BENZEŞMEK NE KÖTÜDÜR

            Cenab-ı Allah kadınla erkeği ayrı iki cins olarak yaratmış, ikisinede ayrı ayrı görevler vermiştir. Cins özelliklerinin dışına çıkmalarını yasaklamıştır.

            Başkalarına özenmek ve benzemek, kişilerin benliğini ve kimliğini yok eder, şeklen benzeşme diğer benzeşmelere götürür. Onun içindir ki erkekleşmiş kadınlar, kadınlaşmış erkekler görmek mümkündür.

İlim adamları kız ve erkek çocuklarını yetiştirirken oyuncaklarının ve giyiminin farklı olmasına dikkat çekmektedirler.

            Kadın erkek benzeşmesi, sapık ilişkileri teşvik etmektedir. Ayrıca toplumda yetki ve görevler birbirine karışmaktadır. Bunalıma düşen ve intihar edenlerin sayısını artırmaktadır.

Kur’an yahudi ve hıristiyanlara benzememe konusunda ciddi uyarılarda bulunmuştur.

İslâm peygamberi hicret sırasında yahudilere benzememek için orucunu bozmuştur. Yanındakilerinde bozlamalarını istemiştir.

  • Bir hadislerinde : “Kendilerini erkeklere benzetmeye çalışan kadınlara,kendilerini kadınlara benzetmeye çalışan erkeklere Allah lânet etmiştir. Erkeklerden kadınlara, kadınlardan da erkeklere benzeyenlere lânet olsun” (Buhari Libas) Prof. Dr. J. Canan (Hadis Ans : 17/1903) buyurmuştur.
  • Birine de : “Yüzü koyun yatma, o cehennem ehlinin yatışıdır.” demiştir. (Age:17/1123) Diğer hadislerinde de:
  • “Bir topluluğa benzeyen onlardandır”
  • “Kadın elbisesi giyen erkeklere ve erkek elbisesi giyen kadınlara lânet olsun” (Riyaz’usSalihın : 3/1663)
  • “Üç kişi cennete giremez. Allah kıyamet gününde onlara rahmet nazarı ile bakmaz :

1-Anababasına isyan eden evlat,

2-Eşini kıskanmayan koca,

3-Erkeklere benzemeye kalkan kadın, kadınlara benzemeye kalkan erkek.” (Ahmet bin Hanbel : 11/134) buyurmuştur.

Kadınımsı davranışlar sergileyen biri için Hz. Peygamber sorar: -Bu nasıl bir adamdır? – “Kadınlara özenir” derler. Peygamber : “Bu adamı sürün çıkarın” buyurur.

Benzeşme gayreti çirkin, çirkin olduğu kadar da tehlikeli durumlara düşürür, farklı gözle baktırır.

Yaşlı bir kadın, uzun saçlı, kız görünümlü gence:

-“Kızım” der. Genç:

-“Ben kız değilim” deyince kadın:

-“Pek de erken evlenmişsin.” Genç:

-“Ben evli değilim.” deyince kadın :

-“Vah vah yavrum genç yaşta dul kalmışsın.” demiştir.

Erken yaşlarda başlayan benzeşme, Hünsa denilen kadın mı, erkek mi olduğu belli olmayan bir yaratık ortaya çıkar.

Allah insanı erkek olarak yarattıysa erkekçe yaşamalı, kadın olarak yarattıysa, hanım efendi olarak yaşamalıdır. Değilse sevimsizleşecektir, mânende kendisi zarar görecektir.

Benzeşme, iyi yönde ve güzel şeylerde olursa, güzel olur. Birde örnek güzel olursa, sonuçda güzel olacaktır.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir