BİRİNCİ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim.

Bismillahirrahmanirrahim.

GÜNLÜK PROGRAM:

A-ALLAH ‘IN GÜZEL İSİMLERİ:

Allah’ın güzel isimleri 99 tanedir. Bunlara “Esmâ’ül- Hüsna” denir.

Kur’ an da şöyle buyrulmuştur:

 • “En güzel isimler (Esmâ’ül Hüsnâ) Allah’ındır. O halde o’na güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır.(Ar”raf süresi 180)
 • “Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur.” (Taha: 8)
 • İster “Allah” deyin, İster “Rahman” deyin hangisini derseniz olur, çünkü en güzel isimler ona hastır.” (İsrâ:110)

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

“Cennab-ı Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen cennete girer.

Şüphesiz Allah tekdir, teki sever” (Müslim 8/164)

1-     Er-Rahman: Merhamet eden ve herkese dünyada rızık veren demektir.

B-               GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

Ayet: Kur’andaki Cenab-ı Allah’ın sözleridir.

Hadis: Peygamber Efendimizin sözlerine ve davranışlarına denir.

 1. Ayet: “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.” (Nahl:98)
 2. Hadis:“Euzu besmele çeken, sabahtan akşama şeytanın şerrinden

emin olur. (Ramuz El- E-hadis: 433’5)

Bu ayet ve hadise göre; Şeytan, Allah’a isyan ettiği için lanetlenmiştir. Bunun üzerine oda insanları sapıtmak için yemin etmiştir. Kim Allah’ı anmazsa, besmele çekmezse, ona zarar verir.

         Kimde Euzubesmele çeker, Allah’a sığınırsa, şeytan ona zarar veremez. Şeytanın o kimse üzerinde gücü ve hakimiyeti olmaz.

Peygamberimiz, besmelesiz işin eksik olduğunu bildirmiştir. Bilerek besmele çekmeden kesilen hayvanın etin yenmez.

Bir insan besmele çekerse, kötü bir şey yapmaktan çekinir.

Onun için her işin başında Euzubesmele çekilecek olursa, o kişi Allah tarafından korunacaktır ve yardım görecek, şeytanın zarar vermesinden de kurtulacaktır.

Nerelerde ve ne zaman besmele çekilmez?

 • Banyo, tuvalet gibi yerlerde,
 • Haram ve günah işlenirken,
 • Yasaklanmış bir şeyi yerken, içerken besmele çekilmez.

Besmele çekmeyi unutan ne der?

 • “Bismillahi evvelihi ve ahirihi” der.”

c) SÖZÜN ÖZÜ:

 1. “Utanma duygusu azalanın, günaha düşme korkusu da azalır” Doğru.
 2. (Bu bölümde inancımızı, ahlakımızı ve kültürümüzü yıkmaya, yozlaştırmaya yönelik söylenmiş sözler yer alacaktır. Bunların asla bizimle ilgisi yoktur.)“Yandım diyene yan, öldüm diyene öl de geç” Yanlış acımayı, yardımı ve dayanışmayı bitirecek bir söz.  
 • BİR OLAY:  

Mehmet Akif şöyle anlatır: -“Ne zaman camiye gitsem, birinin orada ağladığını gördüm sebebini sordum, bana şöyle anlattı:

“Ben ordudaydım, Takım komutanıydım. Babam, kardeşlerim şehit düştü. Dükkanımız çiftliğimiz ortada kaldı. Padişahımızdan izin istedim, vermedi. Israr ettim “madem ayrılmak istiyorsun, ayrıl” dedi. Ayrıldım. O gece rüyamda Peygamber (as) orduyu teftiş ediyordu. Benim takım başı boştu. “Bu takımın komutanı yok mu? dedi. Padişahımız: “Azlini  istedi, bizde azlettik” dedi. O günden beri ağlıyorum” dedi.  

Birini Peygamber azlederse onun işi zordur.

 • BİR DAVRANIŞ:  

Allah’a karşı davranışımız nasıl olmalıdır?

 • Allah, bizim Rabbimizdir. O bizi Yaratmıştır. Bizim ihtiyacımız olan her

şeyi de yaratıp bize sunmuştur. Onun için öncelikle Allah’ımıza iman etmeliyiz.

Onu sevmeliyiz ve ondan korkmalıyız.

 • Emir ve yasaklarını yerine getirmeliyiz.

-Verdiği nimetlere karşı Allah’a şükretmeliyiz.

 • Asla Allah ‘a isyan etmemeliyiz.

 Her işin başında zikretmeliyiz.

 • Bir kötülük aklımıza gelirse, Allah’tan utanmalıyız, korkmalıyız.

-Her işimizde Allah’a güvenip dayanmalıyız.

 • Bütün kötü ve kötülüklerden Allah’a sığınmalıyız.
 • Allah ‘a dua etmeliyiz. Bizi affetmesi için yalvarmalıyız.
 • Adını anarken Hz. Allah, Cenab-ı Allah ve Allah–ü Teala demeliyiz.
 • En önemli görev, şirk koşmamaktır. Allah’a şirk koşmamalıyız.

F- SAĞLIK İÇİN:

Temizlik  

İslam, temizliği imandan saymıştır. İbadetler için birinci şart  maddi ve manevi temizliktir, vücut sağlığıdır.  

Dinimiz, bedenin, elbisenin, çevrenin ve gıdanın temiz olmasını şart koşar. Bunlar temiz olmadan ibadetin kabul olmayacağı bildirilmiştir.

Peygamberimiz (as) şöyle buyuruyor:

 • “Temizlik, imanın yarısıdır.” (Müslim, Taharet: 1)

Kur’an ‘da;

 • “Elbiseni temiz tut, kötü şeyleri terk et.” (Müddessir: 4-5 ) diye emredilmektir.

Bir de: “Allah çok temizlenenleri sever” buyrularak (Tevbe: 108) temizliğe dikkat edenleri Allah’ın sevdiği haber verilmiştir.

G- DİN BİLGİSİ:   

Din Nedir?

İnsanları dünya ve ahrette mutlu etmek için Allah tarafından gönderilen emir ve yasaklardır.  

Dinin kaynağı Allah’tır. Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam dini Allah tarafından gönderilen dinlerdir. Allah’ın gönderdiği, asılları bozulduğu için Hıristiyanlık ve Yahudilik geçerliliğini yitirmiştir. Onun için son din İslamiyet gönderilmiştir bundan başka bir dinde gelmeyecektir.

Bu üç dinden başka dinler insanlar tarafından uydurulmuş dinlerdir.

İslam, diğer dinlerden şu yönleri ile farklıdır:

 • Son dindir.
 • Evrenseldir.
 • Hiçbir değişikliğe uğramamıştır.
 • Tek Allah inancına dayanır.
 • Akıl mantık dışı bir şey içermez.
 • İlimle icatlarla, keşiflerle çatışmamıştır.
 • İslam’da zorlama yoktur.
 • Bütün kitaplara ve Peygamberlere inanmayı esas alır.

Allah İslam dan başka bir dini kabul etmez. Bunu Kur’an  da şöyle ifade eder:

 • “Allah yanında hak din İslam’dır.” (Al-i İmran:19)
 • “ Kim İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden böyle bir din kabul olunmayacak o ahret de kaybedenlerden olacaktır.” (Age: 85) – “Sizin için İslam’ı beğenip seçtim.” (Miada:3)

Peygamber (as ) şöyle buyurur:

“Rab olarak Allah’ı din olarak İslam’ı Peygamber olarak Muhammed’i seçip beğendim ” diyen kimse, cenneti hak etmiştir “ (Ebu Davut, vitir :26)

H- BİR DUA EDELİM:  

Amentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusülihi ve’l yevmi’l âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minellahi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’lmevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülüh.

Manası :  Ben Allahü Teala’ya ve Onun meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, ahiret gününe, kadere: hayır ve şerrin Allahü Teala ‘nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şehadet ederim ki, Allahü Teala ‘dan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.v) Onun kulu ve Peygamberidir.

I- BİR DUA EZBERLEYELİM:  

1- SÜBHANEKE DUASI:

“Sübhânekâllahümme ve bi- hamdik ve tebârak’esmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâüke) ve lâ ilâhe gayrük.”

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pâk ve uzaksın. Seni dâima ve böyle anlar ve överim. Senin adın mübârektir. Azamet ve Ceâlin yüksektir. – Seni övmek yücedir- ve Senden başka tanrı yoktur.)

İ- BU GÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir