BİD’AT İŞLEMEK

            Bid’at ve hurafe sanki İslam dininin bir emri, bir parçasıymış gibi görülmesi yanlıştır.

            Hurafe nedir? Uydurma, aslı esası olmayan, dinde yeri olmayan demektir.

            Bid’at nedir? Sonradan uydurulan, Hz. Peygamber (AS) ın sünnetine zıt şey demektir.

            İslam’da  hurafelere de, bid’ata da yer yoktur.

            Kur’anda: “ İüphesiz ki bu dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yola uymayın. Zira o yollar sizi Allah’ın yolundan ayırır.” ( En’am: 153) buyrularak dikkat çekilmiştir.

            Peygamberimiz ( AS) da sonradan uydurulan şeylerin kabul olmayacağını bildirerek şöyle demiştir. “ Sözlerin en iyisi Allah’ın kitabı, yolların en iyisi Muhammed’in yolu, işlerin en kötüsü de dinde sonradan uydurulandır. Her bid’at sapıklıktır. Allah bid’atcının bid’atı terk edinceye kadar tevbesini kabul etmez.”  

            Bid’at ve hurafelerden korunmanın en güzel yolu Kur’an ve sünnete uymaktır. Bunu Peygamberimiz şöyle ifade etmiştir: “ Size, sıkı sarıldığınız sürece asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Allah’ın kitabı Kur’an ve benim sünnetimdir.”              Bir hadislerinde de Peygamber (AS) şöyle buyurmuştur:

            “ İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, onların hepsi Kur’an okur, ibadetle meşgul olurlar, aynı anda bid’atlarla uğraşırlar. Lakin bilmedikleri cihetten dinsiz olurlar. Ve ilimlerine bedel rızık alırlar, dünyayı din karşılığında yerler. İşte bunlar Deccal’ın evanesi olacaklardır.” ( Ramuz-el Ehadis: 504/3)

            İslam’ı iyi anlamamış kesimler bid’at ve hurafelerle meşgul. Bunun sebebi de şöyle özetlenebilir:

  1. Dini bilmemek
  2. Sünneti terk etmektir.

Bid’atta çığır açmak çok kötüdür. Peygamber (AS) buyurur ki:

“ Benden sonra ölüp kaybolmuş bir sünnetimi kim diriltir ve yaşatırsa, onu yapanların sevabından bir şey eksilmeksizin o, onların sevabı kadar sevap alır. Kim de Allah’ın razı olmadığı sapıklık, bir bid’at ihdas ederse, onu yapanların günahından bir şey eksilmeksizin o da, onların günahı kadar günah alır.” ( Tirmizi, İlim,42/16)

bid’at işlemek büyük günahtır. Dinde hiç bir şey eksik bırakılmamıştır. Dine uzak olanlar, çağdaş hurafelerle hayatlarını sürdürüyor. Falsız, medyumsuz iş yapmıyor. En iyisi “ fala inanma, falsız kalma” diyor. Medyuma danışmadan iş yapmıyor.

            Bid’at öyle kötüdür ki, sahibi lanetlenmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir