Ayete’l Kürsî

“Allâhü lâilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm. Lâ-te’huzuhû sinetün velâ nevm.Lehû mâ fi’ssemâvâti vemâ fi’l-ard. Men-zellezî yeşfe’u indehû illâ biiznih. Ya’lemu mâ-beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yuhîtûne bişey’in minilmihî illâ bi-mâ şâe’. Vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda velâ ye’ûdühû hifzuhumâ ve hüve’l-aliyyü’l-azîm.”

 (Allah O’ndan başka tanrı yoktur; o, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir nede uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim Şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.( O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun  bildiklerinin dışında insanlar O’nun  ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O. Yücedir, büyüktür.) (Bakara: 255)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir