Besmele Bereket Getirir

Her işe besmele çekilerek başlanırsa, o işte bereket olur.

Peygamberimiz : ―Besmele ile başlamayan her iş bereketsiz ve neticesiz kalır‖ (Camius-sağır V.13) diyor.

Bazıları, yiyoruz ama doymuyoruz diye peygambere şikayet ediyor. Peygamber : ―Besmele çekerek yiyin‖ diyor.

Bir hadislerinde de : ―Besmele hangi şeyin üzerine okunursa, o şeyde bereket yaratacağına dair Allah izzet ve celaline yemin etti‖ buyurur. (Selsebil P. Z. D. 24)

Nice nice az kazanan, tek maaşlı olanlar vardır ki, besmeleli bir hayat yaşadıkları, ―Bismillahirrahmanirrahim‖ deyip, parayı kasalarına, keselerine koydukları için, Allah azı çoğaltır, bereketlendirir, huzur içinde yedirir, içirir. Çoğu zaman çok kazananlar böylelerini gıbta eder. Hatta ona muhtaç olur. Ben tek maaşımla yaşadım. Bana nasıl yetiriyorsun? Derlerdi…

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir