Besmelenin Gücü

Besmele çok faziletli bir şeydir. Besmele çeken Allah‘ı zikretmiş, Allah‘a sığınmış, Allah‘tan yardım istemiş olur.  Böyle bir kimsenin işini de Allah kolaylaştırır.

Hendek savaşında hendek kazılırken, büyük bir kaya çıkmıştı. Hendeği kazanlar, onu kıramadılar. Durumu peygambere bildirdiler. Hz. peygamber, balyozu eline aldı : ―Bismillah‖ dedi, kayaya vurdu, kaya parça parça oldu. (Bak. Mek. Medi. Müb. Ziyaretleri, S.Yazıcı,

S.121)

Halit bin Velid bazı kimseler İslâm‘a davet edince, ondan davasının hak olduğuna dair bir delil istediler. O da onlardan zehir getirmelerini istedi. Halit bin Velid ellerinden zehir tasını alarak Bismillahirrahmanirrahim deyip hepsini içti ve Allah‘ın izniyle hiçbir şey olmadı. Bunu gören mecusiler, ―Bu din haktir‖ dediler. Ancak besmelenin tesirinde kişinin niyeti ve durumu çok  önemlidir.

Es Suyuti ―ed-Dur-ul Mensur‖ tefsirinde Hz. Ali‘nin şöyle dediğini kaydetmektedir.

―Bir sıkıntıya düştüğün zaman, <<Bismillahirrahmanirrahim la havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azim>> de. Allah bununla senden belanın her çeşidinden dilediğini uzaklaştırır. Yukarıda adı geçen tefsirde İbni Mesud (r.a.) un şu rivayetine de yer verilmektedir : Kim ki,

Allah‘ın, kendisini on dokuz cehennem zebanisinden kurtarmasını istiyorsa, Bismillahirrahmanirrahim desin ve her bir harfi bir zebaniye karşı kalkan olsun.‖

Besmelenin bir mucizesi de şöyle tesbit edilmiştir :

30 Profesörden oluşan bir araştırma grubu İam‘da üç sene süre ile Besmele ile kesilen hayvan etleriyle besmelesiz kesilen hayvan etleri arasında deneyler yapmışlardır.

―Bismillahi Allahü Ekber‖ sözünün etler üzerindeki etkisi tam bir mucize denilecek durumda olduğu görülmüştür.

Grup adına Prof. Dr. Halid Havale, açıklama yapmış, besmelesiz kesilen hayvanların et ve dokularında pıhtılaşmış kan, çoğalmaya müsait bakteri ve mikroplar tesbit edildiğini, Besmele ile kesilen hayvan etlerinde ise kan, mikrop ve bakterilere rastlanmadığını ifade etmiştir. Kur‘an‘da : ―Allah‘ın adı zikredilmeden kesilen hayvandan yemeyin‖ (En‘am:121) buyrulmuştur. (2 Haz. 2003 Yeni Asya Gaz.)

İşte besmele ile gelen sağlık…

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir