerlerini el-yüz müstesna açmasınlar. Başörtülerini omuzlarına indirsinler.” (Nur:

31)

-“Müslüman kadınlar örtülerini sımsıkı örtsünler.” (Ahzab: 59)

-“Nikâha ümitleri kalmayan, hayızdan, çocuktan kesilmiş kadınlar ziynet yerlerini göstermesinler.” (Nur: 60)

Peygamber (a.s) baldızı Esma’ya: “Ey Esma! Kadın ergenlik çağına yaklaşınca, onun yüz ve ellerinin dışında yerlerini göstermesi uygun olmaz.” demiştir. (Ebu Davut Libas: 31) Bu emirler kadının zarar görmemesi, tacize, tecavüze uğramaması içindir. 

Allah’ın emrini yerine getiren sevap kazanır ve günahtan kurtulur. Allah’ın emrini yerine getirmeyen ise, sevaptan mahrum olduğu gibi günaha girer.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir