BAŞ ÖRTÜSÜSÜ ATATÜRK İLKERİNE AYKIRI MIDIR?

            Başörtüsünün yasaklanmasının temel dayanağı atatürk ilke ve inkılâpları olarak gösterilemez ilke ve inkılâplara  bakılacak olursa böyle bir yasağın olmadığı görülecektir. Ayrıca genel ahlâka ve anayasaya aykırı olmayan her türlü kıyafet, ilke ve inkılâplara da aykırı değildir.

            Atatürk’ü kendi düşüncelerine âdet etmek isteyenlere en güzel cevap sanırım Atatürk’ün kendi sözleridir.

            -“Dinimizin tavsiye ettiği tesettür, hem hayata hem fazilete uygundur” (Söylev ve demeçler : 2/150)

            -“Samsun Milli Eğitim Müdürünü baş örtülü öğretmenin başını açtırdığı için Atatürk onu görevden almıştır. (Çınar Dergisi, Şubat 1998, Sayfa:16)

            Atatürk baş örtüsüne karşı değildir. Onun anası örtülüdür, hanımı örtülüdür. Eğer Atatürk, baş örtüsüne karşı olsaydı önce hanımının, anasının başını açması lâzımdı. Atatürk’ün baş örtüsünü yasaklamadığını Başbakan yardımcısı Bülent Ecevit : “Baş örtüsünün laiklikle ilgisi yoktur. Atatürk başörtüsünü yasaklamamıştır.” demiştir. (9.3.1998 Zaman)             Atatürk, dinin emri olan örtünün hayatta bir engel olmadığını, ilim tahsilinde de bir engel teşkil etmediğini, ahlak ve âdâba aykırı olmadığını ifade etmiştir. (Atatürkçülük 1.

kitap, Genel Kurmay Başkanlığı 1982 Sayfa 126)

            Atatürk baş örtüsünü mahsur görmezken, onun adına konuşmak, Atatürk’ü tanımamak ve Atatürk’e saygısızlıktır, istismardır.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir