Bana hristiyan olursan cennete gidersin dediler doğrumu?

-Cennetin kapısında La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah yazılıdır.

Peygamberimiz (s.a.v) :”iman etmedikçe cennete giremezsiniz” diyor.(Müslim iman:93)

Amelsiz cennete girilmez. Cennetlik iş yapmayan cennete giremez.

Kur’an da :”ehli kitap: Yahudi ve hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek! dediler. Bu onların kuruntusudur” buyrulur. (Bakara :111)

“İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbirşeyleri olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır”(Hud:16)

Hristiyanlık bozulduğu için islam dini gönderilmiştir.. İslamiyet geldikten sonra insanlığın dini islamdır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir