BİR İNSANA KAFİR DENİR Mİ?

Bir insan açıkça küfrünü ilan etmedikçe ona “kafir” denmez.  

İslam’da iman ayrı amel ayrıdır. İman ettim diyen, amel etmiyorsa ve günah işliyorsa kafir olmaz, günahkar olur.  

İslam’da kafir olmayana “kafir” demek tehlikelidir.  

Hz. Peygamber şöyle buyurur:  

“Kendisine kafir denilen eğer kafirse, söz yerini bulmuştur. Eğer kafir değilse, söz geri döner.”(R. Salihin: 3/1591)

İnsanın yaptığına ve yapmadığına bakıp söz söylememek gerekir. Mesela Peygamberimiz:

“Münafığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler, vadinden cayar, emanete hiyanet eder” demiştir. Bunlardan birini yapan münafık olmaz. Münafık işi işlemiş olur. inkar olayı olmadıkça, büyük günah işleyen de kafir olmaz. Kafir işi işlemiş olur.  

Bir hadiste: “Bir müslümanı küfürle itham eden, onu öldürmüş gibi olur” buyrulur.

(Buhari iman: 26)

Bir insanın kafir olup olmadığını Allah bilir.  

Hz. Peygamber, İslam’ı kabul etmeyenlerle beraber yaşamıştır. Mekke’nin fethinde kimse dışlanmamıştır. Selçuklu ve Osmanlı devrinde insanlara şefkat ve merhametle muamele edilmiş, kimsenin burnu bile kanatılmamıştır.  

Peygamberimiz arkasında 300 tane münafığın namaz kıldığı haber verildiği halde hiç birine “sen münafıksın” dememiştir.  

İbn-i Abidin de şöyle denmiştir: “Müslümanları küfürle itham etmek kolay bir iş değildir. Faydası da yoktur. Bir müslümanın sözü veya hareketi şüpheli olsa bile tevil etmek gerekir, tekfir edilmez” (C.3,S. 285)

Bu konuda Peygamberin birkaç hadisini nakledelim:  

  • “Olgunlar bir müslüman, elinden ve dilinden müslümanların emin olduğu kimsedir.” (R.

Salihin: 3/1596)

  • “Müslümanların ayıbını ve gizli hallerini araştırmayın.” (Hücurat S3uresi: 12)
  • Kötü zanda bulunmaktan sakınınz; çünkü zan, sözlerin en yalanıdır.” (R. Salihin: 3/1604)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir