Bir şeyi haram helal kılma yetkisi kimindir?

Bir şeyi haram kılma, helal kılma yetkisi Cenab-ı Allah’a aittir. Allah Resulü Allah’ın emir ve yasaklarını Allah’ın vahyi ile açıklar. Bunun dışında kimsenin helal, haramdır deme yetkisi yoktur. Yoksa dine müdahale olur.

Peygamber (as) “Ümmetinden en fenası dini işlerde kendi fikri ile karar verir de haramı helal, helali haram sayar” (Ramuz:256/4) buyurmuştur.

Haramın helalin sınırını Kur’an çizmiştir. Çağa göre, kişilere göre, ortama göre, birilerinin yapmasına göre hüküm değişmez. Haramı yemek için bahane aramak ve Kur’an’a, sünnete uymayan fetva vermek sapıklıktır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir