BAŞKASININ YERİNE HACCA GİDİLİR Mİ?

Hacca gidemeyen,bir başkasını yerine gönderebilir. Bir evlat, hac görevini yapamamış ana babasını yerine hac yapabilir. Veya hac yapıp sevabını ana babasının ruhuna bağışlayabilir.

Biri peygambere : ―Babamın hac borcu var, ödeyebilir miyim?‖ demiş, peygamber ona:

  • ―Babanın bir borcu olsa ödersen düşer mi?‖ deyince, o:
  • ―Evet, demiş‖. Peygamber ona:
  • ―Babanın yerine hac et‖ buyurmuştur. (Ramuz El Hadis:68/2)

Ana babanın vasiyeti varsa, zaten vasiyet yerine getirilir. Yani ana babanın yerine hac yapılabilir. (Bak. K. Sitte :17/381-384) (İslâm Fıkhı Ans:3/98)

Haccı başkası adına yapacak; vekil giden, vasiyet yerine getirecek olan veya hac yapıp sevabını bağışlayacak olan kimse hac niyetini ona göre yapmalı ve tavaf ederken o kişi için niyetlenmelidir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir