BOŞANMA CÜMLELERİ, SÖZLERİ NELERDİR?

            -Nikâh, imana bağlıdır. İmanı gideren sözler nikâhıda giderir.

            -Nikâhın, imanın şakası yoktur. Şaka da olsa nikâh gider.

            -Sarhoşun sarf ettiği sözlerde nikâhı götürür. Çünkü sarhoşluk mazeret değildir.

            -Sözlere gelince : Seni boşadım, boşuyorum, boşsun, bana haramsın.

            -Şart olsun, benden kurtuldun, 3 talakla boşsun

-Şu tarihte şu yerde, şöyle olursa boşsun. 3den dokuza boşsun.  

            -Boşanma niyeti ile söylenen, boşamayı kasdeden her söz…

            Kur’an’da : “Boşama iki defadır” (Bakara:229) 1den 2den dönülür. 3 ağır şarta bağlıdır.

            Hz. Peygamber : “Boşanma sözü ile yer titrer.” der.

            Hileli boşanma olmaz.

            -Boşanma niyeti yoksa boşama olmaz.

            -Kendini bilmeyen sinir hastası, sara hastası, büyük acı çekenin, aşırı derecede bunalıma düşenin boşaması geçerli olmaz.

            -Boşanmaya yemin edilmişse yemin keffareti verilir, boşanılmaz. (10 fakiri doyurur veya giydirir + 3 gün oruç tutar)

            -Sayı belirtmeden “Dünyalar kadar boşsun” dese bir boşama olur. (Prof. Dr. V. Zuhayli İslâm Fıkhı Ans : 9/310)

BOŞANMA NASIL OLUR?

            Boşanmak, boşamak, nikâhı evliliği bitiren bir olaydır. Bunun için boşanmak, dinimizin hoşgörmediği en kötü işlerdendir. Çünkü boşanma bir yıkımdır.

            Her türlü boşanma kötü müdür? Meselâ; ölüm istenmez ama bazen, bazı kimseler için ölüm bir nimettir, kurtuluştur. Bunun gibi boşanmanın da gerekli olduğu haller vardır ki o zaman dinimiz boşanmayı müsaade etmiştir. Zira bir arada bulunamayacak, bulunmaması gereken insanları zorla bir arada tutmanın bir anlamı yoktur. Zorla geçim, zorla güzellik olmaz. Ayrılmak hayırlı ise, buna mâni olunmamalıdır. Aksi halde büyük sakıncalar doğurur. Allah korusun cinayet işlenir, görevler aksar, iyi nesil yetişmez. En önemlisi de yeni evlenecek olanlara ve diğer evlilere kötü örnek olur.

            Evlilerin başka gelen görevi; aile yuvasını devam ettirmek ve nikâhı korumaktır. Boşanma sebebi olacak işlerden kaçınmaktır.

            Bazılarının nikâhı, evliliği ciddiye almadığını görüyoruz. Onların yaptığı gibi, gerek yokken şakada olsa, korkutmak içinde olsa boşanmaktan, boşamaktan söz etmek sevimsiz bir iştir. Bazı şeylerin şakası olmaz. Atalarımız ne güzel söylemiş : “Eline, beline, diline sahip ol” diye. Bunun için dili tatlı olmayanların iman, nikâh gibi konularda daha dikkatli olması lâzımdır.

Boşama nasıl olur?

            -Kocanın boşaması ile olur. Ölümü ile boşanma olur.

            -Boşama yetkisi olan kadının boşaması ile olur.

            -Zina eden kadın boş olur.

            -Eşine 4 aydan fazla yaklaşmamaya yemin etmekle olur.

            -Kocada cinsel eksiklik nedeniyle olur.

            -Eş dinden çıkınca olur.

            -Eşini, anne ve kızkardeşin mahrem yerine benzetmekle olur.(Mücadele Sûresi : 1-23-4)

            -Bakara 229 : “Boşanma iki defadır. Bundan sonrası, ya iyilikle tutmak, yada güzellikle salıvermektir” (Birinci ve ikinci boşamadan dönülebilir)

            -Vekil tayin ederek, şahidler huzurunda, telefonla, mektupla boşanma olur.

            -İmanı gideren söz ve davranışlarla nikâh gider.

            -Konuşma özürlüsünün işareti ve yazması ile boşanma olur.

            -Zorla içki içirilenin boşaması geçerli olmaz.

            -Kocanın evi terk etmesi görevleri yapmaması, eve uzun süre dönmemesi ile             -Kadında erkek de imansız iken kadın iman etse, erkek iman etmese boş olunur.

            -Mahkemenin boşaması, bir boşama sayılır.

            -Süt kardeşliği gibi bir durum ortaya çıkarsa

            -Bir insanın anasına, kayın validesine, kız kardeşine, baldızına, halasına, kızına cinsi ilgi duyması ile nikâh gider.

            -Üç boşamadan sonra kadının geri dönüşü çok zordur. Nikâhı hafife almanın cezasıdır bu. Geri dönüş şartları şöyledir :

1.Boşanan kadın iddetini tamamlayacaktır.

2.Kadın başkası ile şartsız nikahlanacak, sahih bir evlilik yapacaktır. Ve evlilik hayatı yaşanacaktır.

            3.Kadın kocanın ölümü veya normal boşanma ile boşanmış olacaktır.

            4.Bu boşanma sonucunda da 4 ay 10 gün iddetini tamamlayacaktır.

            5.Kadın isterse, râzı olsursa o zaman tekrar evlilik söz konusu olabilir.

            İslâm’da nikâh ve evlilik bu derece ciddidir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir