Bir şey neden haram kılınmıştır?

Dinde bir şey zararlı ise haram kılınmıştır veya zararı faydasından çoksa o da haram kılınmıştır.

Kur’an’da şöyle buyrulur:

-‘’Peygamber onlara iyiliği emreder, kötülükten men eder. Onları temiz şeyleri helal, pis şeyleri de haram kılar.’’(A’raf:157)

Dinde ulu orta veya rastgele bir emir yoktur. Emir ve yasaklarda fayda ve zarar söz konusudur.  Görünüşü, kokusu iyi olmayan şeyde yasaktır. 

Dinde bu neden böyle? Böyle olmamalı diyebileceğimiz bir emir ve yasak yoktur. 

Dinde emir ve yasakların ölçüsü, fayda ve zarardır. Din, ferdi, aileyi ve toplumu mutlu etmek için emir ve yasaklar koymuştur. 

-Bir şeyi helal haram kılmak Allah’a ve Resulüne aittir’’ 

-Harama götüren şeyde haramdır’’

-Haram her zaman, herkese, her yerde haramdır. 

-Helal bir şeye haram karışırsa onu haramlaştırır. 

-Kimsenin haramı helal kılma yetkisi yoktur.

-Niyetin iyi olması helali haram, haramı helal kılmaz.  -Kuranda, sünnette haram olan, fetva ile helal olmaz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir