BESMELE

            Besmelesiz hayat, fatihasız mezara götürür.

 • Fatihasız mezar gibi besmelesiz hayat zevk vermez. Besmelesiz başlanılan her iş noksan olur. Bunun için her işimiz de besmele çekmeyi, şeytanın şerrinden Allah’a sığınmayı unutmamalıyız. Zira besmelesiz işten hayır gelmez.

Besmele, Allah’a ilticadır, Allah’a sığınmaktır. Her hayrın da anahtarıdır.

 • “Eğer başta unutulacak olursa: “Bismillahi evvelihi ve ahirihi” denmelidir.” (Riyaz üs-Salihin: 2/732)
 • “Yiyoruz doymuyoruz” diye şikayet edenlere Hz. Peygamber: “Besmele çekiniz, yemeğiniz bereketli olur” cevabını vermiştir. (Riyaz’üs-Salihin: 2/746)
 • “Euzu besmele çeken, sabahtan akşama şeytanın şerrinden emin olur.” (Ramuz el-

Ehadis: 433/5)

Besmele çekilmeyen iş eksiktir. Besmelesiz işe şeytan karışır. Besmelesiz çocuğa şeytan müdahale eder. Kur’an-da: “Kim Rahmanı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz.” buyrulur. (Zuhruf: 36)

 • “Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanın etinden yemeyiniz…” buyruluyor. (En’am: 121)

Laboratuar ortamında yapılan incelemelere göre besmelesiz kesilen hayvan etinde kan pıhtıları, çoğalmaya müsait bakteri ve mikroplar tespit edilmiştir. Etin rengi de siyah ve etin çabuk bozulduğu görülmüştür.

Bir de Yüce Allah’ı her an anmak zikirle olur.

“Gece gündüz zikredenin,

Yardımcısı Rahman olur.

Her yerde Allah diyenin,

Hakk derdine derman olur.”

 • Rabbimiz: “Kulum beni andığı ve dudakları benim için kıpırdadığı an ben kulumla beraberim” buyuruyor. (İ. Canan Hadis Ans: 17/505)
 • “Kim yatağına abdestli olarak girer ve uyuyuncaya kadar Allah’ı zikrederse, uyandığında da bir şey isterse, Allah ona mutlaka istediğini verir.” (Age: 6/206)

İnsan, ağzı dualı yaşamalı, zikri dilinden eksik etmemelidir.  

 • Kur’an-da: “Beni anın ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.” (Bakara: 152)
 • “Allah’ı çok anın, sabah akşam anın.” (Ahzab: 41-42) “Allah’ı anmak, en büyük şeydir.” (Ahzab: 56) “Rabbini an gafillerden olma.” (A’raf: 205) “Allah’ı çok anın ki, saadete eresiniz.” (Cuma: 10) “Münafıklar Allah’ı pek az anarlar.” (Nisa: 142) “Gönüllüler Allah’ı anmakla sükûnete erer. Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Rad: 28) “Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa ziyana uğrayandır.” (Münafikün: 9)
 • “Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, gittikçe artan çetin azaba uğrar.” (Cin: 17)

“Kim Rahmanı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz.” (Zuhruf: 36)

Peygamber Efendimiz de diyor ki:

 • “İçinde Allah’ın zikredildiği evle zikredilmeyen ev, dirinin ölüye olan durumu gibidir.” (Ramuz el-Ehadis: 391/2) (R.S: 1463)
 • “Sübhanellahi velhamdülillahi velâ ilâhe illâllahü vallahü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâbillah’i çoğaltınız. Bu salih amellerdendir. Ağaçların yapraklarını döktükleri gibi bu da hataları döker.” (Ramuz el Ehadis: 80/13)
 • “Yatağınıza girdiğiniz zaman 33’er defa Allahü Ekber, Sübhanellah, Elhamdülillah deyiniz.” (R.Salihin: 1488)  
 • “Allah’ın rızasını gözeterek “Lâ ilâhe illallah” diyeni Allah cehenneme haram kılmıştır.” (R.Salihin: 420)
 • “Bir kimsenin son sözü Lâ ilâhe illâllah olursa, o kimse cennete gider.” (Age: 921)
 • “Üzüntüsü artan “Lâ havle vela kuvvete illâbillah” desin. Bu cennetin hazinelerindendir.” (Müslim, zikir: 13)
 • “Kim günde yüz defa “Subhanellahi ve bihamdihi sübhanellahi Estağfirullahel azim” derse bu sözden daha iyisi ile kıyamet gününde kimse gelmez. Ancak daha fazlasını söyleyen hariç.” (Riyaz üs’salihin: 1480)

            1439 No’lu hadiste bu zikri yüz defa diyenin günahları deniz köpükleri kadar da olsa af olunur, buyrulurken, 1441 No’lu hadiste de Allah’ın en sevdiği zikrin bu olduğu haber verilmiştir.

            Hz. Ayşe, Peygambere nasıl dua edeyim?

            Diye sormuş, Peygamberimiz de ona şöyle demesini tavsiye etmiştir:

            “ALLAHÜMMAĞFİRLİ VELİVELİDEYYE VELİL MÜ’MİNİNE YEVME YEGUMÜL HİSEB”

            Her zaman her vesile ile okunacak dua:

            “RABBENA ATİNA FİDDÜNYA HASENETEN VE FİL AHİRETİ HASENETEN VE GINA AZEBENNAR.”

            Bu dua, Riyaz’ı üs Salihın 1496 No’lu hadiste Peygamberin en çok yaptığı dua olarak bildirilmiştir.

            Her kim günde yüz defa “LAİLAHE İLLALLAHÜ VAHDEHÜLE ŞERİKELEH LE HÜLMÜLKÜ VELEHÜL HAMDÜ VEHÜVE ALA KÜLLİ ŞEYİN KADİR” derse on köle

azat etmiş sevabı kazanır. Ayrıca ona yüz iyilik yazılır, ondan yüz kötülük de silinir. O gün akşama kadar şeytanın şerrinden korunur.” (Age: 1439)

            Müslüman işlerini nasıl yürütecek?

 • Müslüman işlerinde acele etmemelidir. Acele şeytandandır. Yanlış yapmamak ve günaha girmemek için de büyüklerle istişarede bulunmalıdır. Bir de yanılmamak için Cenab-ı Allah’la istihare etmelidir.

            Yapacağı işler içinde “İnşallah” demelidir ki, Allah onu mahcup etmesin.

            Kur’an-da şu ikaz var:

            “Allah’ın dilemesine bağlamadıkça yani “İnşallah” demedikçe, hiçbir şey için “Bunu yarın yapacağım” deme.” (Kehf: 23)

            Kur’an-da şöyle bir hatırlatma da var: “Bahçe sahipleri –İnşallah- demeden mahsülü toplamaya yemin etmişlerdi. Biz de onlara belâ verdik.” (Kalem: 17-20)

            Bir de Peygamberimiz Ye’cüc Mec’üc ile ilgili bilgi verirken seddi ne zaman “inşallah yarın tamamlarız” derler, işte o zaman aşarlar, diyor. (İ. Canan, Hadis Ans: 17/571)

 • Müslüman güzel bir şey görünce de “Maaşallah” demelidir. Böyle derse nazarı da değmez. Bir hadislerinde peygamberimiz: “Sizden biri din kardeşinin nefsinde veya malında hoşuna giden bir şeyi görünce onu tebrik etsin ve “Barekellah” desin, nazarı değmesin.”buyurmuştur. (Ramuz el Ehadis: 389/8)
 • Eğer müslümanın kulağı çınlarsa, yapacağı şey Peygamberimize salavat getirmek, selâm göndermek olmalıdır. “Esselâtü vesselamü aleyke ya Rasülellah” derse selâm göndermiş olur. “Sallallahü aleyhi vesellem”, “Allahümme salli ala Muhammed” derse, Salavat getirmiş olur. Bu konuda Peygamberimizin talimatı şudur: “Sizden birinizin kulağı çınladığında beni hatırlasın ve bana selât-ü selâm getirsin. Ve bir de şöyle desin: “Beni anan kimseyi Allah hayırla ansın.” (Age: 53/13)
 • Eğer bütün gayretine rağmen esnerse, sesli esnenmemeli ve ağız kapatılmalıdır. Peygamberimiz: “Sizden biri esnerse, elini ağzına koysun. Zira şeytan esnemeyle beraber girer.” demiştir. (Age: 38/11) Esnemek şeytandandır. Esnemek gaflettendir. Peygamberimizin esnemediği düşünülürse, bir de gevşek durulmayıp dişler sıkılırsa esneme olayı pek olmaz.
 • Hapşırma anında da dikkat edilecektir. Sesin yükseltilmemesi ve dualaşılması gerekmektedir.

            Peygamber Efendimiz: “Müslümanın müslüman üzerinde de beş hakkı vardır” der ve sıralar:

 1. Verilen selâmı almak.
 2. Hastayı ziyaret ve ona dua etmek.
 3. Cenaze törenine iştirak etmek.
 4. Uygunsa davete icabet etmek.
 5. hapşırınca “Elhamdülillah” diyene “Yerhamü-kellah” yani “Allah sana merhamet etsin” diye mukabelede bulunmak.

Cafer(R.A.) şöyle anlatıyor: “Hz. Peygamber aksırdığı zaman “Elhamdülillah” derlerdi. Kendisine ”Yerhamükellah” denildiğinde o da: “Yehdina yedikümül-lah” derlerdi.”

(Age: 537/7) Allah Rasülü bizim için en güzel örnektir. O neyi nasıl yaptıysa, bizim ölçümüz odur.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir