Bazıları “Peygamberimiz Kadınları Sevmezdi” Diyor

Bu  asla doğru  değildir. Peygamberi  yıpratmak  için   bir   oyundur. Dünyadaki    Müslümanlar   arasında ben öyle zannediyorum ki,Allah Rasûlünü kadınlar daha çok seviyor.Bu neden ?

            Allah Rasûlü, kız çocuklarının diri diri gömül- mesine karşı çıkmıştır.

  • “İlim   öğrenmek   kadına  da  erkeğe  de  farzdır.”
  • “İnsanlar   tarağın  dişleri  gibi  eşittirler.”
  • “Üstünlük   takvadadır.”  buyurmuştur  da   ondan.

            O, hayatında kadın erkek ayrımı  yapmamış- tır.Kadının uğursuz olmadığını her vesile ile haykır- mıştır.Dövülmesine  her  zaman  karşı çıkmıştır.  

Bu konuda:  

  • “ En hayırlınız ,kadınlara karşı hayırlı olanı-nızdır.”
  • “ Kadınlarını döven kimseler ,hayırlı kimseler değildir.” buyurmuştur.

Kadınlarını   döven  zalim  erkeklere,“Akşam ne   yüzle   aynı   yatakta  yatacaksınız ?”  demiştir.

            Bu durumda  tabi ki   kadınlarımız , erkeklerden daha fazla kendilerini seven peygamberi seve- ceklerdir.

            Allah : ”Sizin  sıkıntıya  uğramanız , ona  çok ağır  gelir. O ,size  çok   düşkün,  mü’minlere  karşı çok şefkatli,çok merhametlidir.” (Tevbe:128) buyur- muştur.

            Peygamber  (as)  kız  çocuğu olup da onu iyi yetiştiren için müjdeler vermiştir.

            Çocuklar  arasında “Eğer  ben  birisini  üstün  tutacak olsaydım,kızları üstün tutardım.”buyurmuştur.

            Peygamberimiz   yola  çıkacağı  zaman  kızı  Fatıma’yı   görür,  alnında  öper  öyle  çıkardı.  Kızı yanına   gelse  ayağa  kalkar , alnından  öperdi,ona saygı gösterirdi.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir