AZAP TOPTANDIR

Belayı hak eden, onu beklemelidir. Kim ne yaparsa, onun karşılığını mutlaka görecektir.

Bazen suçlunun yanında suçsuz, yaşın yanında kuruda zarar görür. İnsanlar suçlu görüp ona mani olmazlarsa,  o kötülüğün kahrına uğrarlar. 

İşte aramızda iyiler olsaydı bu felaket başımıza gelmezdi, demek yanlış olur. Genellikle umumi felaket çoğunluğun günahındandır.

Peygamber (sav) şöyle haber vermiştir:

  • Allah bir kavme azap indirdiğinde o azap onların içinde olan herkese isabet eder. Sonra amellerine göre dirilirler.

( Ramuz el ehadis:36 / 10 ) Ceza toptandır ama suçsuzlar için günahlarına kefaret olur. Tabi görevini yapanlar için böyledir. İyiliği emretme kötülükten sakındırmak her insanın görevidir.

 Bir hadiste şöyle ifade edilmiştir:

  • ‘’Allah sapık bir topluluk yüzünden azap etmez. O toplulukta diğerlerinin gücü yettiği halde onların kötü hallerini aldırmaz ise hepsini azap eder.

(Age :91/9)

Helak olan kavimler için Cenab-ı Allah: 

  • ‘’ Onlar işledikleri kötülükten birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. And olsun yaptıkları ne kötüdür. ‘’ (Maide:79 ) buyurmuştur.

Ömer b. Abdul Aziz şöyle demiştir: 

  • ‘’Yüce Allah şahsi günah yüzünden toptan cezalandırmaz. Ama ne zaman ki günahlar açıkça işlenir ve ona engel olan kimseler çıkmazsa, işte o zaman sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz herkesi perişan eder.

(Enfal:25)

  • Neml suresi 48. Ayette Hıcır şehrinin 9 yaramaz kişi yüzünden helak olduğu haber verilmiştir.

*****

  • Bir toplumda birtakım günahlar işlenir. Günah işlemeyenler daha çok ve daha güçlü oldukları halde engel olmazlarsa, Allah hepsine birinden ceza verir. (İbni maac Fiten : 20 ) *****
  • ‘’ Bir yerde bir kötülük ortaya çıktığında men edilmezse, Allah onlara azabını indirir. Sahabe: 
  • Onlar arasında iyiler bulunsa da mı? deyince:
  • Evet, onların hepsine iner. Çünkü onlar karşı çıkmamışlardır.’’

(Ramuz el ehadis : 54 / 3 )   Günah işlemeyenlerin ne suçu var? Engel olmamak kalben buğz etmemek, üzülmemek suçları var. Peki sonuçta çekilen sıkıntılar günahlarına kefaret olur. Böylece adaletsizlik ve haksızlık olmamış olur. 

   İnsanın içinde yaşadığı toplum çok önemlidir. Allah’ın bize emri  ‘’İyilerle beraber olun.’’

(Tevbe : 119) 

    Zarar görmek istemeyen kötü mahalleden iyi mahalleye, kötü şehirden iyi şehire yani temiz kimselerin yaşadığı yere hicret edecektir. Hicret edemem diyorsa eliyle, diliyle oda olmazsa kalbiyle kötülüğe ve kötülere karşı olacaktır.

  Sadece şikâyet ve sızlanma çare değildir. İnsanı sorumluluktan da kurtarmaz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir