BESMELE ÇEKMENİN FAZİLETİ

Besmelesiz işin hayrı yoktur. Besmele Allah’a ilticadır, sığınmaktır. Besmele, her hayrın anahtarıdır. Besmele, işi kolaylaştırır, helalleştirir ve nimeti bereketlendirir.

Besmelesiz her iş eksik olur. Besmelesiz hayat Fatihasız mezar gibi tat vermez. Besmelesiz işe şeytan müdahale eder. Besmelesiz evde şeytan eğleşir.besmelesiz sofraya şeytan oturur.

Besmelesiz konulan şeyi şeytan kullanır.

Peygamberimiz şöyle tavsiye eder:

-“Bir kimse sabahleyin “Euzu billahis-semi ul-alimimi neş-şeytanirracim” derse, sabahtan akşama kadar şeytandan emin olur”.(Ramuz el-Ehadis: 433/5)

Peygamberimiz: “Besmele çekilmeyen her iş güdüktür(eksiktir)” buyurarak her işimizde besmele çekmemizi tavsiye etmiştir. 

Kur’an’da: “ Kim Allah’ı zikretmeden gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz.”buyrulur. (Zuhruf:36)

Bir ayette de: “üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanın etinden yemeğiniz.”buyrulur.(En’am:121) 

Eğer başta besmele çekilmesi unutulursa peygamber (a.s) şunu tavsiye ediyor: “Eğer başta besmele çekmek unutulacak olursa: “Bismillahi evvelihi ve ahirihi” desin.” (R.Salihın:732) Böyle diyen başta besmele çekmiş gibi olur. 

Ravi şöyle diyor:” Allah Resulünün yanında iki kişi birbirine sövdüler. Biri çok hiddetlendi. Bunu gören Resulallah şöyle dedi:  “Ben öyle bir kelime biliyorum ki bu adam onu söyleseydi gerçekten hiddeti giderirdi. Nedir o? dendi. Allah Resulü:

-“ Euzübillahimineşşeytanirracim duası” buyurdu.(Seçme Hadisler:125/89) 

Giyinirken-soyunurken besmele çekilirse, şeytanın zarar vermesinden emin olunur.

Peygamberimiz şöyle buyurur: “İnsanın elbisesini çıkarırken besmele çekmesi cin ve

şeytanların gözü ile Adem oğlunun avreti arasında perde olur.”(Ramuz el-Ehadis:297/9) 

Ana babasının ilişkisinde çekilen besmele çocuğu şeytanın zarar vermesinden koruyacağını bildiren peygamber (a.s) şöyle buyurur:

-“ Birisi ailesi ile münasebette bulunacağı zaman “Bismillah” der ve: “Allah’ım bizi ve nasip edeceğin evladımızı şeytandan uzak tut.” diye dua ederse, eğer bu birleşmeden çocuk takdir edilmişse, o evlada şeytan zarar veremez.” (Age:356/3) 

Yemeğin bereketi besmele çekmektedir. Hatta biraz dışından çekilecek olursa sofradaki diğerlerinin de ilgisini çekecek, onların da besmele çekmesine neden olacaktır. “Yiyoruz, doymuyoruz”  diye şikâyet edenlere Hz. Peygamber (a.s): “Besmele çekiniz, yemeğiniz bereketli olur.” cevabını vermiştir.(R. Salihın:2/746) 

Besmele çekilmeyen ev şeytanın barınağıdır. Allah’ın elçisi şöyle bildirir:

-“ Bir adam evine girerken, evine girdiğinde ve yemek yerken Allah’ı zikrederse, şeytan avenelerine: “Burada sizin için barınacak yer ve yiyecek yemek yoktur.” der.(Age:733) Demek ki işinin temiz, kolay, hayatının şeytansız, düzgün ve bereketli olmasını isteyen, her işinin başında “Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim” diyecektir.

Besmelesiz hayat, Fatihasız mezara götürür. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir